Bijeenkomst

Groene Peper 2023

Groene Peper is hét event op gebied van duurzaamheid voor mbo, hbo en wo in Nederland dat de mogelijkheid biedt om te netwerken, inspiratie op te doen en/of kennis uit te wisselen met iedereen binnen deze onderwijsdoelgroepen.

Groene Peper
23 — 26 mei 2023
Tijd
09:00 - 17:00
Plaats
Online en bij NHL Stenden