Bijeenkomst
Maand van Artificial intelligence in het onderwijs

In juni organiseren we weer de maand van Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs. Heb jij ideeën over wat AI betekent voor het onderwijs of hoe je het kunt toepassen? Doe dan mee met de maand van AI en pak je podium! Je kunt in deze maand een event organiseren, een discussie starten, een blog of artikel publiceren, podcasts of video’s maken.

Maand van AI in het Onderwijs

Programma maand van AI

Hier vind je het programma van de maand van AI in het onderwijs. Bekijk alvast de preview en houd deze pagina in de gaten voor nieuwe updates. Wil je een bijdrage leveren aan het programma in de vorm van een evenement of webinar? Meld deze dan aan!   

Event aanmelden

Anual CognAC Artificial Intelligence Symposium (ACAIS) 2022

1 juni 2022 | 09:30 - 16:15 uur | Lindenberg Cultuurhuis - The Symposium Committee (SymCo) of CognAC, the study association of Artificial Intelligence at Radboud – Lelia Erscoi – symposium@svcognac.nl - EN

ACAIS is all about how Artificial Intelligence manifests in the day-to-day world. Every year, the symposium highlights a specific theme and dives into everything AI-related on the topic. For this year, the theme is EducAItion (AI and Education). The focus is on the research in the field focused on improving education through AI, on all the initiatives involved in promoting a closer connection between teaching, learning, and technology, and on the education-related software that companies are developing.

Schrijf je in

Opening maand van AI in het Onderwijs

2 juni 2022 | 12:00 - 13:00 uur | Online - SURF – Duuk Baten – duuk.baten@surf.nl - NL

Tijdens de feestelijke opening van de Maand van AI in het Onderwijs gaan we in op de strategische overwegingen waarom AI in het onderwijs een belangrijk thema is. We spreken met Larissa Zegveld (Kennisnet), Ron Augustus (SURF), Bram Enning (HSLeiden), en Jeroen Visser (NLAIC). Gevolgd door een presentatie van het maand-programma.

Schrijf je in

Kan AI helpen om uitval in het MBO te verminderen?

7 juni 2022 | 12:00 - 13:00 uur | Online – Kennisnet - Wietse van Bruggen - w.vanbruggen@kennisnet.nl - NL

Irene Eegdeman (promovendus bij de VU Amsterdam en leraar bij ROC TOP) doet onderzoek naar studiesucces in het MBO. Om welke redenen stoppen studenten met hun studie? En wat kunnen we doen om het studiesucces te vergroten? Tijdens deze sessie deelt zij haar ervaringen en onderzoek. Ze laat zien hoe verwachtingen van studenten een rol spelen en hoe machine learning modellen gebruikt kunnen worden om studentuitval te voorspellen. En welke rol docenten kunnen spelen op basis van deze informatie?

Schrijf je in

Data, Evidence, and Good Education 

8 juni 2022 | 16:00 - 17:30 uur | Hybrid (in Amsterdam en Online) – Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam - Anna-Rose Clayton - a.r.clayton@uva.nl - b.bredeweg@hva.nl - EN

Welke rol moeten evidence en data spelen in de onderwijspraktijk? In de afgelopen twee decennia hebben onderwijsbeleidsmakers in veel landen de voorkeur gegeven aan empirisch onderbouwde onderwijsprogramma's en -maatregelen. Zij zijn van mening dat het juiste gebruik van gegevens het onderwijs kan en moet verbeteren. De zich snel ontwikkelende gebieden van learning analytics en educatieve datamining zouden deze ontwikkeling nog verder kunnen versterken. Een focus op evidence en data stuit echter ook op groeiende weerstand van onderwijsonderzoekers en praktijkmensen. Sommigen beweren bijvoorbeeld dat goed onderwijs te afhankelijk is van de context om bevindingen te kunnen generaliseren. Anderen beweren zelfs dat goed onderwijs niet kan worden gemeten. Tijdens deze meetup zullen verschillende wetenschappers hun boeiende visie geven op de relatie tussen data, bewijs, en goed onderwijs. Martijn Meeter (Vrije Universiteit) en Izaak Dekker (Hogeschool van Amsterdam) zullen de bezwaren tegen evidence-based onderwijs kritisch analyseren en typen onderzoek voorstellen die rekening kunnen houden met de kritiek. Judith Good (Universiteit van Amsterdam) zal haar visie geven op het verantwoord gebruik van data met AI. Ronald Keijzer (Ipabo) en Geeke-Bruin-Muurling (Hogeschool Arnhem Nijmegen) betogen dat een focus op bewijs en data goed onderwijs dreigt uit te hollen. De presentatoren gaan in op elkaars standpunten en het publiek wordt uitgenodigd om mee te discussiëren.

