Seminar Aan de slag met learning analytics

Datum: 09 MEI 2018 

Werk je binnen jouw onderwijsinstelling aan learning analytics? En had je vragen over hoe je het kunt toepassen in het onderwijs? Wat het betekent op juridisch en technisch vlak? En hoe studenten en docenten baat hebben bij het gebruik van learning analytics? Op 9 mei organiseerde SURFacademy het seminar Aan de slag met learning analytics.

Datum
09 mei 2018
Tijdstip
09:30-16:30
Locatie
SURF-kantoor Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Type onderwerp
Praktische vaardigheden
Soort bijeenkomst
Seminar

Zet onderwijs in beweging met learning analytics

We boden een gevarieerd programma rond het thema learning analytics. Vanuit verschillende invalshoeken gingen we in op het inzetten van learning analytics in de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld over beleid, hoe om te gaan met data, eigenaarschap en de nieuwe Europese privacywetgeving. De dag was bij uitstek geschikt om inspiratie over learning analytics op te doen en kennis te delen met collega’s die ook bezig zijn met learning analytics.

Bekijk de sheet van de presentaties

9.30 uur Inloop
10.00 uur

Opening & welkom (pdf) - Nynke de Boer (SURFnet)

10.10 uur Keynote Learning analytics: tussen droom en daad: Eerlijke ervaringen uit concrete implementaties (pdf) - Dr. Tinne de Laet (KU Leuven)
10.50 uur

Wat doet SURF op gebied van learning analytics (pdf) - Nynke de Boer (SURFnet)

11.15 uur

Code of Practice voor student analytics: een voorbeeld (pdf) - Jelger van Zaane (Vrije Universiteit)

12.00 uur

Lunch

12.45 uur Resultaten NRO Onderzoek: de effecten van Learning analytics in het onderwijs (pdf) - Nicolette van Halem (ACLA) en Marcel Schmitz (Zuyd Hogeschool)
13.30 uur

Een instellingsbreed beleidskader voor learning analytics - Suzanne Jacobs (TU/e)

14.15 uur Pauze
14.30 uur

Learning Analytics binnen je eigen LMS: Hoe werkt dat? 

  1. Learning analytics en data-analyse in een grootschalige leeromgeving
    Jan-Paul van Staalduinen (TU Delft)
  2. Blackboard Learning Analytics: Voorbeelden uit de praktijk (pdf)
    Bert-Jan Klaren en Vincent Hummel (Hanze Hogeschool)
  3. Canvas Learning Analytics: Voorbeelden uit de praktijk
    Michael Schifferling (Fontys Hogescholen ICT)
15.30 uur

Afsluiting - Nynke de Boer (SURFnet)    

16.00 uur Borrel

 

Voor wie?

Dit seminar was bedoeld voor iedereen die in het hoger onderwijs en mbo te maken heeft met learning analytics: beleidsmedewerkers, programma- en projectleiders onderwijsinnovatie, opleidingsmanagers en docenten.

Laatste wijziging op 14 mei 2018