Seminar

Seminar Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs - VOL

Wil jij weten hoe je flexibel onderwijs kunt organiseren voor jouw onderwijsinstelling? Kom op donderdag 30 januari naar het seminar Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs. Laat je inspireren door instellingen die het organiseren van flexibel onderwijs in de praktijk brengen. De SIG Onderwijslogistiek en HAN organiseren deze dag.

onderwijslogistiek
30 jan 2020
Tijd
10.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Plaats
Hogeschool Arnhem & Nijmegen, Kapittelweg 35, 6524 TM Nijmegen

Organiseren van flexibel onderwijs in de praktijk

Veel onderwijsinstellingen experimenteren met het aanbieden van flexibel onderwijs. Flexibel onderwijs organiseren heeft veel impact op de inrichting van de onderwijslogistieke processen. Daarom krijg je tijdens dit seminar een aantal inspirerende casussen te zien van instellingen die het organiseren van flexibel onderwijs in de praktijk brengen. Deze praktijkcasussen zijn uitwerkt in de publicatie Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs: zes praktijkcasussen.

In de 5 parallelsessies kun je de diepte ingaan van de praktijkcasussen. Verder krijg je voldoende ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen over onderwijslogistiek en krijg je de mogelijkheid tot netwerken.

Voor wie?

Iedereen die op tactisch en strategisch niveau in het mbo, hbo of wo te maken heeft met onderwijslogistiek is van harte welkom. Denk aan: opleidingsmanagers- en coördinatoren, beleidsmedewerkers, programma- en projectleiders onderwijslogistiek, managers studentenadministraties, managers en medewerkers informatievoorziening en ketenmanagers.

Voorlopig programma

09.45  Inloop & registratie  
10.30 Opening & welkom
10.40 Inleiding door Yvonne de Haan
lid CvB HAN, portefeuille Organisatie en Bedrijfsvoering
11.00

Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs – 6 praktijkcasussen
Presentaties & debat onder leiding van Paul den Hertog

Presentaties door:

  • Open Universiteit: Emilie Hilbers & Chris Kuijpers
  • Hogeschool Utrecht: Tanja Derksen & Bart Faber
  • Saxion Parttime School: Evelien Leurs
  • Wageningen University & Research: Ulrike Wild & Fred Jonker
  • TU/e: Fred Gaasendam
  • Hogeschool Windesheim: Elsbeth Vonkeman
12.30 Lunch
13.30 

Flexibilisering van het onderwijs: stand van zaken             
Marcel Penners, HAN & Jocelyn Manderveld, SURF

14.00 Keuze uit 5 parallelsessies (zie hieronder voor meer informatie)
14.45 Koffie & zaalwissel
15.00 Keuze uit 5 parallelsessies (zie hieronder voor meer informatie)
15.45 Zaalwissel
16.00 

Flexibilisering in de Strategische agenda Hoger Onderwijs
Juriaan van Kan, ministerie van OCW

 16.30 Borrel

Over de parallelsessies

Geïnspireerd door de publicatie “Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs – zes praktijkcassen”, gaan we in de parallelsessies nader in op hoe flexibel onderwijs te organiseren. We doen dit in 5 sessies. Je kunt je inschrijven voor 2 parallelsessies op de dag zelf.

Parallelsessie 1: Onderwijslogistiek vanuit studentperspectief

door Lisette Bakalis, Rijksuniversiteit Groningen en Elsbeth Vonkeman, Hogeschool Windesheim

Herken je dit? Werkdruk, snel toenemende flexibilisering, groeiende studentaantallen, gebrek aan inzicht en overzicht bij medewerkers verantwoordelijk voor logistiek, digitalisering van processen, AVG en security. Al deze elementen maken dat onderwijslogistiek als een taai dossier ervaren wordt. Onze ervaring is dat het blijvend aanvliegen van het dossier vanuit hetzelfde perspectief niet tot structurele oplossingen leidt.

In deze workshop willen we daarom met de deelnemers een oefening doen in omdenken: wat gebeurt er met het aanbieden en organiseren van onderwijs als je onderwijslogistiek aanvliegt vanuit het perspectief van de student?

Parallelsessie 2: Technologie om flexibel onderwijs te ondersteunen

door Jocelyn Manderveld en Herman van Dompseler, SURF

Studenten willen flexibel onderwijs, zodat ze studie; werk en privé kunnen combineren. Flexibel onderwijs gaat niet uit van een vast opleidingsprogramma, maar is afgestemd op de wensen en voorkeuren van de student. Het stelt studenten in staat hun eigen leerroute te bepalen en biedt hen keuzevrijheid. Flexibilisering maakt het studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling.

Maar hoe ondersteun je dit als instelling met technologie? En wat betekent dit voor de inrichting van het applicatielandschap? In deze sessie presenteert SURF de technologische ontwikkelingen die instellingen op weg helpen om de flexibilisering van het onderwijs te organiseren.
 

Parallelsessie 3: Aan de slag met de studentroutes van de Versnellingszone Flexibilisering

door Paul den Hertog, Hogeschool van Amsterdam en Ulrike Wild, Wageningen University & Research (aanvoerders zone Flexibilisering Versnellingsteam)

Het Versnellingsteam Flexibilisering heeft in 2019 een flyer met vier flexibele studentroutes gepubliceerd, om richting te geven aan het gesprek over flexibel onderwijs. Tijdens de SIG-dag gaan de aanvoerders graag met u in gesprek over de organisatorische beperkingen en logistieke consequenties van flexibel onderwijs. De centrale vraag is: Wat heeft een flexibele student nodig en hoe bieden we dat? In een world cafe-setting verkennen we samen welke drempels er binnen en buiten de instelling liggen en wat nodig is om te komen tot goede ondersteuning van flexibel onderwijs.

Parallelsessie 4: Landelijke ontwikkelingen om flexibilisering te ondersteunen

door Tine de Mik & Floor Veld en Jennifer Moesker, Studielink

De Studielinkapplicatie is dé inschrijfapplicatie voor al het (bekostigd) Hoger Onderwijs in Nederland. Vanuit deze positie neemt Stichting Studielink deel aan verschillende initiatieven omtrent de flexibilisering van het onderwijs. Floor en Tine zullen toelichten welke initiatieven dit zijn en hoe die betrekking hebben op Stichting Studielink. Onderwerpen zijn:

·         De meerjarenstrategie van Stichting Studielink;
·         Registratie Instellingen en Onderwijs (RIO), over het register en het informatiemodel;
·         Werkgroep van SURF die zich bezig houdt met het opstellen van functionele wensen en eisen ten aanzien van een gemeenschappelijke infrastructuur om flexibel onderwijs te kunnen ondersteunen.

Parallelsessie 5: : Flexibilisering en digitale toetsing: wat betekent dit voor jouw organisatie?​

door Michel Kao, SIG Digitaal Toetsen & Marcel Penners, SIG Onderwijslogistiek

Uit de publicatie "Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs" spreken organisaties duidelijke ambities uit voor flexibel leren en toetsen door en voor studenten. Aan de hand van 3 student gedreven casussen willen we met jou gezamenlijk onderzoeken wat de impact is voor jou organisatie om deze ambities op het gebied van digitale toetsing te realiseren.​

Praktische informatie

Het seminar vindt plaats bij Hogeschool Arnhem & Nijmegen: I/O gebouw, Kapittelweg 35, 6524 TM Nijmegen. Het I/O-gebouw is gemakkelijk te bereiken per trein: het ligt op 2 minuten lopen van station Nijmegen Heijendaal. Met de auto kan ook: er is een parkeergarage onder het gebouw.