GigaPort3: een state-of-the-art netwerk voor Nederland

In het innovatieprogramma GigaPort3 werkt SURFnet aan innovatie in netwerkinfrastructuur en de koppeling van e-infrastructuurelementen. Het programma realiseert onder andere SURFnet7. GigaPort3 heeft een totaalbudget van 37 miljoen euro en loopt tot 2014.

Innovatie in netwerkinfrastructuur

GigaPort3 is een innovatieprogramma van SURFnet. De focus ligt op innovatie in netwerkinfrastructuur en de koppeling van e-infrastructuurelementen onderling (zoals netwerk, computing en storage) door middleware. Het programma versterkt de wereldwijd leidende positie van het hybride SURFnet-netwerk.

Doelen GigaPort3

De doelen van GigaPort3 zijn:

  • de SURFnet-netwerkinfrastructuur naar een hoger plan brengen
  • de volgende generatie netwerken mogelijk maken
  • dynamische diensten laagdrempelig ondersteunen met een state-of-the-art en schaalbaar hybride netwerk
  • migratie van SURFnet6 naar SURFnet7 realiseren
  • de nieuwe infrastructuur beschikbaar maken voor en bekend maken bij het hoger onderwijs en onderzoek

SURFnet7: nieuwe ethernetlaag

GigaPort3 bouwt voort op de succesvolle implementatie van SURFnet6, de eerste nationale hybride optische en packet-switching infrastructuur ter wereld. Door nieuwe technologie te gebruiken in en bovenop de bestaande basis van het SURFnet6-netwerk, realiseert GigaPort3 het nieuwe netwerk SURFnet7. Dit netwerk wordt in 2013 en 2014 gefaseerd ingevoerd.

SURFnet7 bevat een compleet nieuwe ethernetlaag. Op de optische en IP-routeringlagen worden bovendien nieuwe faciliteiten en bandbreedtes tot 100 Gbit/s getest, en waar nodig en mogelijk ingevoerd. Ook biedt SURFnet7 door intelligente middleware-oplossingen flexibele, on-demand toegang tot de netwerkvoorzieningen en tot alle delen van de ICT-onderzoeksinfrastructuur.

Deelprojecten GigaPort3

GigaPort3 bestaat uit zeven deelprojecten. Enkele hiervan dragen direct bij aan de innovaties die in SURFnet7 zijn doorgevoerd. Vanzelfsprekend wordt de opgedane kennis gedeeld. Hiernaast zijn er twee projecten die bijdragen aan een betere verbinding met SURFnet7: NetherLight en Draadvrij.

NetherLight

NetherLight is een (inter)nationaal knooppunt van lichtpaden. Hiermee kunnen hoogwaardige lichtpadverbindingen worden opgezet met buitenlandse partijen. Ook kunnen bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, via lichtpaden en NetherLight, aansluiten op het SURFnet-netwerk. Zo krijgen gebruikers in het hoger onderwijs en onderzoek eenvoudig toegang tot goed ontsloten clouddiensten.

Draadvrij

In het innovatieproject Draadvrij maakt SURFnet het nieuwe netwerk SURFnet7 beter toegankelijk via mobiele technologieën als wifi en 4G. Ook via 4G is het mogelijk om direct toegang te krijgen tot het instellingsnetwerk als de gebruiker zich niet op een instelling bevindt maar bijvoorbeeld thuis of in de trein.

Budget en organisatie

Het budget voor GigaPort3 (2009-2014) is 37 miljoen euro. SURFnet voert het project uit onder supervisie van SURF en in samenwerking met leveranciers, gebruikers en onderzoekspartners. GigaPort3 is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het innovatieprogramma loopt tot 2014.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u uitgebreidere informatie, neem dan contact op met Nicole Grégoire (030 - 230 53 05 of nicole.gregoire [at] surfnet.nl).

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2009
Subsidie
€ 0
Begroting
€ 0
Laatste wijziging op 27 nov 2013