Programma

Hieronder vindt u meer informatie over het programma. Dit overzicht wordt in de komende periode aangevuld met sprekers en korte samenvattingen van hun presentaties.

Track 1: Groene ICT

Het verduurzamen van ICT in de hele keten 

Hoe kunnen we de duurzaamheid van ICT binnen de ho-sector vergroten? Hoe kunnen instellingen duurzamer inkopen en hoe versterken zij de energie-efficiency – onder andere met behulp van groene software? Hoe gaan instellingen om met e-Waste en op welke wijze kan dit nuttig en duurzaam worden (her)gebruikt?

Track 2: Vergroenen met ICT

Inspirerende voorbeelden en toepassingen

ICT kan bijdragen aan het vergroenen en verduurzamen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. In deze track geven we vanuit de praktijk inzicht in de bijdrage die ICT kan leveren op het gebied van gebouwen en energiehuishouding van instellingen. Ook is er een meer algemene sessie met voorbeelden uit aanverwante terreinen, zoals online shoppen en de zorg.

Track 3: Groen hoger onderwijs

De weg naar toekomstbestendig onderwijs

In deze track kijken we op verschillende manieren naar de verduurzaming van het hoger onderwijs: vanuit de campus, vanuit studenten en vanuit de rol van jongeren in het algemeen.

Track 4: Inspirerend groen

Duurzame ideeën en start-ups

Binnen deze track kijken we vanuit andere invalshoeken naar duurzaamheid. We willen je verrassen door de andere kijk op duurzaamheid en je inspireren door innovatieve projecten van nieuwe bedrijven. 

Track 5: Groene economie

ICT-innovatie voor topsectoren

De rol van ICT-innovatie binnen de topsectoren en de kansen voor duurzaamheid. In deze track bespreken we de kansen en potentiële impact van ICT en laten we zien waar gewerkt wordt aan toepasbare innovatie.

Laatste wijziging op 03 feb 2016