Schrijf je in

NLAIC - AI Awareness cursus webinar

9 juni 2022 | 16:00 - 17:00 uur | Online – NLAIC - Floor de Boer - floor.deboer@nlaic.com 

Artificial Intelligence kom je overal tegen, ook vaak zonder dat je het door hebt. In het onderwijs is het niet anders en zijn AI-toepassingen steeds nadrukkelijker aanwezig. In het primair en voortgezet onderwijs zijn al heel wat voorbeelden te noemen. Wat is voor jou als leerkracht of docent goed om te weten als je gaat werken met AI-toepassingen? Wat zijn de kansen en wat zijn de uitdagingen? De NLAIC heeft een korte online AI-awareness cursus voor het onderwijs ontwikkeld. Waarom is deze cursus tot stand gekomen? En waarom is het cruciaal om deze cursus te volgen (samen met collega's) als je bewust of onbewust gebruik maakt van AI-toepassingen tijdens het lesgeven? We vertellen je er graag meer over tijdens de webinar.

Schrijf je in

Get inspired, what could you do with artificial intelligence?

10 juni 2022 | 11:00 - 12:00 uur | Online – SURF- Bryan Cardenas Guevara - bryan.cardenasguevara@surf.nl | EN

Let yourself be inspired by the possibilities artificial intelligence offers education. In a showcase of cutting edge AI applications, we will set the stage for you to come up with ideas and experiments to take advantage of this technology. We bring the technology and the inspiration; you bring your domain knowledge to create the most promising applications.

Register

Wat kan AI bieden in leermiddelen en leeromgevingen?

14 juni 2022 | 12:00 - 13:00 uur | Online – Kennisnet - Wietse van Bruggen - w.vanbruggen@kennisnet.nl - NL

Tijdens dit panelgesprek gaan we in gesprek met verschillende makers van leermiddelen en leeromgevingen. Hoe kijken zij naar de stand van zaken rond de inzet van AI in het onderwijs? Wat is volgens makers de betekenis van AI voor leermiddelen en leeromgevingen? Wat zou AI in de toekomst kunnen betekenen? Welke kansen liggen er en welke risico's zien zij? En wat is er belangrijk op te letten bij de inzet van AI in het onderwijs?

Schrijf je in

Jupyter notebooks in education - and how to leverage them for teaching AI

17 juni 2022 | 13:00-14:00 uur | online - SURF | Caspar van Leeuwen (SURF) & Antonija Rimac (Wageningen University) – caspar.vanleeuwen@surf.nl | EN

We explore the benefit of Jupyter notebooks in education and introduce SURF's Jupyter for Education service. Antonija Rimac will give a first-hand experience of how Jupyter notebooks and the Jupyter for Education service are used at Wageningen university. This part of the talk is not specific to AI. Then, Caspar van Leeuwen (SURF) will highlight how SURF uses this service for their Deep Learning trainings.

Schrijf je in

Community EdTech voor onderwijsinnovatie: AI en EdTech

20 juni 2022 | 11:00-13:00 uur | online - Werkgroep EdTech voor onderwijsinnovatie - Versnellingsplan | Nienke Stumpel – nienke.stumpel@surf.nl | NL

Wil je ervaringen en ideeën uitwisselen over onderwijsinnovatie met EdTech binnen het hoger onderwijs? Kom dan naar de community bijeenkomst van de werkgroep EdTech. In het kader van de Maand van AI in het onderwijs staat deze bijeenkomst in het teken van artificial intelligence en EdTech. Meer informatie volgt!

Aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom. Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar andere mogelijk geïnteresseerde collega’s. 

Deelnemen

AI-les op de basisschool

22 juni 2022 | 15:00-16:00 uur | online - Rijksuniversiteit Groningen | Dagmar Heeg – d.m.heeg@rug.nl | NL

AI-lessen geven op de basisschool klinkt wellicht wat vroeg, maar we kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen. Veel jonge kinderen komen al dagelijks in aanmerking met AI tools, zoals de AI-algoritmen van YouTube Kids en TikTok, Siri of Alexa, of de robotstofzuiger of -grasmaaier in huis en tuin. De jonge kinderen van nu vormen de eerste generatie voor wie AI een grote rol zal spelen gedurende hun hele leven. Daarom is het van belang dat we deze generatie de tools en kennis geven die nodg zijn om verantwoordelijke en kritische gebruikers te worden van AI. In de webinar gaan we dieper in op waarom dit belangrijk is, gaan we in op het concept AI-geletterdheid en deel ik verschillende frameworks en voorbeelden van AI curricula.

