Webinar

Presentatie Digital Competence Center-projecten 2022 (II)

De tien initiatieven die in 2022 via de Digital Competence Centers zijn opgepakt omvatten interessante projecten op het vlak van virtual data assistance, Yoda, SRAM en textmining. SURF organiseert drie online informatiesessies om de resultaten te delen. 

Onderzoekers in workshop met beeldscherm
27 mrt 2023
Tijd
13:00 - 15:00
Plaats
Online

Op interactieve wijze komen er per online sessie drie projecten/pilots aan bod van trajecten die in 2022 zijn afgerond. Aanmelding vooraf is niet nodig, je bent van harte uitgenodigd om online bij een of meerdere sessies aan te sluiten!

Presentaties 27 maart

1. Textmining in Nederlandstalige medische tekst
UMC Utrecht, Erasmus MC, Radboud UMC en UMC Groningen

2. Building Containerized Workflow for FAIR Data Cube
Radboud UMC

3. Collaborative Oral History Research Environment (CORE)
Universiteit van Amsterdam

* Noot: de presentaties zijn in het Engels

Achtergrond

De digitalisering van de wetenschap is merkbaar op alle terreinen en in alle disciplines. Het uitvoeringsplan “Investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur” beschrijft hoe Digital Competence Centers (DCC's) een rol moeten gaan spelen bij het bundelen en delen van kennis en expertise op het gebied van digitalisering. SURF heeft een belangrijke rol in het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, gefedereerde systeem dat de DCC’s onderling moet verbinden en bij het ondersteunen van de DCC’s bij kennisdeling. SURF ondersteunt de DCC’s, ondermeer door het doen uitgaan van calls for proposals, het organiseren van een SURF Research Bootcamp en het faciliteren van het DCC-IN netwerk.

Voor wie?

Alle geïnteresseerden in DCC’s. Ook niet bij SURF aangesloten instellingen en andere belangstellenden zijn welkom aan te sluiten!

Deelnemen

Aanmelding vooraf is niet nodig: je kunt bij een of meerdere online sessies aansluiten. Zie de MS Teams-link voor de tweede sessie van 27 maart op deze pagina.

Contact

Meer achtergrondinformatie? Mail dcc-support@surf.nl.