Bijeenkomst
Maand van Artificial intelligence in het onderwijs

In juni organiseren we weer de maand van Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs. Heb jij ideeën over wat AI betekent voor het onderwijs of hoe je het kunt toepassen? Doe dan mee met de maand van AI en pak je podium! Je kunt in deze maand een event organiseren, een discussie starten, een blog of artikel publiceren, podcasts of video’s maken.

Maand van AI in het Onderwijs

AI in de praktijk

Hier vind je het programma van de maand van AI in het onderwijs. Bekijk alvast de preview en houd deze pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Anual CognAC Artificial Intelligence Symposium (ACAIS) 2022

1 juni 2022 | 09:30 - 16:15 uur | Lindenberg Cultuurhuis - The Symposium Committee (SymCo) of CognAC, the study association of Artificial Intelligence at Radboud – Lelia Erscoi – symposium@svcognac.nl - EN

ACAIS is all about how Artificial Intelligence manifests in the day-to-day world. Every year, the symposium highlights a specific theme and dives into everything AI-related on the topic. For this year, the theme is EducAItion (AI and Education). The focus is on the research in the field focused on improving education through AI, on all the initiatives involved in promoting a closer connection between teaching, learning, and technology, and on the education-related software that companies are developing.

Schrijf je in

Get inspired, what could you do with artificial intelligence?

10 juni 2022 | 11:00 - 12:00 uur | Online – SURF- Bryan Cardenas Guevara - bryan.cardenasguevara@surf.nl | EN

Let yourself be inspired by the possibilities artificial intelligence offers education. In a showcase of cutting edge AI applications, we will set the stage for you to come up with ideas and experiments to take advantage of this technology. We bring the technology and the inspiration; you bring your domain knowledge to create the most promising applications.

Register

 

Wat kan AI bieden in leermiddelen en leeromgevingen?

14 juni 2022 | 12:00 - 13:00 uur | Online – Kennisnet - Wietse van Bruggen - w.vanbruggen@kennisnet.nl - NL

Tijdens dit panelgesprek gaan we in gesprek met verschillende makers van leermiddelen en leeromgevingen. Hoe kijken zij naar de stand van zaken rond de inzet van AI in het onderwijs? Wat is volgens makers de betekenis van AI voor leermiddelen en leeromgevingen? Wat zou AI in de toekomst kunnen betekenen? Welke kansen liggen er en welke risico's zien zij? En wat is er belangrijk op te letten bij de inzet van AI in het onderwijs?

Schrijf je in

Webinar: AI education for ICT dummies?

15 juni 2022 | 12.00- 13.00 uur | online - Erasmus Universiteit Rotterdam | contact Michele Murgia michele.murgia@eur.nl | EN   

Artificial intelligence is steeds meer aanwezig in de samenleving en in de curricula van allerhande opleidingen, ook de niet-technische, wordt daarop ingespeeld. Maar hoe breng je een technologisch onderwerp over op studenten in het MBO, HBO en WO die niet gekozen hebben voor een ICT opleiding? Hoe inspireer en motiveer je een publiek dat geen intrinsieke belangstelling heeft voor AI? Deze webinar gaat in op deze vragen en is bedoeld als een handreiking voor docenten die zich bezighouden met onderwijs over AI en data-technologie voor niet-ICT studenten. Dit webinar wordt in het Engels gehouden.

Artificial intelligence is increasingly present in society and consequently in the curricula of numerous programmes, including the non-technical. But how do you convey a technological subject to students across vocational and university education who have not chosen for an ICT programme? How do you inspire and motivate a public that has no intrinsic interest in AI? This webinar will tackle these questions and is meant to guide teachers who are involved in education regarding AI and data technology for non-ICT students.The webinar will be held in English.

Sign up

Jupyter notebooks in education - and how to leverage them for teaching AI

17 juni 2022 | 13:00-14:00 uur | online - SURF | Caspar van Leeuwen (SURF) & Antonija Rimac (Wageningen University) – caspar.vanleeuwen@surf.nl | EN

We explore the benefit of Jupyter notebooks in education and introduce SURF's Jupyter for Education service. Antonija Rimac will give a first-hand experience of how Jupyter notebooks and the Jupyter for Education service are used at Wageningen university. This part of the talk is not specific to AI. Then, Caspar van Leeuwen (SURF) will highlight how SURF uses this service for their Deep Learning trainings.

Schrijf je in

De toepassing van AI in het onderwijs: Van onderzoek naar praktijk en visa versa

22 juni 2022 | 10:00 - 14:30 uur | In Nijmegen (Radboud Universiteit Nijmegen) – Radboud Universiteit Nijmegen– Joep van der Graaf – joep.vandergraaf@ru.nl - NL

Deze bijeenkomst staat de verbinding van onderzoek en praktijk centraal. De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen een inspiratiesessie, waarbij je een AI toepassing aan de lijve kan ondervinden en een lunchlezing over onderzoek naar de rol van AI in het onderwijs vanuit verschillende onderzoeksperspectieven.

Schrijf je in

NLAIC Werkgroep Onderwijs: open bijeenkomst

23 juni 2022 | 15:00 - 20:00 uur | Online– NLAIC – Floor de Boer – fdeboer@nlaic.com - NL

De werkgroep Onderwijs van de NLAIC streeft ernaar om bij te dragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent. Dit doen we door het toepassen van Artifcial Intelligence (AI) in het leerproces en empowerment van docenten. We willen daartoe samen drempels en belemmeringen wegnemen en de kansen benutten. Onze werkgroep nodigt het onderwijs (van po t/m wo), onderzoek, bedrijfsleven en de overheid uit om samen te werken aan AI-toepassingen in het onderwijs en kennis op dit gebied te delen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen, pilots op te zetten met betrekking tot verschillende thema’s binnen AI in het onderwijs en de aandacht voor dit onderwerp te vergroten Tijdens dit evenement gaan we in op het gebruik van AI in het onderwijs en delen we onder genot van een hapje en drankje ideeen en onze eigen werkzaamheden uit. Inhoudelijke agenda volgt nog.

Schrijf je in

Introduction workshop to Deep Learning and Machine Learning

27 en 28 juni 2022 | 9.00 – 17.00 uur | Online workshop – SURF & PRACE - Carlos Teijeiro Barjas - carlos.teijeiro@surf.nl - ENG

During this technical hands-on workshop you will learn how to train neural networks and deploy them on high-performance computing infrastructure. Basic programming knowledge is required. Read more details or sign up.