Edge-oriented Technologies

We maken allemaal gebruik van de cloud, en ook voor onderzoek en onderwijs biedt de cloud veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld om real-time data te verzamelen. In dit thema onderzoeken we nieuwe cloudtechnologieën, met name edge computing en internet of things.

Labs thema edge oriented technologies

5G-IoT Lab

In het 5G-IoT Lab faciliteren we onderzoek en innovatie in internet of things. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste communicatietechnologieën, zoals 5G.

Waarom doen we dit project?

Het 5G-IoT Lab richt zich op het stimuleren en faciliteren van onderzoek en innovatie in internet of things (IoT). Door het IoT worden steeds meer data gegenereerd waarmee ook onderzoekers aan de slag kunnen. Via een continue datastroom, streaming data, is het mogelijk om bepaalde machine-learningmodellen optimaal en continu te trainen.  

Wat zijn de belangrijkste activiteiten?

Het 5G-IoT Lab biedt faciliteiten, expertise en een relevant netwerk voor onderzoekers, bedrijven, start-ups en studenten waarmee 5G-, IoT- en edgetoepassingen kunnen worden ontwikkeld en getest op basis van de nieuwste (draadloze) technologie, containertechnologie en een streamingplatform. We bieden daarvoor een real-life, regelvrije omgeving op de campus van de TU Delft.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we nauw samen met de TU Delft en TNO, andere experts, ondernemers en beleidsmakers in de publieke en private sector.