Demodag Roosterapplicaties voor flexibel onderwijs

Datum: 28 SEP 2018 

Onderwijs flexibel inrichten heeft ook invloed op de onderwijslogistieke processen, waaronder het roosterproces. SURF heeft marktpartijen via een marktconsultatie uitgenodigd mee te denken over roosterapplicaties die flexibel onderwijs ondersteunen. Op 28 september presenteren zij hun producten en kun je vragen stellen.

Datum
28 sep 2018
Tijdstip
10:00-17:00
Locatie
SURF-kantoor, Utrecht
Kosten
Geen
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Doel demodag

Het doel van deze dag is de dialoog over roosterapplicaties tussen marktpartijen/leveranciers en onderwijsinstellingen te bevorderen. Instellingen kunnen aangeven wat zij verwachten van toekomstbestendige roosterapplicaties en marktpartijen kunnen laten zien hoe zij die verwachtingen kunnen waarmaken.

Zoektocht naar een roostersysteem voor flexibel onderwijs

Flexibel onderwijs sluit aan op de vragen van studenten die studie, werk en privéleven willen combineren. Deze vorm van onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. Dat betekent nieuwe uitdagingen voor het roosterproces, maar ook voor de systemen die dat proces ondersteunen.

Kaders en voorwaarden roosteren

In 2017 zijn Tilburg University, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Open Universiteit en SURF een project gestart om de kaders en voorwaarden voor roosteren te formuleren. Verschillende hogeronderwijsinstellingen hebben meegedacht over wat zij willen en verwachten van een roosterapplicatie. Daaruit zijn 4 essentiële voorwaarden voor roosteren gekomen. De roosterapplicatie moet:

  • kunnen sturen, als in grip op effectiviteit
  • volgordes en prioriteiten aangeven zoals de organisatie die hanteert (business logica)
  • zo geautomatiseerd mogelijk de hele keten van roostering ondersteunen over alle interne afdelingen en diensten heen (ketenondersteuning), en
  • een modulair systeem zijn waarbij instellingen zelf kunnen kiezen welke modules ze afnemen

Marktconsultatie

Nu dat de kaders vanuit het perspectief van de instellingen zijn vastgesteld, is SURF namens de hogeronderwijsinstellingen op zoek naar een geschikte roosterapplicatie in de markt die voldoet aan de wensen en eisen die flexibel onderwijs met zich meebrengt. Daarom heeft SURF marktpartijen via een marktconsultatie uitgedaagd mee te denken en op deze dag te laten zien wat hun roosterproduct biedt.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor medewerkers in het mbo, hbo en wo die zich bezighouden met, dan wel verantwoordelijk zijn voor het roosteren bij een onderwijsinstelling dan wel verantwoordelijk zijn voor de organisatie en planning van het onderwijs.

Programma

De uitslag van de marktconsultatie is eind augustus bekend, dan volgt ook het programma met de deelnemende marktpartijen.

Omdat we verwachten dat de belangstelling voor de demodag groot is, en wij zo veel mogelijk  instellingen de gelegenheid willen geven deze dag bij te wonen, hanteren we maximaal 2 deelnemers per instelling. We rekenen op je begrip! 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Karianne Vermaas, via karianne.vermaas@surfnet.nl.

Inschrijven en annuleren

 

Laatste wijziging op 09 jul 2018