Belangrijke veranderingen

SURF vaart een nieuwe koers. Dit vraagt om aanpassingen in de manier waarop onze leden invloed hebben op keuzes van SURF en op de manier waarop we samenwerken. Het vraagt om ook aanpassingen in de SURF-organisatie, die plaatsvinden in 2020.

Door de intensievere samenwerking met onze leden kunnen we samen beter en sneller inspelen op technologische ontwikkelingen en innovatie. Innovatie, kennisuitwisseling en dienstverlening worden efficiënt en effectief uitgevoerd. De samenhang tussen deze activiteiten is logisch vormgegeven en zorgt voor synergie.

De balans tussen sturing vanuit de leden en de autonomie van SURF is in evenwicht. Door een herkenbaar SURF-portfolio weet de doelgroep snel en eenvoudig de weg te vinden. De aandacht voor de klanttevredenheid rond de dienstverlening blijft onverminderd hoog.

Dit alles vraagt ook om aanpassingen in de organisatie zelf. We zetten hiertoe in 2020 de volgende stappen.

  • Om het nóg beter te doen dan de afgelopen vijftig jaar fuseren de werkmaatschappijen SURFnet, SURFmarket en SURFsara tot één organisatie: SURF B.V. – één werkmaatschappij als onderdeel van Coöperatie SURF U.A waarin de leden zijn vertegenwoordigd.
  • Uiteindelijk is er één organisatie met één tariefstructuur, één governance en een duidelijk doel.
  • Nieuwe raad van commissarissen begin 2020.
  • Nieuwe raad van bestuur medio 2020.
  • Nieuwe organisatie per 15 oktober 2020.
  • Juridische fusie van drie werkmaatschappijen (SURF B.V. onder coöperatie) per 31 december 2020.

 

SURF medewerkers aan het werk

Meerjarenplan

Het SURF 2Jarenplan 2021–2022, zoals dat momenteel in samenspraak met onze leden wordt samengesteld, geeft concrete invulling aan de Meerjarenagenda 2019-2022. De Meerjarenagenda vormt het kader voor de ambities, strategie en doelstellingen van 1SURF. 

De implementatie van de interne reorganisatie en de juridische fusie wordt in 2020 verder voorbereid, start vanaf 15 oktober 2020 en wordt formeel bekrachtigd op 1 januari 2021.