Leergang

Leergang Boost het gebruik van open leermaterialen: aan de slag met je vakcommunity

Wil jij inzichten opdoen over hoe je met een vakcommunity het gebruik van open leermaterialen succesvol kan boosten? Tijdens deze leergang ontdek je hoe je een vakcommunity opricht, hoe je een bestaande community activeert en hoe je vakcommunity een succes wordt. Je gaat dus in de praktijk met je eigen vakcommunity aan de slag.

Twee studenten schrijvend aan een tafel met laptop
23 mrt 2021
Tijd
09.00-11.30 uur (Registratie sluit op 19 maart)
Plaats
Online - schrijf je in via de link

Het nut van vakcommunities

Vakcommunities spelen een belangrijke rol bij het maken, delen en hergebruiken van open leermaterialen. Zo zijn er vakcommunities die inventariseren wat de individuele leden aan open leermaterialen in huis hebben. Zij hebben als doel om samen een kwalitatief hoogstaande collectie op te bouwen en die uniform te presenteren. Andere vakcommunities worden opgericht met als doel om samen online (open) leermaterialen te ontwikkelen.

Met je vakcommunity kun je elkaar feedback geven waardoor de kwaliteit van de leermaterialen omhoog gaat. Door samen te werken deel je de investering om een collectie op te bouwen en heb je tijdswinst.

Stappenplan vakcommunities

Bij de stimuleringsregeling open en online onderwijs is de afgelopen jaren flink wat ervaring opgedaan met vakcommunities binnen open leermaterialen. Deze ervaringen zijn samen met ervaringen van experts en theoretische kennis gebruikt om een stappenplan te ontwikkelen en deze leergang vorm te geven.

Als je open leermaterialen maakt, deelt en hergebruikt, is samenwerking met andere docenten heel belangrijk. In een actieve vakcommunity wordt dit eenvoudiger.  

Met de leergang en het stappenplan bouw je een community rond open leermaterialen op. Heb je al een community, dan helpt deze leergang en het stappenplan je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen in een vakcommunity.

Leergang

In deze leergang doorloop je het stappenplan en bouw je aan je eigen community rond open leermaterialen. Heb je al een community, dan helpt deze leergang je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen in een vakcommunity.

Naast inspiratie vanuit ander community’s, theorie en experts geven deelnemers elkaar feedback op hun plannen. Nadat je de leergang hebt doorlopen heb je de basis gelegd voor een succesvolle succesvolle samenwerking rond leermaterialen in je vakcommunity.

Voor wie?

Docenten en ondersteuners afkomstig uit mbo, hbo of universiteit die samen een community willen oprichten of een bestaande community willen verbeteren.

Deelnemers doen mee met een tweetal:

  • Vakexpert(s): 1 of 2 Docenten die binnen hun vakgebied het gebruik van open leermaterialen verder wil brengen
  • Ondersteuner, projectmedewerker (bijvoorbeeld werkzaam bij bibliotheek of onderwijsadviseringsafdeling)

Tijdsinvestering

Je volgt vijf online bijeenkomsten op dinsdag of donderdag van 9.00 tot 11.30 uur. Daarnaast volg je twee webinars op dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur. Tot slot zijn er 3 sessies waarbij je zelf aan de slag om de community vorm te geven. In totaal zul je per persoon minimaal 45 uur moeten reserveren om aan deze leergang, die 3 maanden beslaat, deel te nemen.

 

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten ( online dinsdag of donderdag van 9.00 - 11.30 uur)  
Ideevorming 23 maart
Inrichting en activering 15 april
Collectie open leermaterialen 20 mei
Community onderhouden 17 juni
Slotbijeenkomst 29 juni
Webinars (online dinsdag 11.00 -12.00 met nazit)  
Kwaliteitsmodel 1 juni
Vakvocabulaire 8 juni

Aan de slag-sessies (online dinsdag en donderdag van 11.00-12.30 uur)

 
Opstarten 30 maart
Inrichting en activering 22 april
Collectie open leermaterialen 27 mei

Wat levert het op?

Na de leergang:

  • snap je waarom samenwerken met andere docenten een belangrijke succesfactor is bij de implementatie van open leermaterialen.
  • Heb je inzicht in de mechanismen, keuzes, activiteiten en succesfactoren die invloed hebben op de organisatie en het runnen van een succesvolle vakcommunity;
  • heb je de basisorganisatie van een vakcommunity ingericht
  • heb je ideeën over hoe je met de vakcommunities actief samen aan de slag kunt gaan met open leermaterialen.

Inlezen