Schrijf je in

De toepassing van AI in het onderwijs: Van onderzoek naar praktijk en visa versa

22 juni 2022 | 10:00 - 14:30 uur | In Nijmegen (Radboud Universiteit Nijmegen) – Radboud Universiteit Nijmegen– Joep van der Graaf – joep.vandergraaf@ru.nl - NL

Deze bijeenkomst staat de verbinding van onderzoek en praktijk centraal. De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen een inspiratiesessie, waarbij je een AI toepassing aan de lijve kan ondervinden en een lunchlezing over onderzoek naar de rol van AI in het onderwijs vanuit verschillende onderzoeksperspectieven.

Schrijf je in

NLAIC Werkgroep Onderwijs: open bijeenkomst

23 juni 2022 | 15:00 - 20:00 uur | Online– NLAIC – Floor de Boer – fdeboer@nlaic.com - NL

De werkgroep Onderwijs van de NLAIC streeft ernaar om bij te dragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent. Dit doen we door het toepassen van Artifcial Intelligence (AI) in het leerproces en empowerment van docenten. We willen daartoe samen drempels en belemmeringen wegnemen en de kansen benutten. Onze werkgroep nodigt het onderwijs (van po t/m wo), onderzoek, bedrijfsleven en de overheid uit om samen te werken aan AI-toepassingen in het onderwijs en kennis op dit gebied te delen. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen, pilots op te zetten met betrekking tot verschillende thema’s binnen AI in het onderwijs en de aandacht voor dit onderwerp te vergroten Tijdens dit evenement gaan we in op het gebruik van AI in het onderwijs en delen we onder genot van een hapje en drankje ideeen en onze eigen werkzaamheden uit. Inhoudelijke agenda volgt nog.

Schrijf je in

Using AI to support basic Skills / AI voor het leren van basisvaardigheden

23 juni 2022 | 16:00 - 16:45 uur | Online – ROM Utrecht Region en Universiteit Utrecht– Frederique Zonnevylle – frederique@romutrechtregion.nl - NL

Deze sessie wordt georganiseerd vanuit het AI Education lab van de Universiteit Utrecht en gaat in op de teruglopende basisvaardigheden in het onderwijs.

Meer informatie

Data in het onderwijs: vloek of zegen?

27 juni 2022 | 15:00 - 17:00 uur | Online – Kennisnet – Remco Pijpers – r.pijpers@kennisnet.nl - NL

Kennisnet en de Universiteit van Utrecht organiseren op maandag 27 juni een webinar over leerlingen en leraren in een wereld vol data. De vraag waar we antwoord op proberen te geven, luidt: data in het onderwijs, een vloek of een zegen? In de wereld van leraren en leerlingen wordt steeds meer gemeten. Via adaptieve leersystemen tot leerlingvolg(toets)systemen die data verzamelen over de cognitieve, sociaal-emotionele en fysieke vaardigheden van leerlingen en analytics dashboards die pogen in deze brij van data enige orde te scheppen. De bedoeling is de leraar te ondersteunen en de leerling te bedienen. Veel scholen zijn enthousiast over onder meer het gemak dat deze systemen bieden, maar er wordt ook een ethisch ongemak gevoeld.

Schrijf je in

SIG AI community event

29 juni 2022 | 15:00 - 16:00 uur | In Utrecht – SIG AIED – Wilco te Winkel – wilco.tewinkel@eur.nl - NL

Tijdens deze bijeenkomst staan de doelen en ambities voor de SIG AI voor het komend jaar centraal. Het kernteam van de SIG zal de eerste beelden delen en treedt graag in overleg met de community om te komen tot het aanscherpen van de prioriteiten het komende jaar.

Schrijf je in

Introduction workshop to Deep Learning and Machine Learning

27 en 28 juni 2022 | 9.00 – 17.00 uur | Online workshop – SURF & PRACE - Carlos Teijeiro Barjas - carlos.teijeiro@surf.nl - ENG

During this technical hands-on workshop you will learn how to train neural networks and deploy them on high-performance computing infrastructure. Basic programming knowledge is required. Read more details or sign up.