Samenwerken aan data, data, data

Data is het kernwoord in de 2Jarenplan-sessie op 20 mei; data én samenwerken binnen de coöperatie SURF.

Woensdag 20 mei was de tweede online uitwisselingssessie in het kader van het SURF 2Jarenplan 2021-2022. De uitwisselingssessies zijn bedoeld om inzichten, informatie en inspiratie uit te wisselen tussen de verschillende sectoren die input leveren voor het SURF 2Jarenplan (2JP). Deze keer werd ook het rapport van de WTR (Wetenschappelijke Technische Raad) ‘Samenwerking op service-infrastructuur en competenties voor data’ (30-10-2019) besproken. Verschillende vertegenwoordigers uit het mbo, hbo en wo en research & overig zijn bij deze online discussiesessie aanwezig. De umc’s zijn te zeer in beslag genomen door de coronacrisis, maar zijn wel druk bezig om op tijd hun prioriteiten in te leveren.

personen online vergaderen

Op 1 juni is de deadline voor het aanleveren van de prioriteiten voor het SURF 2JP 2021-2022, dus er is binnen de sectoren al veel werk verricht. We trappen af met een korte inleiding van Anja Oskam, die in de rol van voorzitter van de WTR ingaat op het WTR-rapport. Driekwart jaar geleden, in het pre-coronatijdperk, is het rapport verschenen en sindsdien ziet de wereld er behoorlijk anders uit. Door de coronacrisis zijn we in een mum van tijd op veel vlakken overgegaan naar digitaal. Maar dat wil niet zeggen dat de kern van het WTR-rapport achterhaald is. Integendeel, sommige zaken zijn onverminderd evident. Zij herhaalt dat het gaat om data, data en data.

Er is een verschuiving gaande van een technische infrastructuur naar een data-infrastructuur. En daar ziet zij ook een nieuwe rol voor SURF, dat zich bewezen heeft in competenties voor het werken met allerhande complexe organisaties. Waar sla ik mijn data op? Hoe krijg ik inzicht in gebruikte logaritmes? Om eenduidigheid te krijgen in de gefragmenteerde data, is er een visie nodig op datastructuur. Die moet ook terug te vinden zijn in het SURF 2JP. De WTR benadrukt de wens dat SURF een overkoepelend plan maakt. Bijval komt van alle sectoren. Vanuit het hbo klinkt het geluid dat data de brandstof van de 21e eeuw is. En als de aanwezigen het over SURF hebben, bedoelen ze zichzelf verenigd in SURF. Met de leden, door de leden. SURF wordt benoemd als meer dan alleen een plek waar je tenders uitschrijft. Niet alleen heeft SURF veel contacten en kennis bij de onderwijsinstellingen, ook is er veel kennis in huis bij SURF. Dat is niet altijd expliciet duidelijk, maar het is er wel degelijk.

Prioriteiten rondje langs de velden

In een rondje ‘langs de velden’ lichten de sectoren hun keuze voor prioriteiten toe. Vaak geclusterd onder thema’s, zoals Leven Lang Leren, flexibel onderwijs, onderzoek en innovatie. Vanuit de sectoren wordt nadrukkelijk ook gekeken hoe aan te sluiten en samen te werken met andere sectoren. Zoals het hbo dat geïnteresseerd is in een light versie van onderzoek gerelateerde oplossingen van het wo. En het mbo dat meer wil deelnemen aan aanbestedingen, of achteraf wil kunnen aansluiten. Er is een gedeelde ambitie om meer regie te krijgen, bijvoorbeeld op leveranciers. Vragen zijn er ook. Vanuit het mbo was de vraag of er door de andere sectoren geen aandacht was voor leermiddelen en docentprofessionalisering? Die is er zeker wel, viel het hbo bij, maar het ho heeft het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In 8 thema’s worden veel onderwerpen bij de horens gevat.

Van prioriteiten naar 2Jarenplan

Ook wordt er stil gestaan bij het proces om van alle aangeleverde data naar een 2Jarenplan te komen. “Maak transparant” is de oproep. En maak ook het speelveld duidelijk. En heel belangrijk, maak keuzes! Een stuk of vier thema’s, “met oneliners die een 5th-grader” kan begrijpen.

Daar sluit de kersverse nieuwe SURF-bestuursvoorzitter Jet de Ranitz mee af. Ze onderschrijft het belang van een aantal zogenaamde signature projects. En geeft ook aan dat er natuurlijk al heel wat staat benoemd in de MJA 2019-2022. Daar borduren we dan ook op voort. Ze licht toe dat wat we nu willen is transparant maken waar de dilemma’s liggen. Waar zit de overlap en waar de verschillen? En samen met de leden de discussie voeren, in dit soort gremia en natuurlijk in de ledenraad. De beslissing over hoe we het gaan doen, moeten we gezamenlijk maken. Samen, samen, samen.