Terugblik

Alle bijeenkomsten     |     SURFacademy-bijeenkomsten     |     Terugblik

 • 21 sep 2018

  Seminar Online begeleiden van studenten

  Bijeenkomst - In onderwijs dat volledig of voor een substantieel deel online plaatsvindt, is een belangrijke rol weggelegd voor het online begeleiden van studenten. In dit seminar op 21 september gaan we in op de ontwerpkeuzes van online begeleidingsvormen en maak je kennis met 4 praktijkvoorbeelden uit het Nederlandse hoger onderwijs.

 • 13 sep 2018

  Netwerkcafé over het beheer en monitoren van een netwerkinfrastructuur

  Bijeenkomst - Ben je lid van de expertgroep Netwerken, of geïnteresseerd in ontwikkelingen op het vlak van netwerkinfrastructuur? Kom 13 september naar het Netwerkcafé bij SURF. We spreken met elkaar over het 24/7 in de lucht houden van een netwerk en procedures tijdens een storing. Ook zijn er presentaties vanuit de instellingen en is er ruimte voor discussie.

 • 11 sep 2018

  Digitaal toetsen, the next step: de itembank

  Bijeenkomst - SURFacademy organiseerde samen met de SIG Digitaal toetsen een seminar over itembanken. Een volgende stap na het aanschaffen van toetssoftware is het goed inrichten van een itembank. Maar hoe doe je dat?

 • 02 jul 2018

  Informatiebijeenkomst over standaardenorganisatie IMS Global

  Bijeenkomst - Op maandag 2 juli organiseerde SURF een informatiebijeenkomst over standaardenorganisatie IMS Global met spreker Colin Smythe, strategisch architect bij IMS Global.

 • 27 jun 2018

  Workshop 'De weg naar een veilig internet'

  Bijeenkomst - Betrouwbare en veilige communicatie door gebruikers via internet, hoe kun je dat realiseren voor je instelling? Dat was het thema van de bijeenkomst 'De weg naar een veilig internet' met sprekers van instellingen, SIDN, Internet.nl en Forum Standaardisatie.

 • 26 jun 2018

  Webinar Gebruikers in je dienst identificeren

  Bijeenkomst - Gebruikers die via SURFconext bij een door jou geleverde dienst inloggen, hou je uit elkaar met een identifier: een tekenreeks die gebruikers identificeert. Daarnaast krijgen gebruikers attributen mee die hen verder kunnen identificeren. In dit webinar leggen we uit welke identifiers je kunt kiezen en wat de voor- en nadelen van elk daarvan zijn.

 • 25 jun 2018

  Training datamanagement en computationele workflows

  Bijeenkomst - SURFsara, ELIXIR-nl en ELIXIR organiseren deze training over hoe datamanagement gebaseerd op iRODS geïncorporeerd kan worden in computationele workflows.

 • 20 jun 2018

  Workshop Kwaliteit van open leermaterialen

  Bijeenkomst - Hergebruik van open leermaterialen neemt een vlucht als docenten gemakkelijk kunnen zien dat het materiaal van gedragen kwaliteit is. In de workshop Kwaliteit van open leermaterialen gaan deelnemers aan de slag met een kwaliteitsmodel en keurmerk voor open leermaterialen die binnen de eigen faculteit, opleiding of vakcommunity gedeeld worden.

 • 18 jun 2018

  Seminar Badges en microcredentialing: stand van zaken en vooruitblik

  Bijeenkomst - In een proof of concept hebben 9 instellingen in een door SURF gebouwde technische infrastructuur geëxperimenteerd met het maken en toekennen van digitale badges. In dit SURFacademy-seminar deelden zij hun ervaringen. Ook kregen deelnemers een vooruitblik naar de pilot die in het najaar van 2018 van start gaat en waarvoor je je kunt aanmelden.

 • 13 jun 2018

  Online peer visit KU Leuven: onderwijsruimtes van de toekomst

  Bijeenkomst - Hoe zien onderwijsruimtes van de toekomst eruit? De KU Leuven heeft diverse learning spaces ingericht ten behoeve van Technology-Enhanced COllaborative Learning (TECOL). De SIG Media & Education organiseerde op 13 juni een peer visit aan deze campus. Deelnemers konden een aantal onderdelen van deze peer visit volgen via interactieve online sessies.

 • 13 jun 2018

  SURF Research Roadshow - Universiteit Maastricht

  Bijeenkomst - Om de dienstverlening, expertise en ondersteuning van SURF nadrukkelijk onder de aandacht van onderzoekers en onderzoeksondersteuners te brengen, bezoekt de SURF Research Roadshow van 24 mei t/m 13 juni een tiental universiteiten en UMC’s. Hieronder het dagprogramma dat wij samen met de Universiteit Maastricht presenteerden.

 • 13 jun 2018

  Peer visit KU Leuven: onderwijsruimtes van de toekomst

  Bijeenkomst - Hoe zien onderwijsruimtes van de toekomst eruit? De SIG Media & Education organiseerde op 13 juni een peer visit aan de KU Leuven. Zij heeft diverse learning spaces ingericht die online en face-to-face samenwerkend leren ondersteunen. Tijdens dit bezoek konden deelnemers deze ruimtes ervaren, hun ervaringen horen en op bezoek bij een leverancier.

 • 12 jun 2018

  SURF Research Roadshow - TU Eindhoven

  Bijeenkomst - Om de dienstverlening, expertise en ondersteuning van SURF nadrukkelijk onder de aandacht van onderzoekers en onderzoeksondersteuners te brengen, bezoekt de SURF Research Roadshow van 24 mei t/m 13 juni een tiental universiteiten en UMC’s. Hieronder het dagprogramma dat wij samen met de Technische Universiteit Eindhoven presenteerden.

 • 06 jun 2018

  SURF Research Roadshow - Universiteit Twente

  Bijeenkomst - Om de dienstverlening, expertise en ondersteuning van SURF nadrukkelijk onder de aandacht van onderzoekers en onderzoeksondersteuners te brengen, bezoekt de SURF Research Roadshow van 24 mei t/m 13 juni een tiental universiteiten en UMC’s. Hieronder het dagprogramma dat wij samen met de Universiteit Twente in Enschede presenteerden.

 • 06 jun 2018

  Masterclass Research support hbo

  Bijeenkomst - Ondersteun je onderzoekers binnen een hogeschool vanuit ICT, beleid, financiering of een bibliotheek? Tijdens de bijeenkomst kregen deelnemers tools aangereikt om onderzoeksondersteuning binnen hun instelling nog een stap verder brengen.