Seminar Badges en microcredentialing: stand van zaken en vooruitblik

Datum: 18 JUN 2018 

In een proof of concept hebben 9 instellingen in een door SURF gebouwde technische infrastructuur geëxperimenteerd met het maken en toekennen van digitale badges. In dit SURFacademy-seminar deelden zij hun ervaringen. Ook kregen deelnemers een vooruitblik naar de pilot die in het najaar van 2018 van start gaat en waarvoor je je kunt aanmelden.

Datum
18 jun 2018
Tijdstip
13:00-16:30
Locatie
SURF-kantoor, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Type onderwerp
Beleidsmatig onderwerp
Soort bijeenkomst
Seminar

Van proof of concept naar pilot

Na het seminar over Kansen en uitdagingen voor open badges en microcredentialing in 2017 is er veel gebeurd binnen het SURF Edubadges-project. In dit seminar kregen deelnemers een update over waar het project staat, deelden instellingen hun ervaringen met de proof-of-concept en een vooruitblik naar wat er de komende maanden op de stapel staat. Een belangrijk onderdeel is de pilot die volgt op de proof of concept. Tijdens dit seminar werden deelnemers geïnformeerd over wat de pilot precies inhoudt en konden ze beslissen of hun instelling daarin wilde participeren.

Wat weet je na dit seminar?

Deelnemers hadden na dit seminar meer inzicht in de huidige ontwikkelingen op het gebied van badges in het onderwijs. Ook zijn de plannen van SURF bekend en hebben ze inzicht in hoe andere instellingen met edubadges omgaan en hoe ze als instelling kunnen deelnemen aan de pilot die eind 2018 van start gaat.

Bekijk de sheets van de presentaties

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening
13.05 uur

Terugblik proof of concept open badges SURF (pdf)

SURF licht toe waarom en hoe de proof of concept is opgezet en welke keuzes hierin zijn gemaakt.

13.30 uur Deel 1: usecases instellingen en geleerde lessen proof of concept

1. Rotterdam School of Management (pdf)
De Rotterdam School of Management (RSM) heeft voor het masterprogramme ‘Finance & Investments Advanced’ alle afstuderende studenten, naast hun standaard diploma, een digitale badge gegeven.

2. Fontys (pdf)
Fontys wil weten of digitale badges kunnen helpen bij het plannen van een studiepad. Fontys is begonnen met een pilot waarin zij badges toekent aan activiteiten die normaal niet beloond worden, zoals bijvoorbeeld deelname aan een hackaton.

14.10 uur Pauze
14.25 uur

Deel 2: usecases instellingen en geleerde lessen proof of concept

3. UvA (KU Leuven) (pdf)
Vier internationale partijen, KU Leuven, Universiteit van Amsterdam, Stichting VU en imc information multimedia communication A, werken aan een MOOC (6 ECTS) waarvoor ze badges willen inzetten.

4. TU/e (pdf)
De TU/e heeft getest of zij met behulp van het toekennen van badges studenten kunnen stimuleren om zichzelf proactief te ontwikkelen en te reflecteren op gemaakte keuzes.

15.05 uur
15.35 uur Vooruitblik edubadges pilot SURF (pdf)
15.55 uur Hoe verder en discussie
16.15 uur Einde en borrel

 

Voor wie?

De bijeenkomst was primair bedoeld voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers en business analisten in het hoger onderwijs. Voor deelname aan dit seminar gingen we er van uit dat deelnemers bekend waren met het begrip en de toepassing van badges in het onderwijs.

Meer informatie

Laatste wijziging op 06 jul 2018