Leergang

Leergang Leadership challenge met data analytics en AI in het hoger onderwijs (September - december editie) (VOL)

We waren op zoek naar voorlopers die wil werken aan een integrale blik op hoe data tot nuttige inzichten leidt op bestuurlijk, strategisch en onderwijskundig vlak binnen hun instelling. Diverse teams hebben zich ingeschreven voor de Leergang Leadership challenge met data analytics en AI in het hoger onderwijs.

 

Close up van onderzoeker met computer waarop hij iets aanwijst
20 sep — 20 dec 2022
Plaats
SURF

Voorlopers gezocht

Het hoger onderwijs staat een aantal grote veranderingen te wachten (flexibilisering, blended onderwijs, microcredentialing).De transformatie van het onderwijslandschap vraagt om verandering in de manier waarop mensen in die instellingen omgaan met (studie)data. Hoe kan de student centraal worden gesteld in alle processen en programma’s? Het vraagt om kennis en vaardigheden (datageletterdheid) én om een integrale blik op hoe data tot nuttige inzichten leidt op bestuurlijk, strategisch en natuurlijk onderwijskundig vlak.

Het vraagt ook om durf, om voorlopers die kansen herkennen en in staat zijn anderen binnen hun instellingen daarin mee te nemen. Om die voorlopers uit de startblokken te laten komen, start een leergang die zich speciaal richt op het versterken van datageletterdheid en de inzet van analytics en artificial intelligence in de context van het hoger onderwijs. Het doel van de leergang is gericht op het bewerkstelligen van daadwerkelijke verandering in het omgaan met studiedata binnen een instelling, over muren van afdelingen heen.

Analytics, machine learning, strategie, privacy en ethiek

De leergang bestaat uit 16 dagdelen en bestaat uit een inhoudelijk en een praktijk deel. In het inhoudelijke deel bieden experts uit wetenschap én praktijk een overzicht van de ‘state of the art’ op verschillende terreinen: analytics, machine learning, transformatie, privacy en ethiek, aangevuld met aansprekende praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.

Je gaat in teams aan de slag met een praktijkcasus van de eigen organisatie, waarin het hele ‘wiel van data science’ aan bod komt (van contracteren van een opdrachtgever, verhelderen van de vraag achter de vraag, tot het ontsluiten van data, analyseren en presenteren van de inzichten).

De leergang wordt verzorgd in het Nederlands, tenzij er Engelstalige deelnemers zijn. Sommige modules worden verzorgd door een Engelstalige spreker. Toegang tot een uitgebreide digitale leeromgeving is onderdeel van de leergang.

Lees meer over het programma in de brochure.

Bestuurders-track

We nodigen bestuurders uit om deel te nemen aan de speciale bestuurders-track, zodat ook het strategisch niveau wordt geadresseerd binnen de instelling. Na de executive briefing (1,5 uur) schuiven bestuurders aan bij het kickoff-diner voor de deelnemers. Bij de afsluiting van de leergang geven de bestuurders feedback op de teampresentaties en zijn aanwezig bij de uitreiking van de certificaten. Door actief op te treden als opdrachtgever helpen bestuurders om een project te laten landen in de organisatie. Het mes snijdt zo aan twee kanten; enerzijds weten deelnemers dat hun inspanningen worden gezien en gebruikt en ziet de rest van de instelling het belang, anderzijds wordt een concreet project uit de instelling uitgevoerd.

Start van de leergang

Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 15 personen) start de leergang op 20 september 2022 (tevens datum van het kick-off diner) en eindigt op 20 december 2022 met de presentatie van ontwikkelde inzichten en proof of concepts van de deelnemende teams, met tenslotte de uitreiking van de certificaten tijdens een afsluitend diner. De eerste en laatste bijeenkomst zijn live (in aanwezigheid van bestuurders), de overige bijeenkomsten vinden online plaats. Aanmelden kan voor 15 juni 2022.

Individeel of in teamverband

De leergang is gericht op teams van hoger onderwijs instellingen. Idealiter bestaat een team uit medewerkers met verschillende achtergronden:

  • gebruikers van data en analytics (zoals docenten, professional support staf, beleidsmakers, opleidingsmanagers)
  • data engineers en data scientists
  • experts vanuit data technologie en IT infrastructuur

Zowel individuele medewerkers als teams (3 tot 5 personen) van een instelling kunnen zich aanmelden. De leergang is bij uitstek geschikt om met een team vanuit een instelling te werken aan een actueel project vanuit de eigen instelling. Individuele deelnemers zullen samen met andere deelnemers een gemengd team vormen.

Na deze leergang

  • Heb je een breed holistisch perspectief ontwikkeld op het belang van data en analytics voor de organisatie en ontstaat er beter wederzijds begrip en samenwerking tussen gebruikers, beleidsmakers, data scientists en staf vanuit ondersteunende data en IT infrastructuur.
  • Heb je kennis en ervaring in huis om waarde te halen uit data (onderwijs-, alumni- en operationele campus data) om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de bedrijfsvoering te optimaliseren en gepersonaliseerde diensten te creëren en te innoveren.
  • Heb je kennis van de volledige data analytics levenscyclus, van data exploratie, data engineering, data analyse, data visualisatie tot aan het presenteren van de inzichten.
  • Heb je meer inzicht in psychologische factoren, privacy, veiligheid, ethiek en verantwoordingsplicht, en kritisch denken.
  • Heb je alle leerervaringen in een eigen proof of concept in de praktijk gebracht.

Aanmelden en meer infomatie

De Leergang Data Science: data analytics & AI in het hoger Onderwijs editie 5 april t/m 5 juli 2022 en editie 20 september t/m 20 december 2022 zijn beiden vol. 

Lees meer over de leergang in de brochure.

Kosten

Per deelnemer bedragen de totale kosten 4.750 euro.

Bestuurders van instellingen waarvan tenminste 2 medewerkers deelnemen kunnen gratis deelnemen aan het bestuurlijke track.

Inhoudelijke vragen

Voor vragen over de inhoud van het programma kun je contact opnemen met Dr Marcel van Oosterhout Associate executive director, Erasmus Centre for Data Analytics, e-mail: moosterhout@rsm.nl