Demodag Roosterapplicaties voor flexibel onderwijs

Datum: 28 SEP 2018 

Onderwijs flexibel inrichten heeft ook invloed op de onderwijslogistieke processen, waaronder het roosterproces. SURF heeft marktpartijen via een marktconsultatie uitgenodigd mee te denken over roosterapplicaties die flexibel onderwijs ondersteunen. Op 28 september presenteren zij hun producten en kun je vragen stellen.

Datum
28 sep 2018
Tijdstip
09:00-17:15
Locatie
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Doel demodag

Het doel van deze dag is de dialoog over roosterapplicaties tussen marktpartijen/leveranciers en onderwijsinstellingen te bevorderen. Instellingen kunnen aangeven wat zij verwachten van toekomstbestendige roosterapplicaties en marktpartijen kunnen laten zien hoe zij die verwachtingen kunnen waarmaken.

Zoektocht naar een roostersysteem voor flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs sluit aan op de vragen van studenten die studie, werk en privéleven willen combineren. Deze vorm van onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. Dat betekent nieuwe uitdagingen voor het roosterproces, maar ook voor de systemen die dat proces ondersteunen.

Kaders en voorwaarden roosteren

In 2017 zijn Tilburg University, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Open Universiteit en SURF een project gestart om de kaders en voorwaarden voor roosteren te formuleren. Verschillende hogeronderwijsinstellingen hebben meegedacht over wat zij willen en verwachten van een roosterapplicatie. Daaruit zijn 4 essentiële voorwaarden voor roosteren gekomen. De roosterapplicatie moet:

  • kunnen sturen, als in grip op effectiviteit
  • volgordes en prioriteiten aangeven zoals de organisatie die hanteert (business logica)
  • zo geautomatiseerd mogelijk de hele keten van roostering ondersteunen over alle interne afdelingen en diensten heen (ketenondersteuning), en
  • een modulair systeem zijn waarbij instellingen zelf kunnen kiezen welke modules ze afnemen

Marktconsultatie

Nu dat de kaders vanuit het perspectief van de instellingen zijn vastgesteld, is SURF namens de hogeronderwijsinstellingen op zoek naar een geschikte roosterapplicatie in de markt die voldoet aan de wensen en eisen die flexibel onderwijs met zich meebrengt. Daarom heeft SURF marktpartijen via een marktconsultatie uitgedaagd mee te denken en op deze dag te laten zien wat hun roosterproduct biedt. Naar aanleiding van deze marktconsultatie zijn 5 marktpartijen geselecteerd: Semestry, Ad Astra, AdVitrae, Skednet en Scientia.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor medewerkers in het mbo, hbo en wo die zich bezighouden met, dan wel verantwoordelijk zijn voor het roosteren bij een onderwijsinstelling, dan wel verantwoordelijk zijn voor de organisatie en planning van het onderwijs.

Programma

The programme is also available in English (PDF).

9.00 uur Ontvangst
9.30 uur Inleiding
Jocelyn Manderveld, SURF
9.45 uur Marktconsultatie Roosterapplicaties voor flexibel onderwijs
Carien van Horne, Saxion
Rudy Oude Vrielink, Universiteit Twente
10.00 uur Presentatie Scientia
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Moderatoren:
Carien van Horne, Saxion
Emilie Hilbers, Open Universiteit
10.50 uur Pauze
11.10 uur Presentatie Ad Astra
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Moderatoren:
Rudy Oude Vrielink, Universiteit Twente
Suzanne Roozekrans, Tilburg University
12.00 uur Presentatie Advitrae
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Moderatoren:
Emilie Hilbers, Open Universiteit
Rudy Oude Vrielink, Universiteit Twente
12.50 uur Lunch
13.35 uur Presentatie Semestry
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Moderatoren:
Suzanne Roozekrans, Tilburg University
Carien van Horne, Saxion
14.15 uur Pauze
14.35 uur Presentatie Skednet
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Moderatoren:
Emilie Hilbers, Open University of the Netherlands
Rudy Oude Vrielink, Universiteit Twente
15.15 uur Afsluiting
15.30 uur Borrel en mogelijkheid om te netwerken

 

Omdat we verwachten dat de belangstelling voor de demodag groot is, en wij zo veel mogelijk  instellingen de gelegenheid willen geven deze dag bij te wonen, hanteren we maximaal 4 deelnemers per instelling. We rekenen op je begrip! 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Karianne Vermaas, via karianne.vermaas@surfnet.nl.

Inschrijven en annuleren

 

Laatste wijziging op 31 aug 2018