Digitaal toetsen: is jouw instelling er klaar voor?

van 08 DEC 2016 tot 09 DEC 2016 

Wat moet je allemaal uitzoeken en doen als je met digitaal toetsen aan de slag wilt? Op 8 en 9 december a.s. organiseerde SURFacademy samen met de TU/e een tweedaagse die je meenam in belangrijke vraagstukken die je als instelling moet adresseren om digitaal toetsen succesvol in te zetten.

Datum
08 dec 2016
09 dec 2016
Tijdstip
09:30-17:00
09:30-17:00
Locatie
Kennispoort, Eindhoven
Kosten
Gratis
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Opzet tweedaagse

Dag 1 stond in het teken van (grootschalige) digitale toetsafname en veiligheid. Dag 2 stonden we stil bij beleid en organisatie rond digitaal toetsen, waarbij we in de middag de focus legden op het opzetten van toets- en vragenbanken.

Donderdag 8 december: Toetsafname en veiligheid

Digitale toetsafname, wat kies je: Bring Your Own Device (BYOD), Chromebook of toetstafel?
In de afgelopen jaren hebben universiteiten en hogescholen verschillende manieren uitgewerkt om grootschalige digitale toetsafname mogelijk te maken. In deze ochtend we de verschillende opties op een rij gezet en stonden we stil bij de voor- en nadelen. Meer specifiek stonden we stil bij verschillende oplossingen voor BYOD en belichtten we de ervaringen met Chromebooks bij de Universiteit Utrecht, anderhalf jaar na introductie. Na deze ochtend had je een goed beeld van de verschillende manieren die er zijn om grootschalig digitaal te toetsen en had je een indruk welke voor jouw instelling relevant zijn.

Presentaties - donderdag 8 december 2016:

Programma 

9:30 uur

Inloop met koffie/thee

10.00 uur

Opening - Annette Peet (SURFnet)

10:05 uur

De toetsafnamerevue: overzicht van verschillende manieren om digitale toetsafname te organiseren, zoals nu in het hoger onderwijs gebruikt -Michiel van Geloven (SURFnet)

10:30 uur

BYOD, kan het veilig? Presentaties door Mike Baarslag (Fontys), Ludo van Meeuwen (TU/e), Martijn Meefout (Unteso) 

11:15 uur

Koffiepauze, inclusief discussie over veiligheid

11:30 uur

Discussie met de zaal

11:45 uur

Chromebooks aan de UU, 20 maanden later: lessons learned en plannen voor de toekomst, Gerdine Slot (UU)

12.30 uur

Lunch pauze

 

Veilig digitaal toetsen in de praktijk  
Om instellingen te ondersteunen bij het veilig maken van het toetsproces heeft SURFnet samen met experts uit verschillende hogeronderwijsinstellingen het werkboek Veilig toetsen ontwikkeld. Drie instellingen hebben in de afgelopen maanden een begin gemaakt met het gebruik van het werkboek. Tijdens deze interactieve middag heb je de ervaringen vanuit de drie instellingen vernomen en ging je zelf met het werkboek aan de slag.

Vervolg programma 

13:15 uur

Het werkboek Veilig toetsen - Jenny de werk (SURFnet)

13:30 uur

Aan de slag met het werkboek veilig toetsen, presentatie van 3 casussen: Hans Frederik (UvA/HvA), Ludo van Meeuwen (TU/e), Monica Buijnck (Saxion)

14:15 uur

Workshop veilig toetsen 

16:00 uur

Wrap up

16:30 uur Borrel

 

Vrijdag 9 december: Beleid en organisatie rond digitaal toetsen: van maturity scan tot itembank 

Maturity scan: is mijn instelling klaar voor digitaal toetsen? 
Steeds meer instellingen zetten digitaal toetsen hoog op de agenda. Het invoeren van digitaal toetsen blijkt echter een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Daarom ontwikkelde SURFnet het afgelopen jaar samen met 10 instellingen de handreiking Beleid voor digitaal toetsen. Inmiddels zijn verschillende instellingen hiermee aan de slag. Aanvullend op de handreiking ontwikkelt SURFnet momenteel een Maturity Scan voor Digitaal toetsen. Deze tool geeft inzicht in hoeverre instellingen of onderdelen van instellingen rijp zijn om aan de slag te gaan met digitaal toetsen. Tijdens deze ochtend presenterde we de conceptversie van de scan en kun je hiermee zelf mee aan de slag.

Presentaties - vrijdag 9 december 2016:

Programma 

9:30 uur

Inloop met koffie/thee

10.00 uur

Beleid voor digitaal toetsen - Annette Peet (SURFnet)

10:25 uur

Is jouw instelling klaar voor digitaal toetsen? Presentatie bètaversie maturity-scan – Michiel van Geloven (SURFnet) 

10:45 uur

Koffiepauze

11:00 uur

Workshop: aan de slag met de maturity-scan

12:00 uur

Wrap up

12.15 uur

Lunch

 

Wat je moet weten over toets- en vragenbanken  
Als er binnen een instelling digitaal getoetst wordt, dan ontstaat er al snel een digitale toets- en vragenbank. Het zorgvuldig opzetten en onderhouden van een digitale toets- en vragenbank is van grote waarde. Zo kunnen grote toets- en vragenbanken de weg openen naar formatief toetsen. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan een sprong voorwaarts met toetskwaliteit. Ondanks evidente voordelen blijkt het in de praktijk lastig om ze op een goede manier op te zetten en te onderhouden. Tijdens deze middag leerde je meer over de mogelijkheden van digitale toets- en vragenbanken en gingen we in op de voorwaarden om deze itembanken succesvol in te voeren.

Vervolg programma 

 13:00 uur

Itembanking, the ultimate battle? – Silvester Draaijer (VU)

13:30 uur

Ervaringen met gezamenlijke toets- en vragenbanken voor Wiskunde – Hans Cuypers (TU/e))

14:00 uur

Toets- en leer: een itembank van vijf hogescholen – Sander Schenk (HR)

14:30 uur

Pauze

14:45 uur

Itembanken, een stap vooruit – interactieve sessie 

15:45 uur

Waar staan we met itembanken in 2025? Silvester Draaijer (VU) en Ludo van Meeuwen (TU/e)

16:30 uur Borrel

 

Voor wie

Dit tweedaagse seminar was bedoeld voor medewerkers in het mbo, hbo en wo die zich bezighouden met (innovaties in) digitaal toetsen.

Laatste wijziging op 26 jan 2017