Bijeenkomst

Kennisdelingssessie eStudybooks: geleerde lessen en aanbevelingen

In het eStudybooks-project hebben we, samen met de instellingen, de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten onderzocht. Begin 2020 zijn de ervaringen en geleerde lessen van de uitgevoerde onderzoeken, experimenten en pilots vastgelegd in een evaluatierapport.

Studenten Hogeschool Utrecht
27 mrt 2020
Tijd
10.00 -12.00 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Voor wie?

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen in het hoger onderwijs die betrokken is bij leermaterialen (bestuurders, experts, adviseurs, docenten) die meer wil weten over de ervaringen met modellen voor en gebruik van commercieel digitaal leermateriaal. 

Programma

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de geleerde lessen en gaan met elkaar in gesprek over hoe we verder kunnen met de conclusies en aanbevelingen die in het evaluatierapport zijn beschreven.

10.00 uur

Geleerde lessen eStudybooks 2012-2020

Presentatie van de geleerde lessen: 9 jaar experimenteren met commercieel leermateriaal:

•    Modellen & uitgevers
•    Infrastructuur en techniek
•    Studenten en docenten
 

10.40 uur

Een logische stap of een doodlopende weg? 

Prikkelende stellingen over de urgentie en noodzaak voor initiatieven op het terrein van commercieel digitaal leermateriaal.

11.10 uur Pauze
11.20 uur

Aanbevelingen & hoe verder 

Aan de hand van de aanbevelingen uit het evaluatierapport verkennen we de rollen en activiteiten die SURF en instellingen kunnen en/of willen nemen.

12.00 uur Afsluiting en lunch