Innovatieprojecten

Doorzoek alle innovatieprojecten

 • Stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’ 2014

  Innovatieproject - Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Minister Bussemaker van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor een stimuleringsregeling. Vanaf november 2014 kunnen instellingen voor hoger onderwijs een projectvoorstel indienen.

 • Stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’

  Innovatieproject - De stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’ heeft als doel: inzicht krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én technische oplossingen realiseren. Hiermee worden het gebruik van gezamenlijke digitale toetscontent en de uitwisseling van toetsdata eenvoudiger en eenduidiger.

 • Pilot Persoonlijke studieomgeving van de toekomst

  Innovatieproject - Studenten ontwikkelden een persoonlijke studieomgeving voor de Universiteit Utrecht (UU). Zij maakten een prototype op basis van bestaande bronnen, applicaties en randvoorwaarden van de UU en gebruikten instrumenten uit het SURF-innovatieprogramma Visie op DLWO. De eerste reacties zijn positief. De UU neemt de leeromgeving in september in gebruik.

 • Experiment Twist: Testomgeving wiskundetoetsen

  Innovatieproject - Het experiment Twist onderzocht hoe de cloud-toetssoftware van SOWISO ingezet kan worden om instellingsoverstijgend gebruik te maken van een database met geavanceerde wiskundeopgaven en -toetsen. Ook is bekeken hoe het is om het beheer uit te besteden aan een commerciële partij. De clouddienst blijkt een volwaardig alternatief.

 • Experiment Peerwise: Student generated items database

  Innovatieproject - In dit experiment hebben studenten formatieve toetsvragen ontwikkeld en beoordeeld met de Nieuw-Zeelandse toetstool Peerwise. Studenten en docenten ervaren deze werkvorm als interessant en Peerwise is een geschikt systeem voor deze wijze van formatief toetsen. Het systeem leent zich echter niet zomaar voor instellingsoverstijgend samenwerken.

 • Experiment Tentamenlade 2.5

  Innovatieproject - In dit experiment is de door studenten ontwikkelde pilot-toetsapplicatie Tentamenlade 2.5 in samenwerking met leverancier SOWISO verbeterd. De kwaliteit en didactische meerwaarde van het systeem is hiermee vergroot. Ook is Tentamenlade 2.5 duurzaam landelijk gewaarborgd tot een applicatie die geschikt is voor diverse vakken in het hoger onderwijs.

 • Experiment Instellingsoverstijgend digitaal toetsen met toetssoftware in de cloud: Wat levert het op?

  Innovatieproject - In dit experiment hebben twee instellingen ervaringen opgedaan met het gezamenlijk gebruik van toetssoftware in de cloud. Ook is onderzocht wat de verschillen zijn met een niet-cloudgebaseerd toetssysteem. De instellingen zijn positief over het gebruik van de cloud-software.

 • Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn

  Innovatieproject - Het project onderzoekt de relatie tussen studiegedrag in de digitale leer- en werkomgeving en studiesucces in de eerste fase van de studie. Het doel is het studierendement te verhogen door met learning analytics de studieloopbaanbegeleiding te verbeteren en studenten feedback over hun studiegedrag te geven.

 • Student aan het stuur

  Innovatieproject - Dit project ontwikkelt een dashboard waarmee studenten hun voortgang en competentieontwikkeling kunnen volgen, ook in relatie tot groepsgenoten. Onderzocht wordt of het werken met het dashboard zorgt voor een actieve studiehouding en daarmee de kans op studiesucces vergroot. 

 • Leren van data

  Innovatieproject - Dit project onderzoekt hoe learning analytics een bijdrage kan leveren aan het vergroten van docentcompetenties op het gebied van learning analytics en toetsbekwaamheid. De verwachting is dat een verbeterd toetsprogramma leidt tot een hoger studiesucces van studenten. 

 • Blackboard Mining

  Innovatieproject - Het project Blackboard Mining ontwikkelt methodes en tools die de brug vormen tussen de bestaande monitoringsmogelijkheden in leeromgevingen en de analyse van data uit die leeromgevingen. Het doel is een beter inzicht te krijgen in verschillende patronen van (in)effectief studeren.

 • Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding

  Innovatieproject - Dit project onderzoekt de relatie tussen persoonlijke oriëntaties van studenten en hun studierendement. Het doel is het ontwikkelen van vraaggestuurde didactiek en begeleiding. De verwachting is dat studierendement stijgt als onderwijs beter afgestemd worden op individuele studenten.

 • COACH

  Innovatieproject - Het project COACH ontwikkelt een overkoepelend dashboard voor studenten over verschillende leeromgevingen en -systemen heen. Het dasboard geeft studenten inzicht in hun persoonlijke studievoortgang en laat zien hoe hun studiegedrag zich verhoudt tot dat van medestudenten. Het doel is de student te motiveren tot een actieve studiehouding.

 • Learning analytics: Toetsing en leerdisposities

  Innovatieproject - Het project onderzoekt de effecten van het gebruik van learning analytics op studiesucces. De data zijn gebaseerd op het gebruik van digitale toetsplatforms en individuele leerdisposities . Het doel is de aansturing van leerprocessen te verbeteren en zo het studierendement te verhogen.

 • LADA

  Innovatieproject - Het project LADA ontwikkelt een learning analytics-dasboard en bouwt rijke datasets op. Het project onderzoekt het effect van het dashboard op het leerproces in een ‘real life setting’. LADA gaat daarmee een stap verder dan het verzamelen van data uit traditionele ELO’s die slechts beperkt informatie bieden over het leerproces.