Terugblik

Alle bijeenkomsten     |     SURFacademy-bijeenkomsten     |     Terugblik

 • 12 okt 2017

  Seminar Cloud & Security

  Bijeenkomst - De weg naar de cloud kent een aantal uitdagingen, zo ook op het gebied van security. Waar moet je aan denken en wat moet je in overweging nemen bij de transitie naar de cloud, als het gaat om privacy, data en beveiliging? Tijdens dit kleinschalige seminar bespraken we het beleid rondom deze onderwerpen.

 • 11 okt 2017

  Seminar Videomateriaal toegankelijk voor iedereen

  Bijeenkomst - 10-15% van de studenten in Nederland heeft een functiebeperking. Zij zijn gebaat bij optimaal toegankelijk videomateriaal dat aan bepaalde specificaties voldoet. Op 11 oktober organiseerde de SIG Media & Education dit SURFacademy-seminar over digitale toegankelijkheid van videomateriaal, waarin de situatie in Nederland en ervaringen aan bod kwamen.

 • 10 okt 2017

  Seminar Toetsdata: goudmijn voor personalisering?

  Bijeenkomst - Data uit toetsen kun je goed inzetten om studenten te voorzien van gerichte feedback en de invulling van het onderwijs op maat bij te stellen. In dit seminar op 10 oktober, georganiseerd door de SIG Digitaal Toetsen, laten de sprekers zien hoe ze in de praktijk gebruik maken van toetsdata.

 • 09 okt 2017

  Seminar Peer feedback en peer assessment in online onderwijs

  Bijeenkomst - Peer feedback en peer assessment zijn veelbelovend voor het persoonlijk en schaalbaar maken van online onderwijs. Door peers in te zetten blijft de begeleiding en toetsing van grote aantallen studenten uitvoerbaar voor docenten. In het SURFacademy-seminar op 9 oktober hoorde je wat hiervoor nodig is en hoe je dit op een goede manier inzet.

 • 28 sep 2017

  Seminar Challenge day 2017: de modulaire leeromgeving in de praktijk

  Bijeenkomst - Tijdens de Challenge day 2017 op donderdag 28 september in CineMec Utrecht liet SURF zien hoe een modulaire leeromgeving in de praktijk werkt. Dat deden we aan de hand van een use case, waarin 8 leveranciers in pilotvorm hun producten gekoppeld hebben aan de SURF-demo-omgeving van de modulaire leeromgeving.

 • 22 sep 2017

  Workshop SURFmailfilter

  Bijeenkomst - Met SURFmailfilter hebben instellingen een service ter beschikking om spam en virussen uit hun mailverkeer te weren of te onderscheiden. Met de 'standaard' configuratie biedt SURFmailfilter al een goede werking. Er is echter nog veel meer mogelijk met SURFmailfilter.

 • 21 sep 2017

  Bijeenkomst Open leermaterialen in vakcommunity's

  Bijeenkomst - Hoe initieer je het delen, hergebruiken en/of ontwikkelen van open leermaterialen binnen je vakcommunity? Hoe kan je het delen van leermaterialen inzetten om je community een impuls te geven? Je kwam het te weten op de bijeenkomst Open leermaterialen in vakcommunity's op 21 september.

 • 20 sep 2017

  Workshop Methodieken en tools voor blended learning

  Bijeenkomst - Hoe vind je de juiste blend voor jouw vak of opleiding? Welke methodieken en tools zijn er om tot een gedegen ontwerp voor blended learning te komen? In deze bijeenkomst op 20 september, georganiseerd door de SIG Blended learning, kon je in één van de workshops je eigen onderwijs herontwerpen aan de hand van een bepaalde methodiek of tool.

 • 20 sep 2017

  Seminar Faciliteren van docenten(teams) bij blended learning

  Bijeenkomst - Hoe faciliteer je docenten(teams) bij blended learning? Doe je dat top-down of juist bottom-up? Hoe pakken onderwijsinstellingen dit aan en wat zijn hun lessons learned? In dit seminar op 20 september, georganiseerd door de SIG Blended learning, kreeg je antwoorden op deze vragen. Dit seminar was een herhaling van het seminar van 18 mei.

 • 18 sep 2017

  Voorlichtingsbijeenkomst stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

  Bijeenkomst - Op 18 september organiseerde SURF een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. De regeling kent 2 pijlers: Online onderwijs & Open leermaterialen. Deze voorlichtingsbijeenkomst ging over de pijler Open leermaterialen.

 • 18 sep 2017

  Voorlichtingsbijeenkomst stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Online onderwijs

  Bijeenkomst - Op 18 september organiseerde SURF een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. De regeling kent 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Deze voorlichtingsbijeenkomst ging over de pijler Online onderwijs met het thema 'Effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs'.

 • 14 sep 2017

  Seminar Geavanceerde netwerktechnologieën en -concepten

  Bijeenkomst - SURFacademy organiseerde op donderdag 14 september het seminar Geavanceerde netwerktechnologieën en -concepten. Tijdens deze dag belichtten we de technische aspecten van een aantal pilots en toepassingen van netwerktechnologieën binnen onderwijs en onderzoek. Aansluitend was er een hands-on workshop over programmeertaal P4 en smart NICs.

 • 13 jul 2017

  Workshop Behoeften Security Operations Center (SOC)

  Bijeenkomst - SURFnet organiseerde op donderdag 13 juli een discussiebijeenkomst over de behoeften rond een Security Operations Center (SOC). Het doel was om input te verzamelen over hoe we de informatiepositie en de 'cyberweerbaarheid' van de gehele onderwijs- en onderzoekssector het beste kunnen verbeteren.

 • 03 jul 2017

  Seminar De Europese privacyverordening: een plan van aanpak

  Bijeenkomst - In het zicht van de nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), willen veel organisaties hun privacy compliance verbeteren. SURF houdt hierover nog 2 kennissessies. In de sessies wordt onder andere een implementatieplan voor de AVG behandeld.

 • 20 jun 2017

  Inspiratiemiddag Onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?

  Bijeenkomst - Welke trends kunnen bijdragen aan onderwijsinnovatie? En hoe gaan instellingen om met nieuwe innovaties en tegen welke issues lopen zij aan? Tijdens de SURFacademy-bijeenkomst 'Onderwijsinnovatie: op welke trends zet je in?’ Op 20 juni hebben wij hier een middag aan gewijd.