Samen op weg naar een SURF 2Jarenplan 2021-2022

Ledenraad enthousiast over het SURF 2Jarenplan

SURF heeft op basis van de prioriteiten van de leden een 2Jarenplan geschreven.

De prioriteiten zijn geclusterd in 7 thema’s: flexibilisering van onderwijs, researchdatamanagement, samenwerken in onderzoek, regie op data, security, ICT-infrastructuur onderwijs en onderzoek en innovatie met technologie. Door budgettaire beperkingen hebben we keuzes scherp gemaakt en gaan we ook een aantal activiteiten stopzetten. De ledenraad is enthousiast over de inhoud, het proces en de samenwerking tussen SURF en de leden bij het opstellen van dit 2Jarenplan.

Positieve adviezen

Het concept-2Jarenplan is door de CSC-voorzitters (CSC’s zijn de Coördinerend SURF Contactpersonen) besproken in de eigen sector. Zij spraken waardering uit voor het gevolgde proces en alle sectoren hebben positief geadviseerd. De WTR heeft als onafhankelijk adviescollege van SURF ook een positief advies gegeven over het 2Jarenplan met daarbij drie kanttekeningen.

Formuleer een overkoepelende visie

De raad van bestuur van SURF zou een overkoepelende en integrerende visie moeten formuleren op zijn eigen rol, en de rol van leden en andere partners, die richting geeft aan de activiteiten in de komende jaren.

Let op de balans tussen volgen en de weg wijzen

Let op de balans tussen het invullen van directe wensen van de leden en het programmeren van innovatie voor de langere termijn volgens een eigenstandige visie.

Blijf nieuwe innovatieve projecten opzetten

Zet ondanks een tekort op de begroting toch nieuwe innovatieve projecten op, samen met leden of andere partners, en zoek daarbij nieuwe financieringsbronnen.

De raad van commissarissen onderschrijft het laatste punt. Ook de RvC adviseert om actief op zoek te gaan naar financieringsbronnen voor de zaken die nu nog niet van dekking kunnen worden voorzien, maar waar wel belangstelling voor lijkt te zijn bij de leden.

Volwaardig, haalbaar en voldoende ambitieus 2Jarenplan

De raad van bestuur van SURF kijkt terug op een goed verlopen proces waarbij er met energie door leden en SURF-collega’s is samengewerkt om tot keuzes te komen. Ook gaat de raad van bestuur kijken naar mogelijkheden om, in lijn met de adviezen van de RvC en de WTR, middelen aan te trekken om de ambities meer ruimte te geven. De raad van bestuur is van mening dat we hiermee een volwaardig, haalbaar en voldoende ambitieus 2Jarenplan hebben.

Het vaststellen van het definitieve en gehele 2Jarenplan, inclusief de begroting, vindt plaats tijdens de ledenraadvergadering van 9 december 2020.