Bijeenkomst
Maand van artificial intelligence in het onderwijs

Juni is de Maand van AI in onderwijs. Dit jaar staat deze in het teken van de toekomst. Wat gaat AI voor ons betekenen en welke kansen en risico’s zien we? Organiseer jij een event dat past bij dit thema? Stuur je event in! Zo vergroot je eenvoudig je bereik en staan we samen sterker. Jouw event wordt getoond op onze website en social media.

Afbeelding door AI gecreëerd

Programma maand van AI

Hier vind je het programma van de maand van AI in het onderwijs. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe updates.

Kick-off Event (online)

1 juni 2023 | 14:30-17:30 | Fysiek & Online – BUAS Auditorium (1ste verdieping) Mgr. Hopmansstraat 1, 4817 JT  Breda | MvAI – mvai@surf.nl | NL

We starten de Maand van AI op 1 juni met een panelgesprek over ‘Professionalisering in AI, wie en hoe?’. Waar ligt de meeste impact, op wie moet de focus komen met betrekking tot het professionaliseren voor AIED. Is dat bij docenten, al op de lerarenopleiding of in de teach the teacher centers? En wat hebben we nodig om dit te realiseren? Met onder andere Erwin van Braam (Directeur Onderwijsonderzoek & Informatie Management bij BUas), Frans Schouwenburg (strategisch adviseur bij Kennisnet over de handreiking studentprofessionalisering) en Prof. Dr. Carla Haelermans (prof. Human Capital, Onderwijstechnologie en Ongelijkheid bij Universiteit Maastricht).             

Aanmelden kan tot 26 mei.

Meld je aan

Battle of concepts: Welke kansen biedt Artificiële Intelligentie (AI) voor studenten? Deel jouw ultieme AI-toepassing

1 jun. 2023 - 26 sep.| SURF & Starthubs | Bertine van Deyzen - bertine.vandeyzen@surf.nl

In deze challenge zijn we op zoek naar de positieve ervaringen en kansen die AI biedt voor studenten in het onderwijs. Hoe gaat AI jou helpen een betere student en kritische burger te worden? Geef een inspirerend toekomstbeeld waaruit blijkt wat de toegevoegde waarde van AI is voor studenten!

Voor wie

Studenten (mbo, hbo, wo), recent afgestudeerden, youngprofessionals, scholieren, docenten en creatieven mogen meedoen met deze challenge. 

Wat is er te winnen?

SURF beloont de 5 beste inzendingen met prijzengeld van in totaal € 7.500,-.

Tijdlijn

Meld je aan  

Can Generative AI Generate Culture?

1 juni 2023 | 15:00-18:00 | Fysiek – Erasmus Universiteit Rotterdam en Convergence AI | Michele Murgia michele.murgia@eur.nl | EN

Generative AI can create a wide variety of outputs, including art, music, literature, and other cultural artifacts. Whether these creations can truly be considered "culture" is a matter of debate. Join us to learn more from AI experts and better grasp the relation between AI and culture!

Location: Polak Building 1st floor, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam

Meld je aan 

AI in education | “Ask-me-Anything”- sessie met kernteamleden SIG

9 juni 12:00-13:00 | online LinkedInLive| SIG AI in education | Wilco te Winkel wilco.tewinkel@eur.nl

De SIG AI in Education bestaat inmiddels 3 jaar. Kernteam leden zetten zich in voor het ontwikkelen van een levendige community en het delen van inzichten die in het onderwijs worden opgedaan. Tijdens deze sessie willen we collega’s vanuit het MBO, HBO en WO de mogelijkheid geven om vragen te stellen over AI onderwerpen die hen aan het hart gaan. De kernteam leden hebben vele jaren kennis en ervaring met de inzet van AI in het onderwijs. Ze kunnen daardoor vele vragen al direct van een antwoord voorzien. Of anders komen ze later terug met een passend antwoord, of denkrichting. Geselecteerde vragen kunnen ook verdere opvolging krijgen door activiteiten die de SIG het komend jaar gaat organiseren.

