Samen op weg naar een SURF 2Jarenplan 2021-2022

Sectoren stellen prioriteiten op

De leden van SURF stellen momenteel prioriteiten per sector op, als basis voor het SURF 2Jarenplan 2021-2022.

Onderdeel van de nieuwe governance van SURF is dat leden meer betrokken zijn bij de strategische koers van de coöperatie. Op basis van de sectorprioriteiten en de prioriteiten die SURF zelf gaat opstellen stellen we samen met de leden een 2Jarenplan 2021-2022 op, als concrete uitwerking van de SURF Meerjarenagenda 2019-2022.

Verschillen en overeenkomsten

Door de prioriteiten wordt duidelijk waar SURF volgens de leden de komende jaren prioriteit aan zou moeten geven. Ook wordt inzichtelijk waar de overeenkomsten, en waar de verschillen tussen sectoren zitten. De sectoren bepalen zelf op welke manier zij het opstellen van de prioriteiten organiseren.

Betrokkenheid vergroten

Eind 2019 heeft de ledenraad, het hoogste orgaan van de coöperatie, ingestemd met een nieuwe governance van SURF. Met deze nieuwe manier van werken vergroten we de betrokkenheid van onze leden en verbeteren we de besturing van de coöperatie SURF. Een van de doelen van deze nieuwe governance is recht doen aan en ruimte geven voor verschillen tussen de sectoren, zonder de (door iedereen erkende) meerwaarde van samenwerking te verliezen. Leden worden directer betrokken bij het opstellen van de agenda van SURF. De eerste uiting van de vernieuwde samenwerking is het SURF 2Jarenplan 2021-2022, wat een uitwerking is van de SURF Meerjarenagenda 2019-2022.

Meld je aan voor de SURF Summit 2020: 2Jarenplan

De SURF Summit op 7 oktober 2020 staat in het teken van het SURF 2Jarenplan (2JP). Tijdens de SURF Summit gaan we met elkaar in gesprek over hoe we de samenwerking de komende twee jaar willen gaan vormgeven.

Aanmelden