Webinar

Presentatie Digital Competence Center-projecten 2022 (III)

De tien initiatieven die in 2022 via de Digital Competence Centers zijn opgepakt omvatten interessante projecten op het vlak van virtual data assistance, Yoda, SRAM en textmining. In deze derde en laatste informatiesessie delen we op interactieve wijze de resultaten van drie projecten.

Onderzoekers in workshop met beeldscherm
26 apr 2023
Tijd
13:00 - 15:00
Plaats
Online

Aanmelding vooraf is niet nodig, je bent van harte uitgenodigd online aan te sluiten!

Presentaties 26 april

1. FY4C - FAIR Yoda for communities
Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit, Wageningen Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam

2. Validatie Anonimisatie Tooling (VAT)
Amsterdam UMC

3. Data Stations
SANS-KNAW

* Noot: de presentaties zijn in het Engels
 

Achtergrond

De digitalisering van de wetenschap is merkbaar op alle terreinen en in alle disciplines. Het uitvoeringsplan “Investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur” beschrijft hoe Digital Competence Centers (DCC's) een rol moeten gaan spelen bij het bundelen en delen van kennis en expertise op het gebied van digitalisering. SURF heeft een belangrijke rol in het technisch faciliteren en coördineren van het veilige, gefedereerde systeem dat de DCC’s onderling moet verbinden en bij het ondersteunen van de DCC’s bij kennisdeling. SURF ondersteunt de DCC’s, ondermeer door het doen uitgaan van calls for proposals, het organiseren van een SURF Research Bootcamp en het faciliteren van het DCC-IN netwerk.

 

Voor wie?

Alle geïnteresseerden in DCC’s. Ook niet bij SURF aangesloten instellingen en andere belangstellenden zijn welkom aan te sluiten!

Deelname

Aanmelding vooraf is niet nodig: je kunt op de dag zelf online aansluiten. Zie de MS Teams-link voor deze derde sessie op 26 april op deze pagina.

Contact

Meer achtergrondinformatie? Mail dcc-support@surf.nl.