Seminar Smart Buildings: what ICT can do

Datum: 04 FEB 2016 

Hoe kunt u in uw onderwijsgebouwen (en elders) energie besparen door slim gebruik te maken van ICT-toepassingen? Op donderdag 4 februari 2016 werden in dit seminar de resultaten van drie innovatieprojecten bij de UvA en de RuG gepresenteerd. Wat zijn de lessons learned en de mogelijke vervolgstappen, en wat kunnen andere instellingen hiervan leren?

Datum
04 feb 2016
Tijdstip
13:00-17:00
Locatie
SURF, Utrecht
Kosten
Gratis
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Dit seminar en de pilotprojecten zijn onderdeel van het innovatieprogramma Groene ICT en Duurzaamheid van SURF, waarin ‘vergroenen met behulp van ICT’ een van de onderwerpen is. Op 4 februari stond de vraag centraal hoe we met behulp van ICT energie kunnen besparen in onze (onderwijs)gebouwen.

Ook werd ingegaan op de lessen die zijn geleerd, de overdraagbaarheid naar andere instellingen en mogelijke vervolgstappen. Een belangrijke ervaring die tijdens deze pilotprojecten is opgedaan betreft de noodzaak om toegang tot de data van de gebouwbeheersystemen. Hoe werkt dat in de praktijk? Wat kwam men tegen in deze pilotprojecten en hoe kunnen we er voor zorgen dat deze problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?

Presentaties

Artikelen

Voor wie?

Het seminar was interessant voor facility-managers, gebouwbeheerders, energie- en duurzaamheidscoördinatoren en ICT-ondersteuners.

Laatste wijziging op 09 feb 2016