Masterclass

Masterclass Toetsingskader Informatiebeveiliging

In deze masterclass verdiep je je in het Toetsingskader 2021 (SURFaudit NBA-model), zodat je een assessment goed kunt uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van de benchmark. Met inspirerende verdiepingssessies en keynotes kom je goed beslagen ten ijs als je met het toetsingskader aan de slag gaat.

Close-up student achter laptop met schrijfgerei op tafel
30 — 31 mei 2023
Time
30 mei 10.00 uur - 31 mei 17:00 uur
Location
SURF-kantoor, Utrecht

Achtergrond

In het hoger onderwijs en het mbo wordt het NBA Volwassenheidsmodel voor Informatiebeveiliging gebruikt als basis voor het toetsingskader voor de benchmark informatiebeveiliging.

Aan de slag met het Toetsingskader Informatiebeveiliging

De masterclass Toetsingskader Informatiebeveiliging helpt je op weg bij de overgang naar dit nieuwe toetsingskader, en is ook interessant voor FG’ers, privacy officers en auditors. Je gaat onder begeleiding van expert Ludo Cuijpers hands-on aan de slag met de statements uit het NBA-toetsingskader. Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en good practices met elkaar te bespreken. Daarnaast zijn er inspirerende keynotes en verdiepingssessies gepland die worden verzorgd door diverse experts. Tussendoor is er veel gelegenheid voor informeel contact.

Programma

Tijdens de vier dagdelen bespreken we alle vijftien domeinen van het NBA-model. Hieronder het programma op hoofdlijnen.

Dinsdag

10.00

Algemene inleiding over het NBA-model en de Benchmark IB (SURF / MBO Digitaal)

10.15

Presentatie outsourcing en ketenbeveiliging (Niels Dutij, MBO Digitaal)
Domeinen NBA-model die behandeld worden: Human Resources, Supply Chain Management

10.30 Korte pauze
11.45 Presentatie governance en HRM (Ludo Cuijpers, ROC Nijmegen/ HAS green academy)
Domeinen NBA-model die behandeld worden: Governance, Organisation
13.00 Pauze + lunch
14.00 Presentatie governance en HRM (Ludo Cuijpers, ROC Nijmegen/ HAS green academy)
Domeinen NBA-model die behandeld worden: Risk Management, System Development, Fysical Security en Data Management
15.30 Pauze
15.45 Presentatie risk management (Maurits Toet, IT-auditor Cerrix)
Domeinen NBA-model dat behandeld wordt: Identity & Access Management en Assurance (domein Governance)
17.00 Diner

Woensdag

10.00

Presentatie security management (Hub Gerats, Fontys Hogeschool)
Domeinen NBA-model die behandeld worden: Security Management, Business Continuity Management

13.00 Pauze + Lunch
14.00 - 17.00

Presentatie configuration management, incident/change management, ITIL-processen (Hub Gerats, Fontys Hogeschool)
Domeinen NBA-model die behandeld worden: Configuration Management, Incident / Problem Management, Change Management, Computer Operations

Gezamenlijke afsluiting, uitwisselen ervaringen en conclusies

Inschrijven en annuleren

Schrijf je uiterlijk 23 mei in voor deze masterclass.
Aanmelden is niet vrijblijvend; lees de annuleringsvoorwaarden van SURF-bijeenkomsten.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 15, bij minder dan 10 deelnemers gaat de masterclass niet door.

Kosten

De kosten bedragen 500 euro per deelnemer (exclusief btw). SURF regelt de registratie van de masterclasses. Het SURF registratie-systeem accepteert alleen directe betaling (iDeal of creditcard). Na het voltooien van je inschrijving krijg je een e-mail als bevestiging met in een bijlage de factuur.

Lukt het je niet om aanwezig te zijn op deze datum?

Deze Masterclass wordt ook gegeven op 20 september als eendaagse online Masterclass en op 2 en 3 november als tweedaagse Masterclass.  Wil je meer weten over deze masterclasses, druk dan op één van de buttons voor meer informatie

Meer informatie over deze masterclass van 20 september

Meer informatie over de Masterclass van 2-3 november