Op weg naar 1SURF

Met de komst van een nieuwe raad van bestuur en het voorgenomen opheffen van de werkmaatschappijen worden er op dit moment grote stappen gezet richting een vernieuwde, transparante SURF-organisatie.

Bouwen aan een herkenbaar SURF

Achter de schermen werken we niet alleen hard aan meer samenhang, effectiviteit en efficiency in de innovatieprojecten en in de levering van diensten, ook verstevigen en verankeren wij de betrokkenheid van onze leden. Zo bouwen wij samen aan een herkenbaar, daadkrachtig en ambitieus SURF. Een SURF dat de kansen voor de digitalisering van onderwijs en onderzoek ook in de toekomst optimaal zal benutten.

Via deze pagina’s houden wij je met regelmaat op de hoogte van actuele ontwikkelingen rond de aanpassingen en vernieuwingen in de organisatie.

SURF medewerkers aan het werk

Belangrijke veranderingen

SURF vaart een nieuwe koers. In overleg met de leden zetten we nadrukkelijk in op baanbrekende innovatie met impact op onderwijs en onderzoek. Daarnaast blijven we hoogwaardige diensten leveren en (door)ontwikkelen.

Lees meer

Vergaderlocatie bij SURF

Bestuurlijke inrichting

Op bestuurlijk niveau zijn de veranderingen in onze governance inmiddels in gang gezet. Er is een nieuwe RvC en vanaf september een voltallige, nieuwe RvB. Ook de portefeuilleverdeling binnen de RvB is vastgelegd.

Lees meer

Receptie SURF Utrecht

Interne wijzigingen

Via diverse projectteams die aan het bestuur rapporteren, wordt op dit moment hard gewerkt aan het stroomlijnen van nieuwe, interne afspraken en processen. Wij volgen hierbij een zorgvuldig proces in nauwe afstemming met de centrale ondernemingsraad.

Lees meer

Dienstverlening bij SURF

Effectieve dienstverlening

SURF levert diensten en expertise waar de leden hun eigen digitale diensten en processen op voortbouwen en waar studenten, onderzoekers, docenten en staf (in)direct van afhankelijk zijn. Per onderdeel bekijken we hoe wij hier zo effectief mogelijk invulling aan geven.

Lees meer

innovatie

Innovatie met impact

In de vernieuwde 1SURF organisatie wordt gekozen voor het apart positioneren van technologische (proces) innovatie voor onderzoek en onderwijs. De opdracht hierbij is duidelijk: SURF zorgt met baanbrekende innovatieactiviteiten voor zichtbaarheid naar de buitenwereld en voor de impact waar de leden om vragen.

Lees meer

Deeplearning homepage2

Tijdlijn

De belangrijkste mijlpalen op weg naar 1SURF in 2021.

Lees meer