Webinar

Presentatie Digital Competence Center-projecten 2022 (I)

De tien initiatieven die in 2022 via de Digital Competence Centers zijn opgepakt omvatten interessante projecten op het vlak van virtual data assistance, Yoda, SRAM en textmining. SURF organiseert in februari, maart en april drie online informatiesessies om de resultaten te delen.

 

Onderzoekers in workshop met beeldscherm
28 feb 2023
Tijd
15:00 - 17:00
Plaats
Online

Op interactieve manier komen er per online sessie drie projecten/pilots aan bod van trajecten die in 2022 zijn afgerond. Aanmelding vooraf is niet nodig, je bent van harte uitgenodigd om online bij een of meerdere sessies aan te sluiten!

Presentaties 28 februari

1. Research Cloud Community Engagement 
Universiteit Utrecht, TU Eindhoven en Wageningen Universiteit

2. Research Software Directory: software in de etalage
Amsterdam UMC, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht en Netherlands eScience Center

3. Bootcamps: Towards Circular Science
Universiteit Maastricht

* Noot: de presentaties zijn in het Engels

Achtergrond

De digitalisering van de wetenschap is merkbaar op alle terreinen en in alle disciplines. Het uitvoeringsplan “Investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur” beschrijft hoe Digital Competence Centers (DCC's) een rol moeten gaan spelen bij het bundelen en delen van kennis en expertise op het gebied van digitalisering. SURF heeft een belangrijke rol in het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, gefedereerde systeem dat de DCC’s onderling moet verbinden en bij het ondersteunen van de DCC’s bij kennisdeling. SURF ondersteunt de DCC’s, ondermeer door het doen uitgaan van calls for proposals, het organiseren van een SURF Research Bootcamp en het faciliteren van het DCC-IN netwerk.

Voor wie?

Alle geïnteresseerden in DCC’s. Ook niet bij SURF aangesloten instellingen en andere belangstellenden zijn welkom aan te sluiten!

Deelname

Aanmelding vooraf is niet nodig: je kunt bij een of meerdere online sessies aansluiten. De MS Teams-link voor de eerste sessie van 28 februari vindt u op deze pagina. De tweede en derde sessie vinden plaats op 27 maart en 26 april.

Contact

Meer achtergrondinformatie? Mail dcc-support@surf.nl.