Seminar

Seminar Juridische aspecten van datamanagement

Hogescholen en universiteiten moeten zorgvuldig omgaan met data. De tegenstrijdigheid in het beschermen van de individuele privacy enerzijds en het streven naar open toegang tot gegevens anderzijds roept vragen op. Deelnemers leren tijdens dit event over de AVG, auteursrechtelijke kwesties en andere juridische aspecten van data in het hbo.

beeld uit de zaal
21 mei 2019
Tijd
09.00 tot 16.30 uur
Plaats
SURF-kantoor, Utrecht

Data en de AVG

Hogescholen en universiteiten moeten rekening houden met verschillende wetten, kaders en richtlijnen als het om onderzoeksdata gaat. Het afgelopen jaar heeft met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR) een grote impact gehad. Er is natuurlijk nog meer Europese en nationale wetgeving. Financiers van onderzoek hebben hun eigen criteria, evenals de hogescholen zelf.

Daarnaast rusten er op onderzoeksdata ook auteursrechten. Al vanaf een vroege fase in het onderzoeksproject moet duidelijkheid zijn over het eigenaarschap van data. Tenslotte is er de open science beweging die inzet op het delen van data, waarbij toegang geven tot onderzoeksdata nog niet voldoende is om deze ook daadwerkelijk te mogen gebruiken.

Aan de slag met datarecht

Tijdens dit seminar leer je de basis van de verschillende wetgeving, waarbij de focus ligt op de AVG, en ga je praktisch aan de slag met de auteursrechtelijke en andere aanverwante juridische aspecten van data. Na het seminar heb je nieuwe kennis opgedaan en praktische handvaten gekregen, waarmee je binnen je eigen instelling aan de slag kunnen met bijvoorbeeld het beantwoorden van vragen rond het eigenaarschap van data, de AVG, het meevormen van beleid rond datamanagement of door actief bij te dragen aan de realisatie van open science-doelstellingen. Deze SURFacademy wordt georganiseerd in samenwerking met het LCRDM en het NAI-hbo.

Voor wie?

Ben je een informatiespecialist, onderzoeksondersteuner of  werkzaam bij een auteursrechteninformatiepunt binnen het hbo, schrijf je dan in voor dit seminar.

  Programma

  09.30 Inloop
  10.00 Welkom en introductie (Hans de Brouwer en Raymond Snijders)
  10.30

  Experts aan het woord! Duik in de wereld van AVG & onderzoeksdata:

  Esther Hoorn (RUG) LLM, Juridisch adviseur bij de Rijksuniversiteit Groningen.

  • Adviseert over data management beleid, Open Science en het verhelderen van verantwoordelijkheden bij onderzoek.
  • Lid van de ethische commissie bij Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen.
  • Werkt met docenten aan interdisciplinair online onderwijsmateriaal over de Data Protection Impact Assessment als methode om in methodevakken aandacht voor de AVG in te bedden in het onderwijs.
  • Lid van het schrijfteam van de VSNU gedragscode omgang persoonsgegevens in onderzoek. 

  Marlon Domingus, CIPP/e, CIPM, is Programma manager research data management bij Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Hij focust zich op het borgen van privacy in wetenschappelijk onderzoek en de implementatie van de AVG bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC.
  • Hij spreekt en blogt over privacy in onderzoek.
  • Lid van het schrijfteam van de VSNU gedragscode omgang persoonsgegevens in onderzoek en auteur van de SURF online module: privacy in onderzoek.
  11.30 Vragen naar aanleiding van de presentaties en uit de praktijk
  12.15 Lunch
  13.15 Workshop – aan de slag met juridische cases rondom data (Leen Liefsoens)
  14.30 Presentaties na de workshop
  15.15 Afsluiting

  Voorbereiding

  Herhaling

  Dit seminar is een herhaling van de SURFacademy van 24 april 2018 en van 18 februari 2019. Naar aanleiding van de feedback van de deelnemers van 24 april 2018 hebben we de beschrijving aangepast en een introductie toegevoegd aan het programma. Inhoudelijk gaat het echter om hetzelfde seminar: deelnemers aan de eerdere seminars worden afgeraden om opnieuw deel te nemen.

  Inschrijven en annuleren