1SURF: veranderen om voorop te lopen

Vanaf 15 oktober 2020 is de herindeling van de interne SURF-organisatie afgerond en daarmee is de start van het vernieuwde SURF een feit: 1SURF. We blijven samen met onze leden werken aan de digitale transformatie van het Nederlandse onderwijs en onderzoek en het behouden van onze positie in de wereldtop.

Blijf op de hoogte

Via deze pagina’s houden wij je met regelmaat op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond de aanpassingen en vernieuwingen in de organisatie.

Lees alles over de juridische veranderingen

Receptie SURF Utrecht

Onze gezamenlijke ambities realiseren

Er wordt aan alle kanten urgentie gevoeld om meters te maken met digitalisering. Vanuit de eenheid die de SURF-organisatie nu is, is het mogelijk die ambitie te realiseren. We kunnen beter onze doelen bereiken, en onze bestaande kracht verder uitbouwen. 

Lees meer

SURF medewerkers aan het werk

Belangrijke veranderingen

SURF vaart een nieuwe koers. In overleg met de leden zetten we nadrukkelijk in op baanbrekende innovatie met impact op onderwijs en onderzoek. Daarnaast blijven we hoogwaardige diensten leveren en (door)ontwikkelen.

Lees meer

Vergaderlocatie bij SURF

De samenwerking met onze leden

De samenwerking met onze leden wordt intensiever. Zo hebben we gezamenlijk de prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 opgesteld. In 2021 starten we samen met de leden met de voorbereidingen voor de Meerjarenagenda 2023-2026, die nog meer dan het 2Jarenpan het nieuwe SURF gaat weerspiegelen.

Lees meer

SURF raad van bestuur

Bestuurlijke inrichting

Op bestuurlijk niveau zijn de veranderingen in onze governance inmiddels in gang gezet. Er is een nieuwe RvC en vanaf september een voltallige, nieuwe RvB. Ook de portefeuilleverdeling binnen de RvB is vastgelegd.

Lees meer

Dienstverlening bij SURF

Effectieve dienstverlening

SURF levert diensten en expertise waar de leden hun eigen digitale diensten en processen op voortbouwen en waar studenten, onderzoekers, docenten en staf (in)direct van afhankelijk zijn. Per onderdeel bekijken we hoe wij hier zo effectief mogelijk invulling aan geven.

Lees meer

innovatie

Innovatie met impact

In de vernieuwde 1SURF organisatie wordt gekozen voor het apart positioneren van technologische (proces) innovatie voor onderzoek en onderwijs. De opdracht hierbij is duidelijk: SURF zorgt met baanbrekende innovatieactiviteiten voor zichtbaarheid naar de buitenwereld en voor de impact waar de leden om vragen.

Lees meer