Challenge day: Onderwijs op maat

Datum: 06 OKT 2016 

Onderwijsinstellingen willen snel in kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs en de technologie om persoonlijk en flexibel onderwijs te realiseren. Tijdens dit SURFacademy-seminar nodigden we leveranciers uit te laten zien welke producten zij hebben om persoonlijk en flexibel onderwijs in het hoger onderwijs mogelijk maken.

Datum
06 okt 2016
Tijdstip
09:00-18:00
Locatie
CitySense, Utrecht
Kosten
Gratis
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Onderwijs op maat

Onderwijsinstellingen hebben de ambitie om gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden, onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Hiervoor is een leeromgeving nodig die eenvoudig aan te passen en uit te breiden is, zodat een onderwijsinstelling in kan spelen op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs, beroepsdomeinen en technologie.

Modulaire benadering

SURFnet heeft de notitie ‘Een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Van losse onderdelen naar één geheel’ uitgebracht. De kern van deze notitie is dat 1 systeem dat aan alle behoeften en wensen van alle studenten, docenten en opleidingsdomeinen voldoet, niet bestaat. Een modulaire benadering ligt voor de hand, waarin verschillende producten/componenten – de gebruikte diensten, applicaties en ICT-systemen – als legoblokken eenvoudig met elkaar te combineren en te integreren zijn.

De Challenge

Onderwijsinstellingen kunnen een flexibele en persoonlijke leeromgeving niet alleen ontwikkelen, dit kan alleen in samenspraak met leveranciers. Daarom hebben wij de leveranciers gevraagd deze Challenge voor Onderwijs op Maat aan te gaan. Op 6 oktober presenteerden zij hoe hun product(en) een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onderwijs op maat. Dit doen zij door te laten zien hoe hun product past binnen de modulaire en geïntegreerde opzet van de persoonlijke en flexibele leeromgeving.

Tijdens het seminar lieten de leveranciers zien:

  • hoe hun producten bijdragen aan het realiseren van de componentenvisie voor de leeromgeving, zoals beschreven in de notitie.
  • hoe hun producten onderwijs op maat ondersteunen.
  • hoe hun producten passen binnen het applicatielandschap van onderwijsinstellingen.
  • welke standaarden hun producten gebruiken om integratie mogelijk te maken.

Presentaties

Lees het blog SURF Challenge day voor onderwijs op maat: graag een ietsiepietsie meer componentenvisie

Programma

De Challenge day was opgedeeld in 2 tracks, waarin deelnemers een gevarieerde selectie aan leveranciers konden zien, van leeromgeving tot specifieke component. Op deze manier kregen deelnemers een volledig overzicht van de modulaire structuur van de leeromgeving van de toekomst.  

9:30 uur Inloop & welkom

10.00 uur

Opening door dagvoorzitter

10.10 uur

Ontwerpen zonder grenzen, voor leren zonder grenzen
door Erwin Bleumink, algemeen directeur SURFnet

10.20 uur

De componenten van de flexibele en persoonlijke leeromgeving
door Marieke de Wit, communitymanager Onderwijs, SURFnet

10.40 uur Pauze

Track1

Track 2

11:00 uur Fringe company (OnderwijsOnline) Simulise
11:30 uur MOOCFactory Educator (Volg- en leerplatform)
12:00 uur InQdo (Connect) Open Assessment Technologies (TAO 3.1)
12.30 uur Lunchpauze
13:30 uur Xebic (HBO Connect) Infoland (iQualify)
14:00 uur VCD Business Intelligence Datacon
14:30 uur Your Next Concepts (Academy Attendance) EDIA (Maatwerk)
15:00 uur Pauze
15:20 uur Shareworks Solutions BV (Projectcampus) Canvas by Instructure
15:50 uur Pluform FeedbackFruits
16.20 uur Plenaire afsluiting
16.40 uur Borrel
Panels Frank Benneker (UvA), Nils Siemens (HvA), Marieke de Wit (SURF) Pierre Gorissen (HAN), Willem van Valkenburg (TU Delft), Daan Rijpkema (UU), Jenny de Werk (SURF)

 

Voor wie

Deze bijeenkomst was interessant voor medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs die zich bezighouden met de inrichting van de flexibele en persoonlijke leeromgeving of met flexibilisering van het onderwijs. De presentaties van de leveranciers richtten zich wel specifiek op het hoger onderwijs.

Contact

Wil je meer weten of heb je een vraag over deze bijeenkomst? Stuur dan een mail naar challengeday@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 20 dec 2016