Kijk livestream terug

Omgaan met ChatGPT in het Hoger Onderwijs

12 juni 2023 | 11:00-12:00 | online – VU | Luuk Terbeek - l.terbeek@vu.nl | EN

Hoe kan ChatGPT, studenten en docenten van dienst zijn? Welke aandachtspunten vraagt het gebruik ervan? Luuk Terbeek, onderwijsadviseur VU Centre for Teaching and Learning, heet je van harte welkom bij deze kennissessie. Lees meer over dit event

Klik 12 juni hier om je aan te melden  

Meeting ID: 920 2078 7047 Passcode: 789381

ChatGPT - Na een roerig jaar de toekomst tegemoet!

13 juni 2023 | 15:30-17:00 | Hybride - Hanzehogeschool Groningen en UMC Groningen | Hendrik Eernstein h.erenstein@pl.hanze.nl | NL

Na een roerig ‘AI jaar’ zal de Hanze Machine Learning Community het academische jaar afsluiten met een terug- en vooruitblik met betrekking tot chatGPT. Inmiddels is duidelijk dat generatieve AI veel kan betekenen en zien we steeds meer toepassingen ontstaan. Wynand Alkema, Eveline van Beem, Jan Kleine Deters en Thijmen Kupers belichten het onderwerp vanuit een breed perspectief! 

Stuur een mail naar Hendrik Eernstein om je aan te melden. 

Meld je aan

AI among us: Practical opportunities for teachers in higher education

13 juni 2023 | 15:30-17:30 | Aula van Doorenveste - Zernikeplein 11, Zernike Campus Groningen | Haye Jukema, h.jukema@pl.hanze.nl | EN

#ONING event

You are kindly invited to join an interesting session including a plenary session, various workshops and networking & drinks afterwards.

The workshops focus on obtaining ideas and some practical experience on how to use AI tools to make your teaching practice easier, more effective, and/or more efficient.

 • AI tools and academic writing: Strategies, approaches, and uses - Jane Mahoney
 • How can AI improve our educational system? (ethical use of AI by students) - Vincent Jansma
 • Artificial Intelligence in education: Where are we now? - Wytze Koopal
 • A surprise workshop - tba

#ONING is Onderwijsinnovatie netwerk Groningen = (13) Onderwijsinnovatie netwerk Groningen | Groups | LinkedIn

Sign up

NL Tech Week: Docentprofessionalisering – Wat heeft de docent nodig ten aanzien van AI?

14 juni 2023 | 13:00-17:00 | | HAN Nijmegen + livestream | Pierre Gorissen - pierre.gorissen@han.nl | NL

Op 14 juni is de AI dag van de NL Tech week met als thema Docentprofessionalisering – Wat heeft de docent nodig ten aanzien van AI? Met presentaties van Pierre Gorissen (HAN), Jos Dirkx, Petra Claessen (Vice-voorzitter BTG) en Inge Molenaar (NOLAI). In de middag vinden er werkgroepen plaats.

Meld je aan voor fysiek event 

Meld je aan voor online event

AI FeST

15 juni 2023 | 13:00-18:00 | Fysiek – De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 | Annelies van Rosmalen - j.e.c.vanrosmalen@hhs.nl | NL

Een middag vol activiteiten over de impact, kansen en risico's van ChatGPT en AI. Wat betekent deze ontwikkeling voor de maatschappij, beroepspraktijk en onderwijs? Voor docenten, studenten, onderzoekers en andere belangstellenden. Deelname alleen op uitnodiging. Externe gasten uit het SURF-netwerk zijn van harte welkom bij het AI FeST! Via deze pagina kun je je inschrijven, vermeld ‘Maand van AI SURF’ in het aanmeldformulier (“Extern? Zo ja, door wie ben je uitgenodigd”).

Meld je aan

Kansen en bedreigingen van ChatGPT

19 juni 2023 | 15:00-17:00 | fysiek - Hogeschool van Amsterdam en Wibautstraat 2-4 Amsterdam | Centre of Expertise Applied AI Masja Zeegers | m.w.h.zeegers@hva.nl

Tijdens deze interactieve sessie buigen we ons over de centrale vraag: Hoe kunnen we in ons werk als docent en/of onderzoeker het beste omgaan met de kansen en risico's rond toegankelijke kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT.

