Terugblik

Alle bijeenkomsten     |     SURFacademy-bijeenkomsten     |     Terugblik

 • 13 jul 2017

  Workshop Behoeften Security Operations Center (SOC)

  Bijeenkomst - SURFnet organiseerde op donderdag 13 juli een discussiebijeenkomst over de behoeften rond een Security Operations Center (SOC). Het doel was om input te verzamelen over hoe we de informatiepositie en de 'cyberweerbaarheid' van de gehele onderwijs- en onderzoekssector het beste kunnen verbeteren.

 • 03 jul 2017

  Seminar De Europese privacyverordening: een plan van aanpak

  Bijeenkomst - In het zicht van de nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), willen veel organisaties hun privacy compliance verbeteren. SURF houdt hierover nog 2 kennissessies: op 19 september en 14 december. In de sessies wordt onder andere een implementatieplan voor de AVG behandeld.

 • 20 jun 2017

  Inspiratiemiddag Onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?

  Bijeenkomst - Welke trends kunnen bijdragen aan onderwijsinnovatie? En hoe gaan instellingen om met nieuwe innovaties en tegen welke issues lopen zij aan? Tijdens de SURFacademy-bijeenkomst 'Onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?’ Op 20 juni hebben wij hier een middag aan gewijd.

 • 20 jun 2017

  Internet PKI in Depth

  Bijeenkomst - SURFacademy organiseerde samen met Feisty Duck een training PKI (public key infrastructure) op 20 en 23 juni. Tijdens deze training leerde je de basis van en de theorie over PKI en hoe je deze in de praktijk implementeert en toepast.

 • 19 jun 2017

  The Best TLS Training in the world

  Bijeenkomst - SURFacademy organiseerde in samenwerking met Feisty Duck op 19 en 22 juni een TLS-training. Tijdens deze praktische training leerde je hoe je je servers op een veilige manier kunt inrichten en hoe je encryptie kunt gebruiken voor webapplicaties.

 • 13 jun 2017

  Seminar Datagebruik in het onderwijs: Hoe leren studenten?

  Bijeenkomst - Data zijn onmisbaar geworden om kunnen te sturen op studeergedrag, onderwijskwaliteit en op studiesucces. Hogeschool Windesheim organiseerde om die reden, samen met SURFacademy, een seminar over het gebruik van data in het onderwijs.

 • 06 jun 2017

  Housingdag

  Bijeenkomst - Tijdens de housingdag op dinsdag 6 juni ging je in gesprek over trends en uitdagingen op het gebied van housing van netwerkapparatuur. Naast korte presentaties van SURFnet en instellingen, stond een open discussie op het programma.

 • 31 mei 2017

  Seminar back-up, restore en exitscenario voor Office 365 en Azure

  Bijeenkomst - Databeschikbaarheid en security- en informatiebeveiliging zorgen voor uitdagingen in het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat informatie goed beveiligd is en toch toegankelijk is en blijft voor gebruikers? In dit seminar vertelden specialisten over de Protect, Detect en Respond filosofie en hoe je om kunt gaan met de digitale transformatie.

 • 30 mei 2017

  Workshop SURFmailfilter

  Bijeenkomst - Met SURFmailfilter hebben instellingen een service ter beschikking om spam en virussen uit hun mailverkeer te weren of te onderscheiden. Met de 'standaard' configuratie biedt SURFmailfilter al een goede werking. Er is echter nog veel meer mogelijk met SURFmailfilter.

 • 29 mei 2017

  Seminar Open Science: the National Plan and you

  Bijeenkomst - Op 29 mei organiseerde het Nationaal Platform Open Science aan de TU Delft een landelijk evenement voor onderzoekers, dat werd geopend door demissionair staatssecretaris Sander Dekker. Onderzoekers geven op deze dag hun visie op de doelstellingen van het ‘Nationaal Plan Open Science’ en deelden ervaringen met open science uit allerlei disciplines.

 • 24 mei 2017

  Seminar What's next @SURFconext

  Bijeenkomst - Op woensdag 24 mei vond een nieuwe editie van What's next @SURFconext plaats. Op deze dag werden deelnemers weer bijgepraat over alle ontwikkelingen rondom SURFconext. Ook was er genoeg ruimte om de interactie met het SURFconext-team op te zoeken en samen een blik op de toekomst te werpen.

 • 23 mei 2017

  Peer-review opfristraining

  Bijeenkomst - Op 23 mei 2017 organiseerde SURFacademy in samenwerking met SCIPR in het kader van SURFaudit een opfristraining voor peer-reviewers. Tijdens deze dag kregen de deelnemers praktische oefening in het interviewen van betrokkenen en het opstellen van de eindrapportage.

 • 22 mei 2017 tot en met 23 mei 2017

  Peer-review training

  Bijeenkomst - Op 22 en 23 mei 2017 organiseerde SURFacademy in samenwerking met SCIPR in het kader van SURFaudit een peer-review training.

 • 22 mei 2017 tot en met 24 mei 2017

  Training Transits II

  Bijeenkomst - SURFacademy organiseerde in samenwerking met SURFcert, SCIRT en NCSC-NL de training TRANSITS II voor CSIRT/CERT leden. Deze driedaagse verdiepingstraining van TRANSITS, ging dieper in op tal van onderwerpen op het vlak van netwerkbeveiliging. Aan de orde kwamen andere netflowanalyse, forenisch onderzoek en communicatievaardigheden.

 • 19 mei 2017

  Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO17)

  Bijeenkomst - Op 19 mei 2017 is voor de 3e keer de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs georganiseerd. De dag richt zich op de versterking van duurzaamheid in de ho-sector en is een samensmelting van het symposium Groene ICT en Duurzaamheid van SURF en de uitreiking van de SustainaBul van het studentennetwerk Morgen.