Innovatieprojecten

Doorzoek alle innovatieprojecten

 • Stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’

  Innovatieproject - De stimuleringsregeling ‘Uitwisseling tussen toetssystemen’ heeft als doel: inzicht krijgen in de mogelijkheden om toetsitems en -data tussen verschillende toetssystemen uit te wisselen én technische oplossingen realiseren. Hiermee worden het gebruik van gezamenlijke digitale toetscontent en de uitwisseling van toetsdata eenvoudiger en eenduidiger.

 • Pilot Persoonlijke studieomgeving van de toekomst

  Innovatieproject - Studenten ontwikkelden een persoonlijke studieomgeving voor de Universiteit Utrecht (UU). Zij maakten een prototype op basis van bestaande bronnen, applicaties en randvoorwaarden van de UU en gebruikten instrumenten uit het SURF-innovatieprogramma Visie op DLWO. De eerste reacties zijn positief. De UU neemt de leeromgeving in september in gebruik.

 • Experiment Instellingsoverstijgend digitaal toetsen met toetssoftware in de cloud: Wat levert het op?

  Innovatieproject - Dit experiment brengt ervaringen met cloudgebaseerde toetssoftware in een instellingsoverstijgend experiment in kaart. Onderzocht wordt wat de verschillen en voordelen zijn ten opzichte van digitaal toetsen buiten de cloud.

 • Experiment Peerwise: Student generated items database

  Innovatieproject - In dit experiment ontwikkelen en beoordelen studenten formatieve toetsvragen met de digitale toetstool Peerwise. Onderzocht wordt welke mogelijkheden de tool biedt en wat de gebruikerservaringen van en effecten voor studenten en docenten zijn.

 • Experiment Tentamenlade 2.5

  Innovatieproject - Dit experiment verbetert de pilot-toetsapplicatie Tentamenlade 2.5. Deze applicatie faciliteert docenten bij het samenwerken in het toetsontwikkelingsproces en versnelt en vereenvoudigt het samenstellen van toetsen. De verbeterde functionaliteiten leveren inzicht in de kwaliteit en het didactisch gebruik van toetsvragen.

 • Experiment Twist: Testomgeving wiskundetoetsen

  Innovatieproject - Het experiment Twist onderzoekt hoe de clouddienst van toetssoftware SOWISO ingezet kan worden om instellingsoverstijgend gebruik te maken van een gezamenlijke database met wiskundeopgaven en -toetsen. Het experiment wil de weg openen voor het Nederlandse hoger onderwijs om gebruik te maken van de geavanceerde toetsmogelijkheden die wiskunde biedt.

 • Studiesucces voorspellen met Blackboard Learn

  Innovatieproject - Het project onderzoekt de relatie tussen studiegedrag in de digitale leer- en werkomgeving en studiesucces in de eerste fase van de studie. Het doel is het studierendement te verhogen door met learning analytics de studieloopbaanbegeleiding te verbeteren en studenten feedback over hun studiegedrag te geven.

 • Student aan het stuur

  Innovatieproject - Dit project ontwikkelt een dashboard waarmee studenten hun voortgang en competentieontwikkeling kunnen volgen, ook in relatie tot groepsgenoten. Onderzocht wordt of het werken met het dashboard zorgt voor een actieve studiehouding en daarmee de kans op studiesucces vergroot. 

 • Leren van data

  Innovatieproject - Dit project onderzoekt hoe learning analytics een bijdrage kan leveren aan het vergroten van docentcompetenties op het gebied van learning analytics en toetsbekwaamheid. De verwachting is dat een verbeterd toetsprogramma leidt tot een hoger studiesucces van studenten. 

 • Blackboard Mining

  Innovatieproject - Het project Blackboard Mining ontwikkelt methodes en tools die de brug vormen tussen de bestaande monitoringsmogelijkheden in leeromgevingen en de analyse van data uit die leeromgevingen. Het doel is een beter inzicht te krijgen in verschillende patronen van (in)effectief studeren.

 • Learning analytics voor vraaggestuurde didactiek en begeleiding

  Innovatieproject - Dit project onderzoekt de relatie tussen persoonlijke oriëntaties van studenten en hun studierendement. Het doel is het ontwikkelen van vraaggestuurde didactiek en begeleiding. De verwachting is dat studierendement stijgt als onderwijs beter afgestemd worden op individuele studenten.

 • COACH

  Innovatieproject - Het project COACH ontwikkelt een overkoepelend dashboard voor studenten over verschillende leeromgevingen en -systemen heen. Het dasboard geeft studenten inzicht in hun persoonlijke studievoortgang en laat zien hoe hun studiegedrag zich verhoudt tot dat van medestudenten. Het doel is de student te motiveren tot een actieve studiehouding.

 • Learning analytics: Toetsing en leerdisposities

  Innovatieproject - Het project onderzoekt de effecten van het gebruik van learning analytics op studiesucces. De data zijn gebaseerd op het gebruik van digitale toetsplatforms en individuele leerdisposities . Het doel is de aansturing van leerprocessen te verbeteren en zo het studierendement te verhogen.

 • LADA

  Innovatieproject - Het project LADA ontwikkelt een learning analytics-dasboard en bouwt rijke datasets op. Het project onderzoekt het effect van het dashboard op het leerproces in een ‘real life setting’. LADA gaat daarmee een stap verder dan het verzamelen van data uit traditionele ELO’s die slechts beperkt informatie bieden over het leerproces.

 • IMAGE ME

  Innovatieproject - Het project IMAGE ME onderzoekt hoe radiologische beeldinterpretatievaardigheden van geneeskundestudenten kunnen verbeteren door feedback die gebaseerd is op learning analytics. Learning analytics geven inzicht in de cognitieve processen van studenten en vergroten de feedbackmogelijkheden op radiologische beeldinterpretatie.