Seminar Cloud & Security

Datum: 12 OKT 2017 

De weg naar de cloud kent een aantal uitdagingen, zo ook op het gebied van security. Waar moet je aan denken en wat moet je in overweging nemen bij de transitie naar de cloud, als het gaat om privacy, data en beveiliging? Tijdens dit kleinschalige seminar bespraken we het beleid rondom deze onderwerpen.

Datum
12 okt 2017
Tijdstip
10:00-14:00
Locatie
SURF, Utrecht
Kosten
Geen, incl. lunch
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Over cloud & security

Tijdens het seminar gingen we in op de beleidsaspecten van de transitie van een on-premises omgeving naar een cloudomgeving. Er volgen nog twee seminars die dieper ingaan op achtereenvolgens de privacyaspecten en op de informatiebeveiligingsaspecten.

Een onderdeel als cloud-security is niet meer weg te denken bij het maken en/of wijzigen van het beleid. Wet- en regelgeving, zoals de aankomende AVG/GDPR en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zijn ook van invloed op het beleid en de te maken keuzes. Ook geldt dat, als er eenmaal gekozen is voor een bepaalde ‘cloud-strategie’, er rekening gehouden moet worden met een exit-strategie. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen plaatsvinden bij de aanbieder van clouddiensten, er wijzigingen zijn met betrekking tot wet- en regelgeving of als er sprake is van beleidsaanpassingen in de organisaties zelf.

Cloud 

“Cloud” is niet meer weg te denken uit het hedendaagse applicatielandschap en de netwerkarchitectuur. Cloud is nodig voor innovatie en flexibiliteit, maar ook uit kostenoverwegingen. De transitie van on-premises netwerkarchitectuur en applicaties naar een hybride-, multi- of full-cloud architectuur is voor veel organisaties een proces waar nog veel vraagtekens bij staan. SURF wil haar aangesloten instellingen helpen bij het beantwoorden van deze vraagtekens op verschillende gebieden. Aangezien organisaties altijd verantwoordelijk blijven voor de data die opgeslagen wordt in de ‘Cloud’, is het van groot belang dat het op veilige wijze gebeurd. 

Voor wie?

Deze informatiebijeenkomst was bedoeld voor personen werkzaam bij de SURFnet aangesloten instellingen, zoals:

  • Universiteiten
  • Hogescholen
  • mbo’s
  • Research (onderzoeksinstellingen, non-profit)
  • Overige: zoals aangesloten bibliotheken en musea 

Deze sessie was vooral interessant voor:

  • Beleidsmakers op IT & security gebied;
  • It managers
  • It beheerders

Programma

09.30 uur Inloop
10.00 uur Keynote door Marcel van Eemeren, CEO van ON2IT
10.15 uur Cloud mogelijkheden en begrippen in vogelvlucht (pdf)
10.30 uur Ontwikkelingen van 2010 tot nu en in de toekomst (technisch, wet- en regelgeving)
11.00 uur Koffiepauze
11.15 uur Bezint eer ge begint - waar moet ik aan denken als ik een cloud strategie overweeg? (valkuilen, toepassingen, risico’s, must have’s, beleid)
11.45 uur Mijn data staat in de cloud (en nu?) - onderhoud vanuit een beleidsstandpunt, meten van effectiviteit en een exit-strategie
12.15 uur Lunch
12.45 uur Beveiliging & Cloud
13.15 uur Praktische casus
13.30 uur Presentatie van NHL Hogeschool: security en migreren naar de cloud (pdf)
door Freerk Bosscha

 

Laatste wijziging op 13 okt 2017