SURF 2Jarenplan 2021-2022

Samen met onze leden stellen we een 2Jarenplan 2021-2022 op, als concrete uitwerking van de Meerjarenagenda 2019-2022.

Samen op weg naar een SURF 2Jarenplan 2021-2022

Onderdeel van de nieuwe governance van SURF is dat leden meer betrokken zijn bij de strategische koers van de coöperatie. De leden van SURF hebben de afgelopen periode hun prioriteiten geformuleerd voor de samenwerking in SURF-verband in de periode 2021-2022. Daaraan gekoppeld organiseren we de SURF Summit 2020: 2Jarenplan en gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de samenwerking de komende 2 jaar willen gaan vormgeven.

Lees meer

Meld je aan voor de SURF Summit 2020: 2Jarenplan!

De SURF Summit  op 7 oktober 2020 staat in het teken van het SURF 2Jarenplan (2JP). Tijdens de SURF Summit gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de samenwerking de komende twee jaar willen gaan vormgeven. Als bestuurder of CSC van onze lid-instellingen ben je van harte welkom!

Aanmelden

Rens Buchwaldt gaat dieper in op de prioriteiten van het wo voor het 2JP

Bestuurder Rens Buchwaldt (Lid raad van bestuur Wageningen University & Research en lid ledenraad SURF) gaat in deze vlog dieper in op de prioriteiten van het wo voor het SURF 2Jarenplan.

Inge Grimm vertelt over de prioriteiten van het hbo

Bestuurder Inge Grimm (lid college van bestuur Hogeschool Windesheim en lid van de ledenraad SURF) vertelt over de vier prioriteiten vanuit het hbo voor het SURF 2Jarenplan.

Chris Polman vertelt in een vlog over de prioriteiten van de umc's

Bestuurder Chris Polman (voorzitter raad van bestuur Amsterdam UMC en lid van de ledenraad SURF) vertelt over de verschillende prioriteiten van de umc's.

Mirjam Koster-Wentink vertelt hoe het mbo de prioriteiten vaststelt

Bestuurder Mirjam Koster- Wentink (voorzitter college van bestuur Graafschap college en lid ledenraad SURF) vertelt over de aanpak van het mbo voor het SURF 2Jarenplan.

Rens Buchwaldt vertelt over het ophalen van de prioriteiten van het wo

Bestuurder Rens Buchwaldt (lid raad van bestuur Wageningen University & Research en lid ledenraad SURF) vertelt in een korte vlog hoe ze bij het wo de prioriteiten hebben opgehaald samen met de CSC's.

Kees Eberwijn over hoe Research & Overig de prioriteiten vaststelt

Bestuurder Kees Eberwijn (directeur TNO en lid ledenraad SURF) vertelt in een korte vlog hoe ze bij Research & Overig (research+) prioriteiten hebben bepaald.

Wat zijn de prioriteiten van de sectoren?

In de periode januari t/m mei hebben de SURF-leden per sector hun prioriteiten voor de periode 2021-2022 opgesteld. Veel prioriteiten sluiten mooi aan bij het MJA 2019-2022 en de daarop gebaseerde, al lopende projecten. Er is de nodige synergie te vinden over de sectoren heen, wat een goede basis biedt voor het vervolg.

Lees de korte samenvatting van de prioriteiten per sector

Prioriteiten stellen is keuzes maken - in gesprek met de sectoren over hun prioriteiten

Afgelopen juni was de deadline voor de sectoren mbo, hbo, wo, umc’s en research & overig om hun prioriteiten voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022 in te dienen. Ondanks de online wereld waarin we sinds de coronacrisis verkeren, waren alle sectoren op tijd met hun inzending.

Lees meer

Verslag van uitwisselingssessie 20 mei

Op 20 mei vond een uitwisselingsmoment tussen sectoren plaats. De trekkers van het 2JP-proces informeerden elkaar over de stand van zaken zodat sectoren en SURF elkaars standpunten en overwegingen kennen, voordat de prioriteiten op 1 juni zijn ingediend. De sessie was geen formeel afstemmingsmoment, maar een gelegenheid om elkaar te informeren en te inspireren. Tijdens de sessie bespraken deelnemers ook de (mogelijke) betekenis van het WTR-advies voor het SURF 2Jarenplan.

Lees meer

Uitwerking

Van het opstellen van prioriteiten per sector tot het vaststellen van een SURF 2Jarenplan 2021-2022, hoe verloopt dit proces en hoe ziet de planning eruit?

Lees meer

SURF Summit 2020: 2Jarenplan

Op 7 oktober 2020 organiseren we de 2e editie van de SURF Summit. De SURF Summit is gericht op bestuurders en CSC’s van alle lid-instellingen. Dit jaar staat de SURF Summit volledig in het teken van het SURF 2Jarenplan (2JP).

Lees meer