Seminar Juridische aspecten van datamanagement

Datum: 24 APR 2018 

Hogescholen en universiteiten moeten zorgvuldig omgaan met data. De tegenstrijdigheid in het beschermen van de individuele privacy enerzijds en het streven naar open toegang tot gegevens anderzijds roept vragen op. Deelnemers konden tijden dit seminar hun kennis bijspijkeren over auteursrechtelijke kwesties en andere juridische aspecten van data.

Datum
24 apr 2018
Tijdstip
09:30-16:30
Locatie
SURF-kantoor, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Type onderwerp
Praktische vaardigheden
Soort bijeenkomst
Seminar
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Data en de wet

Hogescholen en universiteiten moeten rekening houden met verschillende wetten, kaders en richtlijnen als het om onderzoeksdata gaat. Denk hierbij ook aan Europese wetgeving, Nederlandse wetgeving, nationale en institutionele codes en vereisten van financiers van onderzoek. Daarnaast rusten er op onderzoeksdata ook auteursrechten. Al vanaf een vroege fase in het onderzoeksproject moet duidelijkheid zijn over het eigenaarschap van data. Tenslotte is er de open science beweging die inzet op het delen van data, waarbij toegang geven tot onderzoeksdata nog niet voldoende is om deze ook daadwerkelijk te mogen gebruiken.

Aan de slag met datarecht

In dit seminar leerden deelnemers de basis van de verschillende wetgeving en gingen ze praktisch aan de slag met de auteursrechtelijke en andere aanverwante juridische aspecten van data. Na het seminar hadden deelnemers nieuwe kennis opgedaan en praktische handvaten gekregen, waarmee ze binnen hun eigen instelling aan de slag kunnen met bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen rond het eigenaarschap van data, het meevormen van beleid rond datamanagement of door actief bij te dragen aan de realisatie van Open Science-doelstellingen. Deze SURFacademy werd georganiseerd in samenwerking met het LCRDM en het NAI-hbo. 

Bekijk de sheets van de presentaties 

09.30 uur Inloop
10.00 uur Start - welkom door organisatie
10.10 uur

Basiskennis juridische aspecten van data & actuele ontwikkelingen:

11.15 uur Koffiepauze
11.45 uur Cases - welke vragen leven er in de praktijk?
12.30 uur Lunch
13.15 uur Workshop - aan de slag met juridische vraagstukken rondom data
14.30 uur Koffiepauze
15.00 uur Presentaties n.a.v. de workshop
16.00 uur Afsluiting

* Esther Hoorn, LLM, Juridisch adviseur bij de Rijksuniversiteit Groningen. Adviseert over data management beleid, Open Science en het verhelderen van verantwoordelijkheden bij onderzoek. Lid van de ethische commissie bij Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen. Werkt met docenten aan interdisciplinair online onderwijsmateriaal over de Data Protection Impact Assessment als methode om in methodevakken aandacht voor de AVG in te bedden in het onderwijs. Lid van het schrijfteam van de VSNU gedragscode omgang persoonsgegevens in onderzoek. 

** Marlon Domingus, CIPP/e, CIPM, is Programma manager research data management bij Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij focust zich op het borgen van privacy in wetenschappelijk onderzoek en de implementatie van de AVG bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC. Hij spreekt en blogt over privacy in onderzoek, is lid van het schrijfteam van de VSNU gedragscode omgang persoonsgegevens in onderzoek en auteur van de SURF online module: privacy in onderzoek.

Voor wie?

Auteursrechteninformatiepunten, informatiespecialisten en onderzoeksondersteuners werkzaam binnen het hbo.

Laatste wijziging op 01 jun 2018