Seminar

Seminar: Landelijke toolkit voor het maken van onderwijsvideo's

Heb jij ondersteuning nodig bij het creëren en het inzetten van onderwijsvideo’s? De SIG Media & Education heeft de eerste kaders ontwikkeld voor een landelijke toolkit voor het maken van onderwijsvideo's ter ondersteuning van de docentprofessionalisering. Wij gaan graag met jou aan de slag om deze kaders concreet te maken!

SIG Media & Education - seminar over video
18 mrt 2020
Tijd
13.00 - 17.00 uur
Plaats
SURF, Utrecht

Landelijke toolkit docentprofessionalisering video

De opnamefaciliteiten in collegezalen en/of DIY-software van de meeste onderwijsinstellingen zijn niet voldoende voor effectief gebruik van video in het onderwijs. Jij bent niet de enige die daarmee worstelt, zo bleek in de sessie “Docentprofessionalisering: samenwerken aan een instellingsoverstijgende videoskills-toolbox” tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019. Daarom ontwikkelde de SIG Media & Education de eerste kaders voor een landelijke toolkit voor het maken van  onderwijsvideo's. Om ervoor te zorgen dat deze goed bij jouw werk aansluit gaan we graag met jou aan de slag om concrete stappen te zetten.

Zelf aan de slag

We starten de bijeenkomst met een terugblik op de sessie, zoals deze tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 gehouden is. Ook presenteren we de resultaten van de ingevulde enquêtes. Vervolgens gaan jullie in groepen aan de slag met onderstaande vragen:

  • Waar zit de overlap?
  • Wat ontbreekt er en heb je wel behoefte aan?
  • Wat is specifiek voor instellingen en welk deel kan het beste gezamenlijk gemaakt worden?
  • Hoe kunnen we de materialen het beste delen en hergebruiken?

Concreet plan voor een gezamenlijke toolbox

Na deze sessie heeft de SIG Media and Education voldoende input om een concreet plan te maken voor een mooie gezamenlijke toolbox. Deze toolbox sluit naadloos aan op de zone Docentprofessionalisering  van het versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT.

Voor wie?

Dit seminar is vooral interessant voor docentondersteuners en docenten binnen hogeronderwijsinstellingen. Maar beleidsmakers zijn ook welkom: wellicht doe je inspiratie op voor het maken van beleidskeuzes.

Programma

Tijd

Programmaonderdeel

13.00

Ontvangst

13.30

Opening

13.35

SURF-koppeling met open en online onderwijs

13.45

Terugblik op de presentatie tijdens de SURF Onderwijsdagen en de online enquete

14.00

Samenwerken in groepen: material bekijken, categoriseren en beoordelen; wat overlapt, wat ontbreekt?

14.45

Pauze

15.15

Plenaire sessie: opbrengsten van voor de pauze samenvatten

15.25

Samenwerken in groepen: wat kan gezamenlijk, wat blijft specifiek per instelling?

15.45

Plenaire sessie: welk platform is geschikt voor het delen van welk type materiaal?

16.15

Wrap-up en vervolgstappen

16.30

Slotwoord dagvoorzitter

16.35

Borrel

Enquête

Als je je inschrijft, krijg je ongeveer 2 weken voor de bijeenkomst een enquête toegestuurd. Daarmee willen we inventariseren welke ondersteuningsmiddelen voor het maken van video al beschikbaar zijn bij de onderwijsinstellingen.