Meld je aan

AI-bestendig onderwijs: #hoedan?!

20 juni 2023 | 14:30-16:30 | Fysiek Avans Hogeschool, Lovensdijkstraat 61-63Breda | Esther van der Stappen ej.vanderstappen@avans.nl

In deze interactieve werksessie ga je met activerende werkvorm en ondersteunende materialen ga je samen aan de slag om je onderwijs AI-bestendig te maken. In deze interactieve sessie kom je tot ideeën hoe je je onderwijs kunt aanpassen aan de aanwezigheid van technologieën zoals ChatGPT.

Meld je aan

Webinar highlights van de gratis cursus AI voor Onderwijs met Mareke van Osch

26 juni 2023 | 16.00 - 17.00 uur | online | marieke.vanosch@nlaic.com | NL

De discussie over de mogelijkheden van artificiële intelligentie (AI) is ineens overal om ons heen. Maar hoe pas je AI toe in je onderwijs? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de stof nog op een actieve manier verwerken? Hoe houd jij de regie? Tijdens een webinar op 26 juni om van 16 tot 17 uur bespreken we deze vragen voor en met leraren PO en VO. In een webinar van 1 uur komen de highlights van de gratis cursus AI voor onderwijs (https://onderwijs.ai-cursus.nlvoorbij. Tevens kun je direct vragen stellen aan de didacticus van deze cursus Marieke van Osch. 

Meld je aan

Intelligent Interaction in Education

27 juni 16:00-17:30 |online, Amsterdam University of Applied Sciences en Amsterdam Data Science | Liza Verheijke | l.verheijke@hva.nl

Amsterdam Data Science and Smart Education Lab of Amsterdam University of Applied Sciences (part of the Centre of Expertise Applied AI) are joining forces for an online meetup. Expect inspiring talks with examples from primary, secondary and higher education on the theme of Intelligent Interaction.

Meld je aan

Talkshow Stip op de horizon voor AIED (Online)

27 juni 2023 | 15:00-16:30 | Online talkshow | MvAI mvai@surf.nl | NL

“De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren”. In deze talkshow gaan we het hebben over de toekomst. ChatGPT heeft voor veel mensen duidelijk gemaakt dat AI een maatschappijbrede impact zal hebben. Waarbij iedereen, en dus ook het onderwijs, zal worden geraakt? Waar willen we heen met het onderwijs en AI? Naar welke stip op de horizon werken we toe? We gaan hierover online in gesprek met verschillende sprekers:

 • Irvette Tempelman | voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie.
  Over wenselijke AI-oplossingen en de ELSA labs (Ethical, Legal and Societal Aspects)
 • JaapJan Vroom | strategisch adviseur educational Innovation en strategisch expert Data enhanced Education | kernteam van de Pilothub Studiedata en AI van Npuls.
  Over de doelen van de pilothub zoals een onderwijssector breed Netwerk Studiedata en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomstgerichte inzet van Studiedata en AI.
   
 • Wietse van Bruggen | adviseur bij Stichting Kennisnet op het gebied van technologische innovatie.
  Over de ontwikkeling van gewenst en gedragen toekomstscenario voor generatieve AI.

Meld je aan

Masterclass Decolonizing AI

29 juni 2023 | 17:00-19:00 |Erasmus Data Collaboratory Polak Building, First Floor Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam | Michele Murgia michele.murgia@eur.nl

Het AI-discours is inmiddels doortrokken van ethische benaderingen. Het heersende AI-ethische perspectief gaat echter vaak voorbij aan de relatie tussen inclusie en technologie enerzijds en koloniale geschiedenissen van ongelijkheid anderzijds. In deze masterclass wordt deze relatie onderzocht.

Meld je aan

Podcast Responsible AI

Duuk Baten & Peter-Paul Verbeek

AI biedt prachtige kansen én risico's. Hoe zorg je voor verantwoord gebruik van deze ontwrichtende technologie in onderwijs en onderzoek? In deze SURF Sounds-podcast gaan we tijdens deze Maand van AI in het onderwijs in gesprek met Peter-Paul Verbeek, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam en Duuk Baten, adviseur responsible AI bij SURF. 

Beluister podcast