Seminar Badges en microcredentialing: stand van zaken en vooruitblik

Datum: 18 JUN 2018 

In een proof of concept hebben 9 instellingen in een door SURF gebouwde technische infrastructuur geëxperimenteerd met het maken en toekennen van digitale badges. In dit SURFacademy-seminar op 18 juni delen zij hun ervaringen. Ook blikken we vooruit naar de pilot die in het najaar van 2018 van start gaat en waarvoor je je kunt aanmelden.

Datum
18 jun 2018
Tijdstip
13:00-16:30
Locatie
SURF-kantoor, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Type onderwerp
Beleidsmatig onderwerp
Soort bijeenkomst
Seminar

Van proof of concept naar pilot

Na het seminar over Kansen en uitdagingen voor open badges en microcredentialing in 2017 is er veel gebeurd binnen het SURF Edubadges-project. In dit seminar geven we een update over waar het project staat, delen instellingen hun ervaringen met de proof-of-concept en blikken we vooruit naar wat er de komende maanden op de stapel staat. Een belangrijk onderdeel is de pilot die volgt op de proof of concept. Tijdens dit seminar informeren we je over wat de pilot precies inhoudt en kun je beslissen of jouw instelling daarin wil participeren.

Wat weet je na dit seminar?

Na dit seminar heb je inzicht in de huidige ontwikkelingen op het gebied van badges in het onderwijs. Ook weet je wat de plannen zijn van SURF, heb je inzicht in hoe andere instellingen met edubadges omgaan en weet je hoe je als instelling kunt deelnemen aan de pilot die eind 2018 van start gaat.

Voor wie?

De bijeenkomst is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers en business analisten in het hoger onderwijs. Voor deelname aan dit seminar gaan we er van uit dat je bekend bent met het begrip en de toepassing van badges in het onderwijs.

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening
13.05 uur

Terugblik proof of concept open badges SURF

SURF licht toe waarom en hoe de proof of concept is opgezet en welke keuzes hierin zijn gemaakt.

13.30 uur Deel 1: usecases instellingen en geleerde lessen proof of concept

1. Rotterdam School of Management
De Rotterdam School of Management (RSM) heeft voor het masterprogramme ‘Finance & Investments Advanced’ alle afstuderende studenten, naast hun standaard diploma, een digitale badge gegeven.

2. Fontys
Fontys wil weten of digitale badges kunnen helpen bij het plannen van een studiepad. Fontys is begonnen met een pilot waarin zij badges toekent aan activiteiten die normaal niet beloond worden, zoals bijvoorbeeld deelname aan een hackaton.

14.10 uur Pauze
14.25 uur

Deel 2: usecases instellingen en geleerde lessen proof of concept

3. UvA (KU Leuven)
Vier internationale partijen, KU Leuven, Universiteit van Amsterdam, Stichting VU en imc information multimedia communication A, werken aan een MOOC (6 ECTS) waarvoor ze badges willen inzetten.

4. TU/e
De TU/e heeft getest of zij met behulp van het toekennen van badges studenten kunnen stimuleren om zichzelf proactief te ontwikkelen en te reflecteren op gemaakte keuzes.

15.05 uur Stand van zaken ‘speelveld’
15.35 uur Vooruitblik edubadges pilot SURF
15.55 uur Hoe verder en discussie
16.15 uur Einde en borrel

 

Meer informatie

Laatste wijziging op 11 jun 2018