Leergang

Leergang: Samenwerken aan open leermaterialen in je vakcommunity

Wil jij structureler samenwerken aan open leermaterialen in een vakcommunity? Om een nieuwe vakcommunity op te richten of een bestaande vakcommunity een boost te geven? Schrijf je dan in voor de leergang samenwerken aan open leermaterialen in je vakcommunity en ontdek hoe je een vakcommunity opricht, activeert en tot een succes maakt. 

Community
10 okt — 12 dec 2022
Tijd
9.00 - 17.00 uur
Plaats
SURF

Waarom vakcommunity's?

Vakcommunity's spelen een belangrijke rol bij het maken, delen en hergebruiken van open leermaterialen. Zo zijn er vakcommunity's die inventariseren wat de individuele leden aan open leermaterialen in huis hebben. Zij hebben als doel om samen een kwalitatief hoogstaande collectie op te bouwen en die uniform te presenteren. Andere vakcommunity's worden opgericht met als doel om samen online (open) leermaterialen te ontwikkelen. 

Door samen te werken deel je de investering om een collectie op te bouwen en heb je tijdwinst. Ook kun je door elkaar feedback te geven de kwaliteit van de leermaterialen omhoog brengen. 

Stappenplan vakcommunity's

Bij de stimuleringsregeling open en online onderwijs is de afgelopen jaren flink wat ervaring opgedaan met vakcommunity’s binnen open leermaterialen. Deze ervaringen zijn mede gebruikt om een stappenplan te ontwikkelen

In deze leergang doorloop je het stappenplan en bouw je aan je eigen community rond open leermaterialen. Heb je al een community, dan helpt deze leergang je om specifiek aan de slag te gaan met open leermaterialen in een vakcommunity. 

Naast inspiratie vanuit ander community’s, theorie en experts geven deelnemers elkaar feedback op hun plannen. Nadat je de leergang hebt doorlopen heb je de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking rond leermaterialen in je vakcommunity. 

Voor wie?

Docenten en ondersteuners afkomstig uit mbo, hbo of wo die samen een community willen oprichten of een bestaande community willen verbeteren. 

Om deel te nemen meld je je minimaal aan met 2 personen: 

  • Vakexpert(s): 1 of 2 docenten die binnen hun vakgebied het gebruik van open leermaterialen verder willen brengen
  • Ondersteuner, projectmedewerker. Zij zijn vaak werkzaam bij de bibliotheek of onderwijsadviseringsafdeling. 

Tijdsinvestering

Voor deze leergang gaan we uit van: 

  • 3 dagen: 10 oktober; 7 november; 12 december 2022
  • Bijeenkomsten: 24 uur
  • Tussen de bijeenkomsten door: 18 uur 

De duur van de leergang is circa 3 maanden. Daarmee komt de tijdsbesteding per persoon ongeveer uit op minimaal 1,5 uur per week (minus de bijeenkomsten). Hoe meer tijd je kunt besteden, hoe meer je kunt bereiken. We verwachten dat je alle bijeenkomsten bijwoont. 

Wat levert het op?

Na de leergang: 

  • Weet je waarom samenwerken met andere docenten een belangrijke succesfactor is bij de implementatie van open leermaterialen; 
  • Heb je inzicht in de mechanismes, keuzes, activiteiten en succesfactoren voor het organiseren en runnen van een succesvolle vakcommunity rond open leermaterialen; 
  • Heb je de basisorganisatie van een vakcommunity ingericht; 
  • Heb je ideeën opgedaan hoe je met de vakcommunity’s actief samen aan de slag kunt gaan met open leermaterialen. 

Inlezen

Meer informatie

Heb je vragen over de leergang neem conatct op met Lieke Rensink- lieke.rensink@surf.nl of Sjieuwke Dankert.- sjieuwke.dankert@surf.nl