Informatiebijeenkomst

Kennisdelingsbijeenkomst privacy en security met Microsoft

Ben je bij je instelling expert op het gebied van privacy en security, en heb je vragen over de inzet van Microsoft producten? Kom naar de Kennisdelingsbijeenkomst Privacy en Security met Microsoft.

Close up handen op laptop met mobiele telefoon
18 nov 2019
Tijd
09.00 tot 12.00 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Strategisch kader Microsoft rondom Privacy en Security

Tijdens de bijeenkomst schetst Martin Vliem (National Privacy Officer Microsoft Nederland) het operationeel en strategisch kader van Microsoft rondom privacy en security. Hoe kijkt Microsoft aan tegen de ontwikkelingen en processen in de markt? Hoe gaan zij hiermee om, hoe vindt de afstemming met SURF plaats en wat merkt uw instelling hiervan?

Tijden het tweede deel van de bijeenkomst is er ruimte voor vragen, zodat je weloverwogen en onderbouwd een advies kunt uitbrengen binnen uw organisatie over de inzet van Microsoft producten. 

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Mobile Apps van Microsoft: verwerker vs. verantwoordelijke;
  • 3rd party Authenticate en 3rd party apps in combinatie met producten en diensten Microsoft;
  • Overgebleven hoge risico’s benoemd uit DPIA’s HvA/UvA & SLM Rijk;
  • Niet herleidbare diagnostische gegevens uit de DPIA van Privacy Company;
  • Privacy by default: opt in vs opt out;
  • (Proactief) informeren en in context plaatsen met betrekking tot security- en privacymaatregelen.

Voor wie?

De bijeenkomst is interessant voor experts op het gebied van privacy en security (denk hierbij aan juristen, functionaris gegevensbescherming  en CISO's). Je moet voor deze bijeenkomst lid zijn van SCIPR.

Let op: er is plek voor maximaal 2 personen per instelling.

Kennisniveau

Deze bijeenkomst heeft een inhoudelijk karakter. Daarom heb je kennis nodig over de AVG en DPIA's. 

Aanleveren vragen

Om een beeld te krijgen van de vragen die leven kun je deze vragen bij ons aanleveren. Dit is optioneel, maar wanneer je vooraf vragen aanlevert is de kans groter dat ze behandeld worden. Je vragen kun je sturen naar Sebastiaan Wagemans.