Cursus

Cursus MDAnalysis voor efficiënte voor- en nabewerking van simulaties

Wil je de analyse van jouw simulatiegegevens veel gemakkelijker en bovendien herhaalbaar maken, en zelfs efficiënt kunnen uitvoeren op een supercomputer?

Icoon training
26 — 28 mei 2021
Tijd
13.00-18.00h
Plaats
Online

MDAnalysis is een object-georiënteerde Python-bibliotheek die je helpt bij de analyse van trajecten van moleculaire dynamica-simulaties in diverse populaire formats. Het kan de meeste van deze formats ook schrijven, samen met atoomselecties die geschikt zijn voor visualisatie of eigen analysetools.

Wat?

  • Leer rechtstreeks van het ontwikkelteam van de library hoe MDAnalysis werkt!
  • Leer gebruik maken van de library-functies om jouw eigen taken te ontwerpen en jouw dagelijkse werk te vergemakkelijken.
  • Ervaar de efficiëntie van het uitvoeren van post-processing op een supercomputer.

Vereisten:

  • Basiskennis van Linux
  • Basiskennis van Python en gebruik van Jupyter notebooks
  • Een laptop met een up-to-date browser

Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van het Europese samenwerkingsverband PRACE.