Bijeenkomst

Netwerk Circulaire ICT: hoe maak je een concreet en gedragen actieplan?

Het Netwerk Circulaire ICT is een gezamenlijke ontdekkingstocht om meer impact te maken met maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT. Deze bijeenkomst gaat over het concreet maken van doelstellingen en hiervoor draagvlak creëren binnen je organisatie. Daarnaast starten we met een groep van koplopers om te zoeken naar concrete pilots.

Circulair IT netwerk logo
02 dec 2019
Tijd
10.00 tot 14.00 uur
Plaats
SURF-kantoor Utrecht

Maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT is geen eenvoudige opgave. Organisaties staan echter niet alleen en kunnen elkaar versterken. Het Netwerk Circulaire ICT is een gezamenlijke ontdekkingstocht om meer impact te maken. Het uiteindelijke doel is dat circulair aanbesteden de norm wordt. 

Bewustwording en draagvlak binnen je organisatie

Inkoop is een krachtig instrument om de markt  in beweging te krijgen. Door duurzaamheids- en sociale criteria mee te nemen in je aanbestedingen en inkopen, leg je de lat hoger en beloon je koplopers in de markt. Samen maak je zo meer impact. Klinkt logisch, maar je ambities in concrete doelstellingen omzetten en daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord aanbesteden blijkt geen sinecure. Zeker niet voor het onderwerp ICT met een complexe en mondiale keten.

Tijdens een bijeenkomst op 12 september bleek dat deelnemers worstelen met het benoemen van ambities en het omzetten hiervan in concrete doelstellingen. En nog meer met de volgende stap: het meekrijgen van de rest van de organisatie in de resultaten die je wilt bereiken. 

De bijeenkomst van 2 december gaat dan ook over daadwerkelijk aan de slag gaan met circulaire economie binnen je organisatie. Hoe maak je een concreet en gedragen actieplan?

Voor wie?

Het Netwerk Circulaire ICT is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT. Denk hierbij aan de manager ICT, inkopers, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, marktpartijen, studenten et cetera. Hoe diverser de samenstelling van het netwerk is, hoe beter we elkaar gaan begrijpen en hoe meer we van elkaar kunnen leren. Het onderwerp van deze bijeenkomst is concreet maken van doelstellingen en hiervoor draagvlak creëren binnen je organisatie. Juist omdat we dit onderwerp behandelen, willen wij je vragen ook een collega uit te nodigen.

Start koplopersgroep

Parallel aan deze sessie starten we met een groep van koplopers om te zoeken naar concrete pilots. Hiervoor nodigen wij een aantal koplopers uit. Ben je zelf geïnteresseerd in het zetten van innovatieve stappen en wil je nu doorpakken? Neem dan contact op met de organisatie.

Door wie?

Het Netwerk Circulaire ICT is een gezamenlijk initiatief van Cenex Nederland, 10th Man, Rijkswaterstaat en SURF. 

Inschrijven en annuleren