Edge-oriented Technologies binnen het Lab

We maken allemaal gebruik van de cloud, en ook voor onderzoek en onderwijs biedt de cloud veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld om real-time data te verzamelen. In dit thema onderzoeken we nieuwe cloudtechnologieën, met name edge computing en internet of things.

Labs thema edge oriented technologies

About Edge-oriented Technologies

In het Lab-thema Edge-oriented Technologies richten we ons op de ontwikkelingen van publieke en private clouds, edge computing en internet of things (IoT). Publieke clouds zoals AWS, Azure en Google bieden steeds meer innovatieve diensten aan voor onderzoek en onderwijs.

Ontwikkelingen in cloudtechnologie

Specifiek kijken we naar cloud ontwikkelingen binnen community’s en ecosystemen waar innovatie een belangrijke rol speelt. Denk aan typische researchinfrastructuren zoals EOSC (generiek) of Health RI (domeingericht, community), maar ook de industrie en private samenwerkingen zoals GAIA-x.

Voor onderwijs en onderzoek zijn we geïnteresseerd in onder andere deze cloudgerelateerde onderwerpen: veiligheid, datasoevereiniteit, gefedereerde cloudomgevingen, publieke normen en waarden, dataportabiliteit, governance en de toegang tot en veiligheid van een cloudomgeving.

Edge computing

Onze bijzondere interesse heeft edge computing. Dit is een cloudtrend waarbij lokale datacenters en sensoren zorgen voor rekenkracht en opslag, zonder dat er vertraging optreedt. Hoewel edge computing op zich niet nieuw is, wordt de relevantie groter door toepassing van 5G en computefaciliteiten op ‘edge devices’.

Een bekend voorbeeld waar edge computing wordt toegepast, zijn zelfrijdende auto’s die informatie snel verwerken met edge devices, om de auto te besturen. Daarnaast kunnen veiligheid en controle over eigen data belangrijke redenen zijn om edge computing toe te passen.

Experimenteren met nieuwe cloudtechnologieën

Binnen het thema Edge-oriented technologies zetten we experimenteeromgevingen op, waarin we samen met partners onderzoek doen naar nieuwe cloudtechnologieën, en waar we prototyping doen. We richten ons daarbinnen specifiek op edge computing en internet of things (IoT).

Onderzoeksommunity’s, (open source-)ontwikkelaars en bedrijven kunnen hier nieuwe cloudtechnologieën ontwikkelen, testen en implementeren. Daarbij kijken we hoe we samen met instellingen, bedrijven en overheidsorganisaties een veilige en gefedereerde nationale (cloud)infrastructuur kunnen realiseren. We sluiten aan op internationale initiatieven zoals EOSC, EuroHPC (EUROcc) en GAIA-X.

Werkzaamheden in dit thema kunnen leiden tot nieuwe diensten binnen het portfolio van SURF. De samenwerking met dienstverlening binnen SURF is daarom essentieel.