Seminar

Seminar Ruimte creëren voor onderwijsvernieuwing in de digitale leeromgeving

Onderwijsvernieuwers hebben de behoefte om te experimenteren met nieuwe tools in de digitale leeromgeving. Tegelijkertijd streven onderwijsinstellingen juist naar een uniforme inrichting van de digitale leeromgeving, zodat studenten de weg niet kwijtraken. Hoe ga je daarmee om? Hierover gaat de SIG DLWO graag met je in gesprek op 21 juni.

Student achter laptop in bibliotheek vanaf verhoging met koptelefoon
21 jun 2019
Time
9.30 tot 12.00 uur
Location
SURF-kantoor, Utrecht

Instellingsbrede systemen en onderwijsvernieuwing

Veel hoger onderwijsinstellingen hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op orde krijgen van hun informatielandschap en digitale leeromgeving. Zo hebben ze instellingsbreed systemen aanbesteed en geïmplementeerd, of zijn daarmee bezig. Ze werken met standaarden, integreren componenten en sluiten verwerkersovereenkomsten af met leveranciers. De vraag is hoeveel ruimte dit overlaat voor onderwijsvernieuwing en onderwijsvormen die niet in een hokje passen.

Vraagstukken

Aan de hand van vragen willen we tijdens de bijeenkomst dit onderwerp verder met elkaar verkennen. Denk aan:

  • Er zijn standaardsystemen en -processen die het onderwijs ondersteunen, maar hoe ga je als instelling om met vragen van docenten die net even iets anders zoeken?
  • Waar en hoe bieden we ruimte om te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen?
  • Hoe kom je tegemoet aan wensen en behoeften van individuele docenten en opleidingen bij het uitrollen van bijvoorbeeld een nieuw LMS?
  • Hoe maak je hier keuzes in, en wie maakt deze keuzes?

Aan de hand van enkele praktische voorbeelden van verschillende instellingen gaan we met elkaar op zoek naar good practices in hoe om te gaan met dit soort vraagstukken.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is gericht op mensen die werkzaam zijn binnen een onderwijsinstelling en zich bezighouden met de digitale leeromgeving of hierin geïnteresseerd zijn.

Programma

9.30

Welkom
door Lilian Boerboom en Hans Bastiaan, voorzitters SIG DLWO

9.35 Inleiding op thema
door Annalies Kootstra namens de SIG DLWO
9.50

Presentaties van 3 praktijkcasussen van hogescholen en universiteiten

  • Hogeschool Inholland: Karin van Bakel, informatiemanager onderwijs
  • VU: Silvester Draaijer, kwartiermaker VU Network for Teaching & Learning
  • Hogeschool van Amsterdam: Thys de Haan, docent toegepaste psychologie
10.50 Pauze
11.00 Discussiegesprek in groepen aan de hand van één van de casussen uit de praktijk
11.45 Inventarisatie van de resultaten van de verschillende discussiegesprekken en afsluiting
12.00

Lunch

Inschrijven en annuleren