Webinar

Inzicht in privacy, security en compliancy van het cloudplatform AWS - herhaling

Steeds meer instellingen maken gebruik van het cloudplatform van Amazon Web Services (AWS). Tijdens dit webinar vertellen inhoudelijke experts van AWS over hoe zij omgaan met security, compliancy en gegevensbescherming (GDPR, Schrems-II, CLOUD Act). Ook lichten zij toe hoe dit in hun clouddienstverlening wordt toegepast. 

afbeelding van cloud iconen verbonden in een netwerk
24 mei 2022
Tijd
14.00-15.00 uur
Plaats
Online

Je kunt gebruik maken van het cloudplatform door dit direct bij AWS af te nemen, maar ook via leveranciers die een eigen dienst aanbieden via de AWS infrastructuur (en AWS als subverwerker inzetten). Maar hoe wordt er omgegaan met security, compliancy en jouw gegevensbescherming? AWS besteed in dit webinar aandacht aan de wettelijke, contractuele en technische context om een zo compleet mogelijk beeld te scheppen.

Dit webinar is een herhaling van het webinar op 26 april. In verband met de vakantieperiode konden veel mensen niet aanwezig zijn, daarom wordt het eenmalig herhaald. Op 21 juni 2022 vindt een vervolg webinar plaats wat dieper op de materie in zal gaan. 

Voor wie?

Dit webinar geldt als introductie en is geschikt voor een breed publiek, van privacy officers en information security officers tot CISOs, FG’s en CIO's. Als vervolg op dit webinar worden verschillende, meer diepgaande, sessies ingepland. De onderwerpen voor de vervolgsessies volgen onder andere uit de behoeftes van de instellingen die tijdens dit webinar naar voren komen. 

Het webinar wordt niet opgenomen, de slides worden achteraf wel gedeeld. 

Programma

Introductie AWS

 • Hoe heeft AWS haar infrastructuur ingericht?
 • Hoe wordt AWS in de publieke sector gebruikt?

Security en compliance

 • Hoe is beveiliging en compliance een gedeelde verantwoordelijkheid tussen AWS en de klant?
 • Welke beveiligingsmaatregelen past AWS toe en welke hulpmiddelen en diensten stelt AWS ter beschikking aan haar klanten?
 • Waar worden back-ups van data opgeslagen?

Data protection

 • Over welke informatiebeveiligingsrapporten en compliance certificeringen beschikt AWS?
 • Welke maatregelen heeft AWS genomen in de context van GDPR en Schrems-II?
 • Hoe vult AWS de rol in als subverwerker?
 • Wat doet AWS met vorderingen van overheidsinstanties op basis van de CLOUD Act?

Sprekers

 • Ka Yie Lee, Security Assurance Specialist at Amazon Web Services AWS
 • Ruth de Vulder, Education & Research Lead Benelux AWS
 • Kevin Azijn, Sr. Solutions Architect AWS