Wat zijn de prioriteiten van de sectoren?

In de periode januari t/m mei hebben de SURF-leden per sector hun prioriteiten voor de periode 2021-2022 opgesteld. Veel prioriteiten sluiten mooi aan bij het MJA 2019-2022 en de daarop gebaseerde, al lopende projecten.

Korte samenvatting van de prioriteiten per sector

Universiteiten identificeerden 4 hoofdcategorieën: algemeen, onderwijs, onderzoek en innovatie. Prioriteiten daarbinnen zijn onder meer security, ondersteunen van flexibilisering van onderwijs, een Virtual Research Environment, doorontwikkelen van huidige RDM-projecten en veelbelovende technieken zoals Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Internet of Things (IoT).

Het mbo denkt en werkt vanuit de digitaliseringsagenda van het mbo, met daarin 8 thema’s. Een leven lang ontwikkelen is een belangrijke rode draad. Het mbo sluit graag aan bij de dienstverlening van SURF en wil die graag verder mee ontwikkelen. Er is specifiek behoefte aan tijdig zicht op de aanbestedingsagenda én aan later kunnen instappen bij (of na afloop van) aanbestedingen.

Het hbo formuleerde 4 hoofdprioriteiten. Een leven lang ontwikkelen, via flexibilisering van het onderwijs, is er een van. Regie op gegevens is een andere. Er is ook behoefte aan meer regie richting de markt, om monopolies te voorkomen. Op het gebied van RDM gebruikt het hbo graag ‘light’-versies van wat er in het wo wordt ontwikkeld, wat dan ook terug te zien zou moeten zijn in de prijs.

Research & Overig bracht 3 hoofdprioriteiten in. Professionele data services: een helder aanbod van gebruikersvriendelijke en professionele datadiensten, die voldoen aan alle voorwaarden. Toegankelijke rekenkracht: high performance professional computing en services met rekenkracht op maat. En het faciliteren van samenwerking binnen onderzoek.

De centrale uitdaging van de umc’s is het federatief samenwerken op het gebied van veilig delen en benutten van data. Daarvoor vragen ze van SURF een aantal zaken:

  1. schaalbaar maken van ‘proven technology’ zoals tape-archives
  2. een digitale onderzoeksomgeving t.b.v. datastewardship (DRE/VRE)
  3. research data management (i.s.m. HealthRI)
  4. distributed learning c.q. gefedereerd ontsluiten van data
  5. data security (opstellen DPIA’s, SOC etc)
  6. identity management (SRAM)
  7. verbinden van helpdesks voor communities en
  8. het optimaal vormgeven van de data lifecycle en doorbreken van datasilo’s in onderzoek, zorg en onderwijs.

Bespreking in de ledenraad

De prioriteiten worden ‘onversneden’ naar de SURF-ledenraad gestuurd, waar ze 17 juni ter informatie op de agenda staan. Volgende stap is het opstellen van een concept-2Jarenplan, dat op 7 oktober tijdens de volgende ledenraadvergadering wordt besproken.