Masterclass

Masterclass Effectief leiderschap voor security- en privacy-professionals - VOL

Wil jij jouw vaardigheden verder ontwikkelen om nog effectiever te worden als security- of privacy-professional? In deze driedaagse masterclass leer je technieken om je management te overtuigen, maak je kennis met best practices van andere organisaties en deel je je kennis en ervaring met de andere deelnemers. 

Tweedaagse masterclass Effectief teamwork voor cybersecurityteams
24 apr — 05 jun 2024
Tijd
24 april, 13 mei en 5 juni van 9.00 - 17.00 uur
Plaats
SURF-kantoor Utrecht

Deze masterclass zit vol. Het is helaas niet meer mogelijk om je aan te melden.

Opzet masterclass

De masterclass bestaat uit drie dagen waarop je fysiek bij elkaar komt. Vooraf is er een telefonische intake van ongeveer een half uur om jouw persoonlijke leerdoelen te bespreken. Deze input en een SWOT-analyse die je gedurende de cursus schrijft, zijn jouw leidraad voor de masterclass.

Gedurende de masterclass is er alle ruimte om met de docent individueel te sparren over de leerdoelen of eventuele uitdagingen op het werk. Aan het einde van de masterclass oefen jij met acteurs en presenteer jij jouw leermomenten in een plan van aanpak voor de andere deelnemers.

De masterclass is zeer interactief. Het is vooral een praktijkgerichte opleiding waarbij je ook eigen casuïstiek inbrengt(uiteraard zeer vertrouwelijk). Voor sommige dagdelen ontvang je literatuur en/of  heb je enkele gerichte huiswerkvragen.

Programma

Dag 1 24 april 2024
09.00-13.00: Persoonlijk effectiviteit: jij en een ander

Na een korte introductie door Rosanne Pouw, SURF, zullen we onder leiding van Anton Pieter van Logtestijn werken aan drijfveren van jezelf en de ander (op basis van een voorafgaan- de MMI-7 kleurenenquete), beperkende patronen en onbe- wuste overtuigingen. Ook kijken we hoe je de ander beter kunt overtuigen door hun drijfveren beter te begrijpen. Wat maakt sommigen effectiever dan anderen? Wat kun jij daarvan leren? Hoe kun jij overtuigend(er) komen richting managers, zelfs als de druk vanuit de organisatie toeneemt, of als jij geen beslissingen kunt afdwingen.

13.30-17.15: (Inter-)Persoonlijk leiderschap en effectiviteit: jij en groepen

In de middag verschuiven we de aandacht naar het overtuigen van je eigen team, van andere afdelingen, andere organisaties, het Bestuur. Waar zijn zij gevoelig voor? Wat willen zij bereiken en vermijden? Waar liggen gemeenschappelijke belangen en win-win situaties? Wat kunnen cohesie, feedback, dialoog, aanspreken en vertrouwen bijdragen aan succes? Waarom is E=KxA zo belangrijk om te onthouden en toe te passen? Hoe kun je vertrouwen opbouwen en vergroten?

Dag 2: 13 mei 2024

09.00-13.00: Persoonlijke effectiviteit en mijn management

Roland Notermans behandelt in hoog tempo de essentie van governance, risk, compliance en ESG: heel veel tips, best- en good practices die je zelf zou kunnen toepassen teneinde de effectiviteit van je aanpak te verhogen. Daarbij bespreekt Roland vragen als: wat zijn hard en soft controls en nudges, wat moet je ervan weten? Wat kun je er mee in de praktijk? Welke goede voorbeelden ziet hij bij heel veel andere organi- saties die wij ook zelf zouden kunnen toepassen? Waarom verhogen zij de effectiviteit van jouw programma? Wat kunnen we leren van Amy Edmondson, Naomi Ellemers, Nobelprijs- winnaars Richard Thaler en Daniel Kahneman? Hoe effectiviteit te vergroten en managers te overtuigen?

13.30-17.15: (Inter-)persoonlijke effectiviteit en de ander

Deze middag staat in teken van het werken aan de eigen persoonlijke effectiviteit. Anne Geertsema deelt haar inzichten over kernkwaliteiten en valkuilen, allergieën en uitdagingen, communicatie-muren alsmede het belang van het beter

Dag 3: 5 juni 2024

09.00-12.30: Persoonlijke effectiviteit zelf oefenen

We gaan inzoomen op vragen als:

  • Hoe voer ik mijn lastigste gesprekken?
  • Hoe kom ik over en kan ik effectiever worden in groepen?
  • Hoe ga ik om met forse weerstand of zelfs intimidatie?

Dit doen we middels het oefenen met acteurs op basis van jouw eigen casus. Voor wie wil, kun je de moeilijkste gesprekken oefenen door een aantal keren andere stijlen uit te proberen.

13.00—17.30: Eigen presentaties en leren van elkaar

Op de laatste lesdag geeft elke cursist een presentatie op basis van hun eigen SWOT analyse en lessons learned in de afgelopen weken en een plan van aanpak om jouw de effectiviteit te verhogen. Diezelfde presentatie wordt (voorzien van goede suggesties van de overige cursisten) naar de eigen manager gestuurd.

Verwachte resultaten

De masterclass helpt jou om een brug te slaan van de functie van professional naar de positie van effectieve trusted advisor. De cursus verdiept jouw vaardigheden om managers, groepen en dwarsliggers in beweging te krijgen, om lastige dilemma’s te faciliteren en nieuwste inzichten, best practices en tips in je eigen aanpak te integreren.

Onder leiding van ervaren trainers, verbeter je jouw vermogen om je als een volwaardig gesprekspartner van bestuur, hoger management en de eerste lijn te positioneren.

De masterclass levert een concreet plan van aanpak op en een certificaat van deelname van De Compliance Academie met 24 PE/PO punten.

Voor wie?

De masterclass “Effectief leiderschap voor security en privacy professionals” is speciaal ontwikkeld voor alle security en privacy professionals en managers (in spe) die zich onder leiding van zeer ervaren professionals in een groep gelijkgestemden willen verdiepen in hun vaardigheden om inzicht te krijgen hoe deze vaardigheden kunnen worden ontwikkeld.

Na de masterclass heb je:

  •  vaardigheden en meer zelfinzicht ontwikkeld, en begrijp je  anderen beter
  •  inzicht in governance en organisatieprocessen, communicatie en (politieke) machtsverhoudingen
  •  een breder of nieuw perspectief omdat je werkt met ervaren docenten, acteurs en mede-deelnemers uit andere organisaties.

Inschrijven