Masterclass

Masterclass Toetsingskader Informatiebeveiliging

In deze masterclass verdiep je je in het Toetsingskader 2021 (SURFaudit NBA-model), zodat je een assessment goed kunt uitvoeren, bijvoorbeeld in het kader van de benchmark. Met inspirerende verdiepingssessies en keynotes kom je goed beslagen ten ijs als je met het toetsingskader aan de slag gaat.

Man legt iets uit aan vrouw op laptop
20 sep 2023
Tijd
9.00-16.00 uur
Plaats
Online

Achtergrond

In het hoger onderwijs en het mbo wordt het NBA Volwassenheidmodel voor de Informatiebeveiliging gebruikt als basis voor het toetsingskader voor de benchmark informatiebeveiliging.

Aan de slag met het nieuwe Toetsingskader Informatiebeveiliging

De masterclass Toetsingskader Informatiebeveiliging helpt je op weg bij de overgang naar dit nieuwe toetsingskader, en is ook interessant voor FG’ers, privacy officers en auditors. Je gaat onder begeleiding van experts Ludo Cuijpers en Hub Gerats aan de slag met de statements uit het NBA toetsingskader.

De ochtend wordt verzorgd door Ludo Cuijpers en gaat in op de governance, risk management, scholing, autorisatie en leveranciers management.

's Middags komen de technische statements aan de orde, zoals incident management, change management, security management en business continuity. Deelnemers kunnen dan kiezen tussen een “diep” technische sessie (Hub Gerats) of een meer globale technische sessie (Ludo Cuijpers). Die laatste is bedoeld voor deelnemers met een niet technische achtergrond (FG’ers, privacy officers, auditors etc.).

Programma

9.00

Gezamenlijk
Governance, risk management, scholing, autorisatie en leveranciers management (Ludo Cuijpers)

12.00 Lunch
13.00 Parallelsessie

Sessie over incident management, change management, security management en business continuity:

  • technische sessie (Hub Gerats)
  • globale technische sessie voor mensen met een niet-technische achtegrond(Ludo Cuijpers)
16.00 Afsluiting

Inschrijven en annuleren

Schrijf je uiterlijk 13 september in voor deze masterclass.
Aanmelden is niet vrijblijvend; lees de annuleringsvoorwaarden van SURF-bijeenkomsten.

Aantal deelnemers

Het maximum aantal deelnemers is 8, bij minder dan 6 deelnemers gaat de masterclass niet door.

Kosten

De kosten bedragen 250 euro per deelnemer (exclusief btw). Het SURF registratie-systeem accepteert alleen directe betaling (iDeal of creditcard). Na het voltooien van je inschrijving krijg je een e-mail als bevestiging met in een bijlage de factuur.