Bijeenkomst

Bijeenkomst Transparantie van algoritmen binnen het onderwijs

Er worden steeds meer data verzameld en algoritmen toegepast in het onderwijs. Om transparantie te bieden over deze algoritmen, kán een algoritmeregister een oplossing bieden. Wil je meedenken over transparantie van algoritmen binnen het onderwijs? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

Open ruimte in bibliotheek met studenten
20 apr 2023
Tijd
10.00 - 12.00
Plaats
Bijeenkomst

Nog veel vraagstukken

Een algoritmeregister kan een oplossing zijn om transparantie van algoritmen te regelen, maar dit is niet zomaar op te zetten, in te richten en te onderhouden. Want wat moet er precies in komen? Wat verstaan we eigenlijk onder algoritmen? Hoe zit het met de administratieve last voor instellingen? Wat zijn risico's en hoe zit het met algoritmen van leveranciers? En ook de vraag: zijn er andere manieren om transparantie van algoritmen te regelen? En is een register dan wel het meest geschikt?

Inventarisatie

We voeren een inventarisatie uit om zicht te krijgen in: 

  • wat een algoritmeregister in het onderwijs zou kunnen betekenen  
  • hoe het eruit kan zien 
  • of een algoritmeregister in het onderwijs wenselijk is 
  • of een algoritmeregister in het onderwijs haalbaar is 

De inventarisatie bestaat uit 2 delen:

  1. Een verkenning van wat een algoritmeregister voor het onderwijs zou kunnen inhouden en welke aandachtspunten er zijn. Dit deel is met name opgesteld op basis van documenten en online bronnen en deelname aan de Landelijke Werkgroep Algoritmeregister van de overheid (namens BZK). De bevindingen presenteren we op 20 april.
  2. Een verkenning binnen het onderwijs. Op basis van het eerste deel verkennen we samen in hoeverre een algoritmeregister voor het onderwijs wenselijk en haalbaar is. En of we vervolgstappen kunnen en willen zetten. Hiervoor is deze bijeenkomst een eerste stap. We nodigen je van harte uit om mee te denken!

Voor wie?

Betrokkenen binnen SURF aangesloten instellingen die geinteresseerd zijn in en/of zich bezighouden met (beleid rondom) privacy en ethiek, zoals: beleidsmakers, privacy-officers, FG's en alle medewerkers van instellingen die verantwoordelijk zijn voor de inzet van algoritmes.