Seminar
API onderwijs meet-up

Om onderwijsgegevens zowel intern als extern te ontsluiten zetten instellingen steeds vaker API’s in. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van behaalde cijfers in een app. Maar hoe richt je een IT-landschap gebaseerd op API’s in? In dit seminar op 5 oktober hoor je alles over API-ontwikkeling en het gebruik en beheer ervan binnen het onderwijs. 

Studenten in de bibliotheek achter computers

Keynotes en praktijkvoorbeelden API onderwijs meet-up

Op deze pagina lees je meer over de keynotes en de praktijkvoorbeelden van de API onderwijs meet-up

Keynote: (open) API-infrastructuur/management van de Nederlandse Spoorwegen (NS)

Robert Schuitemaker neemt je in zijn keynote mee naar het IT-landschap van de NS en de daarbij behorende integratie-uitdagingen, zowel historisch gezien als met een visie op de toekomst. Ook hoor je meer over het Hybride Integratie Platform (HIP) – onderdeel van het API-platform – en API-management. Daarnaast passeren de volgende onderwerpen de revue: de beleidskaders en de ‘waarom’ van een API-platform, de technische opbouw en infrastructuur, de filosofie, de highlights en de uitdagingen en leerpunten.  

Robert Schuitemaker startte zijn integratiecarrière als (ESB) integratie engineer bij het huidige VIVAT. Na verschillende rollen en bedrijven, zowel leads als gedetacheerd, kwam hij bij de NS terecht. Daar is hij doorgegroeid naar architect/lead voor het API-platform.

Wanneer: 5 oktober | 10.15 uur

Praktijkvoorbeeld: het belang van een API-strategie bij het flexibiliseren van het onderwijsinformatielandschap

Enterprise architect Peter Leijnse neemt je tijdens zijn keynote mee in het belang van het flexibiliseren van het onderwijsinformatielandschap. Als leidraad daarvoor hanteert hij de Hoger Onderwijs Sector-architectuur (HOSA) en belicht hij (inter)nationale ontwikkelingen met betrekking tot studentenmobiliteit en andere onderwijsvormen. Een doordachte API-strategie is hierbij van essentieel belang.

Peter Leijnse is sinds 2022 enterprise architect bij SURF, met als aandachtsgebieden onder andere identiteiten, toegang, credentials en integratie. Daarvoor werkte hij bij de digitale overheid aan standaarden en oplossingen voor gegevenstoegang en -uitwisseling voor burgers en bedrijven, onder andere bij MijnOverheid.

Wanneer: 5 oktober | 11.20 uur

Praktijkvoorbeeld: het Avans ICT-landschap en de realisatie van modulair en flexibel onderwijs

Samen met Eric verken je het Avans ICT-landschap op weg naar de realisatie van de Ambitie 2025: modulair en flexibel onderwijs. Een ambitie ondersteund door een organisatie die volop in een agile transitie zit, gerealiseerd in een complexe heterogene omgeving, waarbij het juiste design van API's vaak het verschil is tussen top en flop. Welke patronen werken wel, welke niet? Hoe bewaak je jouw architectuur? Wat is Dark Matter en Dark Energy? En hoe beïnvloeden deze de integratie-architectuur? 

Eric Kuipers heeft tijdens zijn carrière als docent aan de ontvangende kant van het Avans ICT-landschap gestaan. Hij begon zijn carrière als software engineer bij Pink Roccade. Nu werkt hij vanuit de Avans Architecture Board als software architect en is verantwoordelijk voor softwarekwaliteit en professionalisering van ontwikkelprocessen.

Wanneer: 5 oktober | 11.50 uur

Keynote: de kracht van een goede API-strategie

Frank Terpstra, specialist in digitaal berichtenverkeer, neemt je mee op reis door de afgelopen jaren met het kennisplatform API’s. Je leert wat goed heeft gewerkt en wat succesvol was, maar ook welke uitdagingen er nog zijn en hoe de onderwijssector daarvan kan leren. Zo zijn er standaarden ontwikkeld en vastgesteld, maar blijkt het nog lastig om bestuurders mee te nemen in wat voor hen vooral een technisch verhaal lijkt.

Frank Terpstra is gespecialiseerd in digitaal berichtenverkeer binnen de overheid en in het bijzonder de beveiliging daarvan. Vanuit Geonovum werkt hij bij het Open Geospatial Consortium (OGC) mee aan het tot stand komen van nieuwe standaarden voor de beveiliging van OGC services. Vanuit het Standaardenteam stimuleert hij de rol van API’s bij de overheid.

Wanneer: 5 oktober | 13.30 uur