Bijeenkomst

Bijeenkomst Duurzaam Inkopen van ICT

Gezamenlijk aan de slag met verduurzaming bij de inkoop van ICT.

Verschillende iconen met focus op icoon workshop
09 mrt 2020
Tijd
10.00-15.00 uur
Plaats
SURF Utrecht

Hoe kunnen we de markt uitdagen om duurzaam te innoveren? Wat is de nieuwe maatstaf en wie bepaalt die? Hoe komen we tot een gezamenlijke marktvisie en -strategie? Hoe implementeren we een nieuwe strategie in de aanbestedingspraktijk? Door samen op te trekken kunnen wij als opdrachtgevers een helder signaal aan de markt afgeven en samen kosten en risico’s delen. In een netwerk kunnen we van elkaar leren en concrete resultaten behalen voor hardware, software en datacenters.

Programma

  • Presentatie over Arctic, Alliance for responsible circular & transparent procurement of ICT, het internationale netwerk voor ICT-inkoop
  • Presentatie over de nieuwe opzet van dit netwerk en de rol van onze community daarin
  • Presentatie nieuwe MVI-criteria voor de productgroep ‘ICT Hardware en mobiele apparaten’
  • Opzet pilots: hoe gaan we gezamenlijk aan de slag met concrete stappen om ICT duurzamer aan te besteden

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het duurzaam inkopen van ICT. Denk hierbij aan de manager ICT, inkopers, beleidsmedewerkers, duurzaamheidsmanagers, communicatiemedewerkers, marktpartijen en studenten.

Organisatie

Het netwerk Duurzaam Inkopen van ICT is een voortzetting van het leernetwerk ICT en het netwerk Circulair Inkopen ICT en wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat en SURF.