Voorlichtingsbijeenkomst stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Online onderwijs

Datum: 18 SEP 2017 

Op 18 september organiseerde SURF een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. De regeling kent 2 pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. Deze voorlichtingsbijeenkomst ging over de pijler Online onderwijs met het thema 'Effectief toepassen van peer feedback en peer assessment in online onderwijs'.

Datum
18 sep 2017
Tijdstip
10:00-12:00
Locatie
SURF
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Voorlichtingsbijeenkomst

Accept third party cookies to view this content.

De lives tream van de bijeenkomst is in zijn geheel terug te kijken.

Presentaties

Programma

09.30 uur Inloop
10.00 uur Stimuleringsregeling Open en online onderwijs: achtergrond en doelstelling
Juriaan van Kan, ministerie van OCW
10.20 uur Versterking stimuleringsregeling door flankerend onderzoek
Marco Kalz/Martine Schophuizen, Open Universiteit, onderzoeksproject SOONER
10.30 uur Toelichting stimuleringsregeling (met ruimte voor vraag en antwoord)
  • voorwaarden
  • jaarthema
  • selectiecriteria en beoordelingsprocedure
  • sjabloon projectvoorstel en begroting
  • planning
Janina van Hees, SURFnet en Leo Plugge, secretaris WTR
11.15 uur Pauze
11.30 uur Impressies/resultaten van stimuleringsprojecten uit eerdere rondes
Janina van Hees, SURFnet
12.00 uur Einde

 

Over de stimuleringsregeling

Met de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 daagt de minister instellingen uit hun onderwijs te verbeteren door te experimenteren met verschillende vormen van open en online onderwijs. De nieuwe call for proposals staat nu open. Onderwijsinstellingen kunnen tot 15 december 2017 projectvoorstellen inzenden.

De regeling heeft 2 doelstellingen:

Meer informatie

Raadpleeg www.surf.nl/stimuleringsregeling/online-onderwijs of stuur een mail naar Janina van Hees, janina.vanhees@surfnet.nl.

Laatste wijziging op 11 dec 2017