NetherLight: open netwerkexchange voor lichtpaden

Met onze open netwerkexchange NetherLight zet je eenvoudig lichtpaden op met nationale of internationale samenwerkingspartners. Ook als dienstaanbieder kun je aangesloten worden op NetherLight, zodat je dienst met lichtpaden bereikt kan worden.

Man met ipad met beeld van conferencecall op de achtergrond

Aansluiten op NetherLight

Nationale en internationale instellingen, bedrijven en dienstaanbieders kunnen aansluiten op de open netwerkexchange NetherLight via glasvezelverbindingen. Je leest hier hoe je aan kunt sluiten op Netherlight en wat je ervoor nodig hebt.

Aansluiten op NetherLight

Je kunt deelnemen aan NetherLight door een glasvezelverbinding te maken via een van de vele verbindingstechnologieën die door NetherLight worden ondersteund. Zodra je bent verbonden met NetherLight, kun je onderlinge verbindingen creëren met alle andere partijen die aan NetherLight deelnemen.

Voorbereiding voor aansluiting op NetherLight

Hier lees je wat je nodig hebt om aan te sluiten op de open netwerkexchange NetherLight.

Controleer wie aangesloten is

Controleer eerst of de partijen waarmee je wilt koppelen, via NetherLight kunnen worden bereikt. Het kan zijn dat de partij met wie je wilt verbinden, achter een van de doelgroepnetwerken zit. Je kunt hiernaar informeren bij de betreffende partij, maar NetherLight kan je hier ook bij helpen. Mail naar klantsupport@surf.nl.

Ga na welke colocatiefaciliteiten nodig zijn

Als je ruimte nodig hebt voor je apparatuur, neem dan contact op met Interxion- of Equinix AM7- colocatiediensten. Zij kunnen je informeren over de faciliteiten die zij hiervoor aanbieden.

Leg een glasvezelverbinding aan

De glasvezelverbindingen voor je aansluiting moeten eindigen bij een van de locaties van NetherLight. Dit zijn:

Ondersteunde verbindingstechnologieën

Je apparatuur moet een van deze verbindingstechnologieën ondersteunen:

  • Optical 1000BASE-LX (1310 nm)
  • Optical 1000BASE-SX (850 nm)
  • Optical 10GBASE-LR (1310 nm LAN PHY)
  • Optical 100GBASE-LR4
Onderlinge verbinding aanvragen

Wanneer de fysieke verbinding tot stand is gebracht, kun je een of meerdere onderlinge verbindingen naar andere verbonden partijen aanvragen. De onderlinge verbinding is een verbinding binnen de apparatuur van NetherLight, waarmee het mogelijk is een lichtpad tot stand te brengen tussen de partijen. Een onderlinge verbinding vraag je als volgt aan:

  1. Voor een onderlinge verbinding tussen twee of meer verbonden partijen moeten alle betrokken partijen instemmen met het verzoek tot onderlinge verbinding van de initiatiefnemer.
  2. Wanneer je eenmaal bent verbonden met NetherLight, stuur je verzoeken voor onderlinge verbindingen naar klantsupport@surf.nl
  3. Wanneer het lichtpad tot stand is gebracht, geeft het NetherLight-NOC aan de verbonden partijen door dat het lichtpad in gebruik genomen kan worden.

Meld je aan bij NetherLight

Aanmeldformulier

Om gebruik van te maken van NetherLight vul je het NetherLight-aanmeldformulier in. We nemen dan contact met je op voor een technische controle. Bij deze controle werken je technische medewerkers samen met die van NetherLight. Zij overleggen over de technische realisatie van je verbinding met NetherLight.

Verbindingsovereenkomst

We sturen je vervolgens de verbindingsovereenkomst van NetherLight. Onderteken de verbindingsovereenkomst en stuur deze op. Pas na ondertekening van deze overeenkomst kan het realiseren van je verbinding worden gestart. Bekijk het Template overeenkomst NetherLight (pdf). Het NetherLight-NOC zal contact met je opnemen om de details en de planning van je aansluiting af te stemmen.

Service Level Specification

De Service Level Specification (SLS) van NetherLight is bedoeld als referentie voor gebruikers en ict-managers over onze dienstverlening. In de SLS worden serviceparameters vastgelegd, zoals prestatie-indicatoren, die alleen betrekking hebben op het servicedomein van NetherLight.

Al aangesloten op een deelnemend netwerk?

Als je al een aansluiting hebt op een netwerk dat is aangesloten op NetherLight, kun je mogelijk ook via dit netwerk een verbinding opzetten. Een eigen aansluiting op NetherLight is dan niet nodig. Zo kunnen bijvoorbeeld onderwijs- en onderzoeksinstellingen die zijn aangesloten op het SURF-netwerk via een Multi Service Port (MSP) direct verbinding maken naar een partij die deelneemt aan NetherLight. Bekijk het overzicht van deelnemers aan NetherLight.

Tarieven aansluiten NetherLight 2020

De tarieven voor deelname aan NetherLight zijn in 2020:

  • 1 Gbit/s-verbinding: 250 euro per maand, exclusief BTW
  • 10 Gbit/s-verbinding: 500 euro per maand, exclusief BTW
  • 100 Gbit/s-verbinding: 1.600 euro per maand, exclusief BTW

Wil je gebruikmaken van een redundante opzet over beide NetherLight-locaties? Neem dan twee poorten op elke locatie af.

Na aansluiting eenvoudig uitbreiden

Met NetherLight kun je betrouwbare connectiviteit via lichtpaden opzetten voor iedere denkbare toepassing. Met NetherLight als lichtpadenknooppunt kun je ook eenvoudig lichtpaden toevoegen, zonder dat je hoeft te investeren in een nieuwe aansluiting.