Bijeenkomst

Denk mee over het onderwijs van de toekomst

In het onderwijs van de toekomst staan de behoeften en wensen van jou als student steeds meer centraal. Dat betekent dat het onderwijs flexibeler moet worden. Nieuwe technologie maakt dat mogelijk, maar hoe ziet dat onderwijs er dan uit en wat wil jij? Praat op 13 mei mee over de plannen van hogescholen, universiteiten en SURF.

Studenten met laptop
13 mei 2019
Tijd
14.00 tot 17.00 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Flexibel onderwijs = de student centraal

Flexibel onderwijs is een ambitie die momenteel veel hogescholen en universiteiten nastreven. Het gaat erom jou als student centraal te stellen. Samen met SURF maken instellingen hiervoor plannen en we zijn benieuwd naar jouw feedback op deze plannen. We zoeken 45 studenten die met ons mee willen denken. Uit alle regio’s, alle studierichtingen, hbo en wo, zo divers mogelijk.

Wat vind jij?

We willen graag weten hoe jij als student kijkt naar flexibilisering van het hoger onderwijs. Waar zit je op te wachten, waarop minder? Veel flexibiliteit is nu al mogelijk: je kunt bijvoorbeeld al een minor volgen bij een andere instelling, maar daar wordt nog niet veel gebruik van gemaakt. Welke drempels ervaar je om hiervan -  en van andere flexibele mogelijkheden - gebruik te maken? Als je volledig de vrijheid hebt om jouw eigen onderwijs in te richten, hoe ziet dat er dan uit?

Denk mee!

Twee studenten werken samen met sketchlab

Twee studenten achter een laptop

Praat mee over thema’s die studeren in de toekomst ingrijpend gaan veranderen. We hebben jouw input nodig om dit zo goed mogelijk te realiseren. Je levert dus een hele concrete bijdrage aan onderwijsinnovatie.

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst staan 6 thema’s centraal. Daarvan kies je er 3 waarover je wilt meepraten. Ieder thema heeft een eigen gesprekstafel.

1. Eigen studietempo
Dit gaat over de mogelijkheden te versnellen en te vertragen binnen je opleiding. Hoe flexibel zou het studietempo wat jou betreft moeten zijn? Voor welke groepen studenten is dit het meest relevant?

2. Opleidings- en instellingsoverstijgend studeren
Deze gesprekstafel zoomt in op de behoefte om onderdelen van je opleiding te volgen bij andere instellingen. Denk aan de vrije keuzeruimte die er nu al is. Hoe kunnen we de bestaande mogelijkheden optimaal benutten, en welke uitbreiding is wenselijk?

3. MijnDiploma
Zelf je opleiding samenstellen doordat je er zelf een rode lijn in aanbrengt, met kennis die je binnen en buiten je opleiding opdoet. Je begeleider van de onderwijsinstelling overlegt elke paar maanden met je over je voortgang richting een diploma.

4. Modulair studeren
Aan deze gesprekstafel praten we over een ander toekomstbeeld: het opdelen van onderwijs in kleine, zelfstandig te volgen modules. Studenten en professionals kunnen zo gericht bepaalde afgebakende kennis opdoen en daarvoor een certificaat behalen. Dat is niet per se een diploma overigens. Is dit dé oplossing voor zowel degenen die zich willen bijscholen zonder daarvoor een volledig diploma te halen als voor degenen die alle vrijheid willen hebben in het samenstellen van een eigen opleiding?

5. Edubadges
Badges zijn digitale certificaten die aangeven dat je een bepaalde vaardigheid of bepaalde kennis hebt verworven. Deze badges kun je delen op het web, denk aan LinkedIn, en helpen jou op die manier te laten zien wat je kunt. SURF is bezig het uitreiken van badges in het Nederlandse hoger onderwijs mogelijk te maken. Waar moeten we op letten vind jij? Deze tafel wordt geleid door een Amerikaanse professor, de voertaal is daarom  Engels.

6. Technologie voor flexibel onderwijs
Welke barrières voor flexibel onderwijs zie jij die weg te nemen zijn door middel van technologie? Als je bijvoorbeeld een keuzevak bij een andere instelling volgt, vind je het dan belangrijk dat je de informatie van beide instellingen in een gezamenlijk lesrooster kunt zien? Of vind je het bijvoorbeeld belangrijker dat je overal met dezelfde gegevens kunt inloggen? Welke ideeën heb jij?

Aan iedere thema-tafel zit een expert van een hogeschool, universiteit of van SURF. Deze leidt het thema verder in en vraagt je feedback hierop aan de hand van een aantal vragen.

Voor wat hoort wat!

heerlijke pizza punten

heerlijke pizza-punten

Als dank krijg je een bon van SURFspot ter waarde van 20 euro. En uiteraard sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en pizza.

Meer informatie

Als je meer wilt weten, kijk dan op deze webpagina’s. Je hoeft deze informatie overigens niet gelezen te hebben voor de bijeenkomst.

Inschrijven en annuleren