SURFeduhub: veilig uitwisselen van onderwijsdata

SURFeduhub is het platform om onderwijsdata tussen Nederlandse onderwijsinstellingen te delen. Veilig en via open standaarden. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld gemakkelijk onderwijsaanbod van hun eigen instelling én andere instellingen, rooster- of studievoortgangsinformatie inzien.

Leerlingen achter inlogwand met schermen

Aansluiten op SURFeduhub

Voordat je met SURFeduhub aan de slag kunt, moeten je een aantal voorbereidingen treffen. Zo moet je instelling een zogenaamd OOAPI-endpoint maken om aan te sluiten op het SURFeduhub-platform. Hieronder lees je hoe je kan aansluiten.

3 stappen om aan te sluiten op SURFeduhub-platform

 1. De SURF instellingscontactpersoon (ICP) of SURF bevoegde verantwoordelijke van de instelling (BVI) doet het volgende in SURFdashboard:
  • SURFeduhub aanvragen (als basisdienst voor het wo en hbo, als additionele dienst voor de overige sectoren)
  • SURFeduhub-contactpersoon aanstellen en registreren
 2. Technisch: endpoint bouwen
 3. Instelling aansluiten op het SURFeduhub-platform en SURFeduhub-gebruikers rechten geven
1. SURFeduhub aanvragen en contactpersoon aanstellen

Je kunt van start als je ICP of BVI in SURFdashboard:

 • de dienst SURFeduhub heeft aangevraagd
 • een SURFeduhub-contactpersoon heeft aangewezen

De ICP of BVI krijgt via e-mail een verzoek van het SURFeduhub-team om deze zaken te regelen. Uiteraard ontvang je hiervan een kopie en laten we je weten wanneer dit gebeurd is.

SURFeduhub aanvragen

De ICP of BVI van je instelling vraagt SURFeduhub aan in SURFdashboard. Deze kan in SURFdashboard ook de kosten zien en de benodigde contracten ondertekenen.

SURFeduhub-contactpersoon aanstellen en registreren

De ICP of BVI wijst binnen je instelling een SURFeduhub-contactpersoon aan en registreert deze in SURFdashboard. De SURFeduhub-contactpersoon is eigenaar van de instellingsgegevens binnen het SURFeduhub-platform en heeft rechten om rollen en rechten toe te kennen en te beheren.

Wat doet de SURFeduhub-contactpersoon?

Eenmalig

 • Richt binnen SURFeduhub de rollen en rechten in van de data-afnemers.
 • Levert de benodigde informatie over je instelling aan (logo, beschrijving, enzovoort).

Structureel

 • Beheert de instellingsgegevens.
 • Is aanspreekpunt voor SURF.

Wie kan deze rol het beste vervullen?

Aan wie je de rol van SURFeduhub-contactpersoon toewijst, hangt af van van de inrichting van je organisatie. Dit kan een functioneel beheerder van de onderwijssystemen zijn, maar ook een medewerker bij de studentenadministratie.

2. Een endpoint bouwen

Als instelling zorg je ervoor dat je je eigen bronsystemen integreert of op een andere manier onderwijsdata ontsluit. Denk hierbij aan het studentinformatiesysteem en/of roosterprogamma’s. Je ontwikkelt een endpoint dat onderwijsaanbod-data beschikbaar stelt in het OOAPI-formaat. Informatie om deze endpoints te bouwen krijg je van SURF, evenals technische ondersteuning bij vragen.

3. Instelling aansluiten op SURFeduhub

Zodra de voorgaande stappen afgerond zijn, zorgt SURF ervoor dat je instelling wordt aangesloten op het SURFeduhub-platform en dat de aangewezen SURFeduhub-gebruikers de benodigde rechten krijgen.

Vraag of hulp nodig?

Heb je een vraag over contracten, procedures of de mogelijkheden van SURFeduhub? Of heb je hulp nodig bij het aansluiten? Neem dan contact op met het SURFeduhub-team via surfeduhub@surf.nl.