Innovatieprojecten

Doorzoek alle innovatieprojecten

 • Pilot Persoonlijke studieomgeving van de toekomst

  Studenten van de Universiteit Utrecht (UU) ontwikkelen een persoonlijke studieomgeving van de toekomst. Zij maken een prototype op basis van bestaande bronnen, applicaties en randvoorwaarden van de UU. De studenten gebruiken instrumenten die ontwikkeld zijn in het SURF-innovatieprogramma Visie op DLWO.

 • Experiment Instellingsoverstijgend digitaal toetsen met toetssoftware in de cloud: Wat levert het op?

  Dit experiment brengt ervaringen met cloudgebaseerde toetssoftware in een instellingsoverstijgend experiment in kaart. Onderzocht wordt wat de verschillen en voordelen zijn ten opzichte van digitaal toetsen buiten de cloud.

 • Experiment Peerwise: Student generated items database

  In dit experiment ontwikkelen en beoordelen studenten formatieve toetsvragen met de digitale toetstool Peerwise. Onderzocht wordt welke mogelijkheden de tool biedt en wat de gebruikerservaringen van en effecten voor studenten en docenten zijn.

 • Experiment Tentamenlade 2.5

  Dit experiment verbetert de pilot-toetsapplicatie Tentamenlade 2.5. Deze applicatie faciliteert docenten bij het samenwerken in het toetsontwikkelingsproces en versnelt en vereenvoudigt het samenstellen van toetsen. De verbeterde functionaliteiten leveren inzicht in de kwaliteit en het didactisch gebruik van toetsvragen.

 • Experiment Twist: Testomgeving wiskundetoetsen

  Het experiment Twist onderzoekt hoe de clouddienst van toetssoftware SOWISO ingezet kan worden om instellingsoverstijgend gebruik te maken van een gezamenlijke database met wiskundeopgaven en -toetsen. Het experiment wil de weg openen voor het Nederlandse hoger onderwijs om gebruik te maken van de geavanceerde toetsmogelijkheden die wiskunde biedt.

 • Studiesucces voorspellen met statische en dynamische data

  Dit project onderzoekt welke typen gebruik van de elektronische leeromgeving studiesucces vergroten en welke activiteiten studiesucces voorspellen. Een bestaande tool die studiesucces voorspelt op basis van statische data wordt aangevuld met dynamische data.

 • COACH

  Het project COACH ontwikkelt een overkoepelend dashboard voor studenten over verschillende leeromgevingen en -systemen heen. Het dasboard geeft studenten inzicht in hun persoonlijke studievoortgang en laat zien hoe hun studiegedrag zich verhoudt tot dat van medestudenten. Het doel is de student te motiveren tot een actieve studiehouding.

 • IMAGE ME

  Het project IMAGE ME onderzoekt hoe radiologische beeldinterpretatievaardigheden van geneeskundestudenten kunnen verbeteren door feedback die gebaseerd is op learning analytics. Learning analytics geven inzicht in de cognitieve processen van studenten en vergroten de feedbackmogelijkheden op radiologische beeldinterpretatie.

 • Learning analytics: Toetsing en leerdisposities

  Het project onderzoekt de effecten van het gebruik van learning analytics op studiesucces. De data zijn gebaseerd op het gebruik van digitale toetsplatforms en individuele leerdisposities . Het doel is de aansturing van leerprocessen te verbeteren en zo het studierendement te verhogen.

 • Blackboard Mining

  Het project Blackboard Mining ontwikkelt methodes en tools die de brug vormen tussen de bestaande monitoringsmogelijkheden in leeromgevingen en de analyse van data uit die leeromgevingen. Het doel is een beter inzicht te krijgen in verschillende patronen van (in)effectief studeren.

 • Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn

  Het project onderzoekt de relatie tussen studiegedrag in de digitale leer- en werkomgeving en studiesucces in de eerste fase van de studie. Het doel is het studierendement te verhogen door met learning analytics de studieloopbaanbegeleiding te verbeteren en studenten feedback over hun studiegedrag te geven.

 • Student aan het stuur

  Dit project ontwikkelt een dashboard waarmee studenten hun voortgang en competentieontwikkeling kunnen volgen, ook in relatie tot groepsgenoten. Onderzocht wordt of het werken met het dashboard zorgt voor een actieve studiehouding en daarmee de kans op studiesucces vergroot. 

 • Leren van data

  Dit project onderzoekt hoe learning analytics een bijdrage kan leveren aan het vergroten van docentcompetenties op het gebied van learning analytics en toetsbekwaamheid. De verwachting is dat een verbeterd toetsprogramma leidt tot een hoger studiesucces van studenten. 

 • LADA

  Het project LADA ontwikkelt een learning analytics-dasboard en bouwt rijke datasets op. Het project onderzoekt het effect van het dashboard op het leerproces in een ‘real life setting’. LADA gaat daarmee een stap verder dan het verzamelen van data uit traditionele ELO’s die slechts beperkt informatie bieden over het leerproces.

 • Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding

  Dit project onderzoekt de relatie tussen persoonlijke oriëntaties van studenten en hun studierendement. Het doel is het ontwikkelen van vraaggestuurde didactiek en begeleiding. De verwachting is dat studierendement stijgt als onderwijs beter afgestemd worden op individuele studenten.