SCIPR-bijeenkomst: Security needs privacy, privacy needs security

Datum: 10 JUL 2018 

Security en privacy hebben veel raakvlakken en je kunt ze op verschillende manieren organiseren in je instelling. Tijdens deze SCIPR-bijeenkomst gaan we in op de ervaringen van mbo- en ho-instellingen bij de samenwerking tussen en de vervlechting van security en privacy. We doen dit aan de hand van een aantal praktijkverhalen.

Datum
10 jul 2018
Tijdstip
12:00-17:00
Locatie
SURF kantoor, Utrecht
Kosten
Deze bijeenkomst is gratis voor SCIPR-leden
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

We hebben elkaar nodig!

Security en privacy kun je op allerhande manieren organiseren in je instelling.  Omdat de onderwerpen zoveel raakvlakken met elkaar hebben, komen privacy- en securityofficers elkaar vaak tegen in de organisatie, en hebben ze elkaar nodig. Belangrijk is daarom  dat de uitvoerende en toezichthoudende taken en rollen goed worden belegd zijn in de organsiatie en niet (te zeer) worden vermengd. Een aantal manieren die we nu zien:

  • een centrale FG naast een CISO, met decentrale PO’s, LISO’s en eventueel Datastewards
  • een centrale FG naast een CISO, met een centraal team van PO’s en SO’s die de decentrale eenheden ondersteunen
  • een combinatie toezichthoudende rol FG/CISO, met centraal en decentraal uitvoerende rollen
  • een extern ingehuurde FG in combinatie met interne securityrollen

Tijdens deze middag komen een aantal praktijkvoorbeelden aan bod, en is er ruimte om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. 

Voor wie?

Deze SCIPR-bijeenkomst is bedoeld voor security- of privacy-officers binnen instellingen, en personen die hiermee veel te maken hebben. Ben je nog geen lid van SCIPR? Meld je dan snel aan via de SCIPR-pagina.

Programma

12.00 uur Inlooplunch
12.30 uur Verschillende instellingen vertelen over hun ervaringen.
17.00 uur Borrel

 

Voorkennis nodig?

Er is geen voorkennis nodig voor deze bijeenkomst.

Laatste wijziging op 14 jun 2018