Leergang

Leergang Werken aan waarden in digitalisering

Inschrijven niet meer mogelijk - Deze leergang biedt directeuren van universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen en bibliotheken de mogelijkheid om met collega’s uit het onderwijs en onderzoek een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om autonomie en toekomstbestendigheid te behouden.

Opname seminar publieke waarden in de studio
23 sep 2022 — 23 jun 2023
Time
12.00 - 17.00 uur
Location
Utrecht en online sessies

Weloverwogen keuzes maken

De steeds verdergaande digitalisering draagt bij aan waarden als doelmatigheid, toegankelijkheid en effici ntie. Tegelijkertijd wordt de druk op essentiële waarden als privacy, veiligheid, betrouwbaarheid, transparantie, autonomie en (democratische) controle juist vergroot. Die druk ontstaat bijvoorbeeld door dataficatie en de toenemende afhankelijkheid van dominante marktpartijen.We werken als sector hard aan een veilige digitale leer- en werkomgeving voor onze studenten, docenten en onderzoekers. Hiervoor gebruiken we producten van bedrijven die vaak meer gedreven worden door commercieel belang dan door publieke waarden. Instellingen hebben onvoldoende inzicht in het gebruik van (meta)data van studenten en onderzoeksgegevens door deze bedrijven.

De leergang biedt je de mogelijkheid om met collega’s uit het onderwijs en onderzoek een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om autonomie en toekomstbestendigheid te behouden. Want alleen samen staan we hierin sterk. Na afloop van de reeks heb je een concreet beeld over het belang van publieke waarden bij digitalisering, heb je zicht op de knelpunten en een praktisch beeld hoe een aantal knelpunten opgelost kunnen worden.

Werken aan oplossingsrichtingen voor dilemma’s in publieke waarden

In zeven bijeenkomsten werken we aan dilemma’s en mogelijke oplossingsrichtingen voor het toepassen van publieke waarden en het versterken van de digitale autonomie. Sprekers uit private, publieke en maatschappelijke organisaties bieden ons daarbij inspiratie, onder andere met concrete praktijkvoorbeelden. In elke bijeenkomst bekijken we een specifiek onderwerp binnen het thema publieke waarden en onderzoeken we hoe we hier concreet mee kunnen omgaan.

Voor wie?

De reeks staat open voor deelnemers met een functie als bijvoorbeeld CIO, SURF-CSC, ict-directeur, directeur strategie, directeur bibliotheken, directeur onderwijs/onderzoek of faculteitsdirecteur van instellingen die lid zijn van SURF. Deelnemers hebben een directe relatie met hun College van Bestuur en hebben mandaat binnen hun eigen instelling om invulling te geven aan publieke waarden. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan de reeks.

Kosten

De kosten voor deelname aan de reeks van acht bijeenkomsten bedragen 1.000,- euro. Inschrijven voor de seminarreeks is niet meer mogelijk.

Kun je niet deelnemen, maar heb je wel interesse in het onderwerp? Meld je dan aan via wladimir.mufty@surf.nl voor de Publieke Waarden nieuwsbrief, waarin we verslag zullen doen van de leergang.

Organisatie

Deze leergang is voorbereid door een stuurgroep bestaande uit: Ron Augustus (SURF), Christien Bok (SURF), Derek Jan Fikkers (Universiteit Twente), Ronald Stolk (Rijksuniversiteit Groningen) en Wouter Zwaan (Hogeschool Leiden).